Čepicový znak poválečné armády

Chronologie výstavby

poválečné armády

Vojenské letectvo

• velitelské orgány vojenského letectva

         ministerské složky
         operační velitelství
• stíhací letectvo
• stíhací bombardovací letectvo
• bitevní letectvo
• bombardovací letectvo
• dopravní, kurýrní a vrtulníkové letectvo
• zpravodajské (průzkumné) letectvo
• školní letectvo
• svazky a útvary letištního zabezpečení
• útvary a jednotky radiotechnického zabezpečení

 


• velitelské orgány vojenského letectva

 

         ministerské složky

květen 1945 - vytvořeno:
* Velitelství letectva Hlavního štábu
1.3.1955 - podřízeno:
* Velitelství letectva Náměstkovi MNO pro protivzdušnou obranu státu a letectvo
1.1.1957 - vytvořeno na základě Velitelství letectva a Velitelství protivzdušné obrany státu:
* Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
31.10.1966 - zrušeno:
* Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
1.11.1966 - vytvořena:
* Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu
31.8.1969 - zrušena:
* Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu
1.9.1969 - vytvořena:
* Správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu
1.1.1976 - reorganizována:
* Správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu na Velitelství letectva
1.5.1990 - zrušeno:
* Velitelství letectva
 

         operační velitelství

1.6.1945 - vytvořena:
* velitelství leteckých oblastí 1 až 3
(Praha, České Budějovice, Brno)
1.7.1945 - vytvořeno:
* velitelství letecké oblasti 4
(Bratislava)
31.12.1945 - zrušena:
* velitelství leteckých oblastí 1 až 4
(Praha, České Budějovice, Brno, Bratislava)
1.1.1946 - vytvořena:
* velitelství letectva 1. až 4. oblasti
(Praha, České Budějovice, Brno, Bratislava)
31.7.1947 - zrušena:
* velitelství letectva 1. až 4. oblasti
(Praha, České Budějovice, Brno, Bratislava)
1.8.1947 - vytvořena:
* velitelství I. až IV. leteckého sboru
(Praha, České Budějovice, Brno, Bratislava)
16.3.1948 - zrámcováno:
* velitelství I. leteckého sboru Praha
1.5.1948 - zrámcováno:
* velitelství IV. leteckého sboru Bratislava
1.7.1948 - zrámcováno:
* velitelství II. leteckého sboru České Budějovice
1.6.1950 - zrušeno:
* velitelství III. leteckého sboru Brno
1.11.1951 - vytvořeno:
* velitelství 15. stíhacího leteckého sboru Praha
28.2.1955 - zrušeno:
* velitelství 15. stíhacího leteckého sboru Praha
1.10.1960 - vytvořeno:
* Velitelství 7. armády PVOS a letectva Praha
1.9.1961 - vytvořeno:
* velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru Hradec Králové
1.5.1962 - reorganizováno:
* velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru na velitelství 10. letecké armády Hradec Králové   
1.10.1990 - reorganizováno:
* velitelství 10. letecké armády na velitelství 1. smíšeného leteckého sboru Hradec Králové, který přešel do podřízenosti Velitelství letectva a PVO Stará Boleslav

• stíhací letectvo

1.8.1945

- přečíslována:
* 1. čs. smíšená letecká divize ze SSSR Praha-Letňany (od 23.8.1945 Trenčín) na 4. leteckou divizi
- ponechán:
* letecký pluk 1 Praha-Letňany (od 29.8.1945 Zvolen) ve složení 4. letecké divize
* letecký pluk 2 Praha-Letňany (od 4.9.1945 Piešťany) ve složení 4. letecké divize

28.10.1945

- vytvořeno:
* velitelství 1. letecké divize Praha-Kbely a podřízeno velitelství letectva 1. oblasti
* velitelství 2. letecké divize České Budějovice a podřízeno velitelství letectva 2. oblasti
* velitelství 3. letecké divize Praha-Kbely a podřízeno velitelství letectva 1. oblasti
- přečíslován:
* letecký pluk 1 Zvolen na letecký pluk 10
* letecký pluk 2 Piešťany na letecký pluk 12
- vytvořen:
* letecký pluk 1 Praha-Kbely a podřízen velitelství 1. letecké divize
* letecký pluk 2 Praha-Kbely a podřízen velitelství 1. letecké divize
* letecký pluk 4 České Budějovice a podřízen velitelství 2. letecké divize
* letecký pluk 5 České Budějovice a podřízen velitelství 2. letecké divize
* letecký pluk 7 Praha-Kbely a podřízen velitelství 3. letecké divize
* letecký pluk 8 Praha-Kbely a podřízen velitelství 3. letecké divize

leden 1946

- redislokovány:
* velitelství 3. letecké divize do Brna a podřízeno velitelství letectva 3. oblasti
* letecký pluk 7 do Brna
* letecký pluk 8 do Brna

22.1.1946

- přečíslován:
* letecký pluk 10 Zvolen na letecký pluk 1
* letecký pluk 12 Piešťany na letecký pluk 2
* letecký pluk 1 Praha-Kbely na letecký pluk 10
* letecký pluk 2 Praha-Kbely na letecký pluk 12

1.8.1947

- podřízeno:
* velitelství 1. letecké divize Praha-Kbely velitelství I. leteckého sboru
* velitelství 2. letecké divize České Budějovice velitelství II. leteckého sboru
* velitelství 3. letecké divize Brno velitelství III. leteckého sboru
* velitelství 4. letecké divize Trenčín velitelství IV. leteckého sboru

15.1.1948

- sloučen:
* letecký pluk 2 s leteckým plukem 1

6.3.1948

- rámcovány:
* velitelství 1. letecké divize Praha-Kbely
* letecký pluk 10 Praha-Kbely
* letecký pluk 12 Praha-Kbely
- začleněn:
* letecký pluk 2 Piešťany do leteckého pluku 1 Zvolen

1.5.1948

- předáno:
* velitelství 4. letecké divize Trenčín (od října 1950 Brno) do podřízenosti Velitelství letectva

1.7.1948

- předáno:
* velitelství 2. letecké divize České Budějovice do podřízenosti Velitelství letectva
- rámcován:
* letecký pluk 2 Zvolen

15.2.1949

- rámcováno:
* velitelství 2. letecké divize České Budějovice
- předán:
* letecký pluk 4 Plzeň (do srpna 1948 České Budějovice) od velitelství 2. letecké divize do podřízenosti velitelství III. leteckého sboru
* letecký pluk 5 České Budějovice (od června 1949 Plzeň) od velitelství 2. letecké divize do podřízenosti velitelství III. leteckého sboru

1.7.1949

- vytvořen:
* letecký pluk 3 Brno a podřízen velitelství 3. letecké divize

15.4.1950

- předán
* letecký pluk 4 Plzeň od velitelství III. leteckého sboru do podřízenosti Velitelství letectva
* letecký pluk 5 Plzeň od velitelství III. leteckého sboru do podřízenosti Velitelství letectva

1.5.1950

- přečíslován:
* letecký pluk 4 Plzeň na letecký pluk 6
* letecký pluk 7 Brno na letecký pluk 9

1.6.1950

- předáno:
* velitelství 3. letecké divize Brno (od října 1950 Praha-Kbely) do podřízenosti Velitelství letectva

1.7.1950

- rámcován:
* letecký pluk 6 Plzeň
* letecký pluk 9 Brno

1.10.1950

- předán:
* letecký pluk 1 Praha-Kbely (do září 1950 Zvolen) od velitelství 4. letecké divize do podřízenosti velitelství 3. letecké divize
* letecký pluk 5 Plzeň od Velitelství letectva do podřízenosti velitelství 3. letecké divize
* letecký pluk 3 Brno od velitelství 3. letecké divize do podřízenosti velitelství 4. letecké divize

15.12.1950

- vytvořen:
* letecký pluk 51 Plzeň a podřízen Velitelství letectva

1.1.1951

- přejmenovány:
* velitelství 3. letecké divize Kbely na velitelství 3. letecké stíhací divize Kbely (od července 1951 Mladá, od května 1952 Líně)
* letecký pluk 1 Kbely na 1. letecký stíhací pluk Kbely (od července 1951 Mladá, od května 1952 České Budějovice)
* letecký pluk 3 Brno na 3. letecký stíhací pluk Brno
* letecký pluk 5 Plzeň na 5. letecký stíhací pluk Plzeň (od června 1951 Mladá, od května 1952 Líně)
* letecký pluk 8 Kbely (do září 1950 Brno) na 8. letecký stíhací pluk Kbely (od června 1951 Mladá, od května 1952 Líně, od listopadu 1954 Kbely)

* letecký pluk 51 Plzeň na 51. letecký stíhací pluk Plzeň

1.6.1951

- vytvořeny:
* velitelství 22. letecké stíhací divize Plzeň (od listopadu 1954 Chrudim) a podřízeno Velitelství letectva
* 4. letecký stíhací pluk Plzeň (od listopadu 1954 Pardubice) a podřízen velitelství 22. letecké stíhací divize
* 18. letecký stíhací pluk Plzeň (od listopadu 1953 Pardubice) a podřízen velitelství 22. letecké stíhací divize

1.8.1951

- předán
* 3. letecký stíhací pluk Brno od velitelství 4. letecké divize do podřízenosti velitelství 22. letecké stíhací divize

1.10.1951

- vytvořen:
* 11. letecký stíhací pluk Mladá a podřízen velitelství 3. letecké stíhací divize

1.4.1952

- vytvořeny:
* velitelství 5. letecké stíhací divize Žatec a podřízeno Velitelství letectva
* 15. letecký stíhací pluk Žatec a podřízen velitelství 5. letecké stíhací divize
- předán:
* 11. letecký stíhací pluk Žatec od velitelství 3. letecké stíhací divize do podřízenosti velitelství 5. letecké stíhací divize

1.6.1952

- vytvořen:
* 9. letecký stíhací pluk Mladá (od srpna 1952 České Budějovice) a podřízen velitelství 3. letecké stíhací divize

15.7.1952

- předán:
* 51. letecký stíhací pluk Plzeň (od srpna 1952 Mladá) od Velitelství letectva do podřízenosti velitelství 22. letecké stíhací divize

1.8.1952

- vytvořen:
* 17. letecký stíhací pluk Žatec (od října 1954 Mladá, od listopadu 1955 Hradčany) a podřízen velitelství 5. letecké stíhací divize

1.9.1952

- vytvořeny:
* velitelství 1. letecké stíhací divize České Budějovice a podřízeno Velitelství letectva
* 16. letecký stíhací pluk Líně a podřízen velitelství 3. letecké stíhací divize
- předány:
* 1. letecký stíhací pluk České Budějovice od velitelství 3. letecké stíhací divize do podřízenosti velitelství 1. letecké stíhací divize
* 9. letecký stíhací pluk České Budějovice od velitelství 3. letecké stíhací divize do podřízenosti velitelství 1. letecké stíhací divize

1.10.1952

- vytvořen:
* 19. letecký stíhací pluk České Budějovice (od května 1955 Bechyně) a podřízen velitelství 1. letecké stíhací divize

15.5.1953

- vytvořeno:
* velitelství 166. letecké stíhací divize Mladá a podřízeno Velitelství letectva
- předán:
* 51. letecký stíhací pluk Mladá od velitelství 22. letecké stíhací divize do podřízenosti velitelství 166. letecké stíhací divize

1.8.1953

- vytvořen:
* 2. letecký stíhací pluk Mladá (od listopadu 1954 Bratislava) a podřízen velitelství 166. letecké stíhací divize

1.10.1953

- přečíslovány:
* velitelství 166. letecké stíhací divize Mladá na 2. letecké stíhací divize Mladá (od listopadu 1954 Zvolen)
* 51. letecký stíhací pluk Mladá na 7. letecký stíhací pluk Mladá (od listopadu 1954 Košice)
- vytvořen:
* 6. letecký stíhací pluk Mladá (od listopadu 1954 Zvolen) a podřízen velitelství 2. letecké stíhací divize

1.11.1954

- přejmenovány:
* letecké stíhací divize na stíhací letecké divize
* letecké stíhací pluky na stíhací letecké pluky

1.3.1955

- předány do podřízenosti Velitelství PVOS:
* 1. stíhací letecká divize České Budějovice s 1., 9. a 19. stíhacím leteckým plukem
* 2. stíhací letecká divize Zvolen s 2., 6. a 7. stíhacím leteckým plukem
* 5. stíhací letecká divize Žatec s 11., 15. a 17. stíhacím leteckým plukem

1.10.1956

- vytvořeny:
* velitelství 6. stíhací letecké divize Čáslav a podřízeno Velitelství letectva
* 20. stíhací letecký pluk Čáslav a podřízen velitelství 6. stíhací letecké divize
* 26. stíhací letecký pluk Hradčany a podřízen velitelství 6. stíhací letecké divize

1.1.1957

- převzaty do podřízenosti od Velitelství PVOS:
* 1. stíhací letecká divize České Budějovice s 1., 9. a 19. stíhacím leteckým plukem
* 2. stíhací letecká divize Zvolen s 2., 6. a 7. stíhacím leteckým plukem
* 5. stíhací letecká divize Žatec s 11., 15. a 17. stíhacím leteckým plukem

1.10.1957

- vytvořen:
* 22. stíhací letecký pluk Čáslav a podřízen velitelství 6. stíhací letecké divize

1.10.1958

- zrušeny:
* velitelství 3. stíhací letecké divize Líně
* 15. stíhací letecký pluk Žatec ze složení 5. stíhací letecké divize
* 16. stíhací letecký pluk Líně ze složení 3. stíhací letecké divize
* 19. stíhací letecký pluk Bechyně ze složení 1. stíhací letecké divize
- přečíslováno:
* velitelství 5. stíhací letecké divize Žatec na velitelství 3. stíhací letecké divizi Žatec
- reorganizovány:
* velitelství 6. stíhací letecké divize Čáslav na velitelství 34. stíhací bombardovací divize Čáslav
* 18. stíhací letecký pluk Pardubice ze složení 22. stíhací letecké divize na 18. stíhací bombardovací letecký pluk a podřízen velitelství 34. stíhací bombardovací divize
* 22. stíhací letecký pluk Čáslav ze složení 6. stíhací letecké divize na 28. stíhací bombardovací letecký pluk
* 26. stíhací letecký pluk Hradčany ze složení 6. stíhací letecké divize na 30. stíhací bombardovací letecký pluk
- předány:
* 4. stíhací letecký pluk Pardubice od velitelství 22. stíhací letecké divize do podřízenosti velitelství 1. stíhací letecké divize
* 5. stíhací letecký pluk Líně od velitelství 3. stíhací letecké divize Líně do podřízenosti velitelství 3. stíhací letecké divize Žatec
* 8. stíhací letecký pluk Kbely (od října 1959 Mošnov) od velitelství 3. stíhací letecké divize Líně do podřízenosti velitelství 22. stíhací letecké divize
* 20. stíhací letecký pluk Čáslav (od ledna 1960 Náměšť nad Oslavou) od velitelství 6. stíhací letecké divize do podřízenosti velitelství 22. stíhací letecké divize

1.9.1961

- předány do podřízenosti velitelství 3. sboru PVOS Žatec:
* 1. stíhací letecký pluk České Budějovice
* 4. stíhací letecký pluk Pardubice
* 11. stíhací letecký pluk Žatec
- předány do podřízenosti velitelství 2. sboru PVOS Brno:
* 3. stíhací letecký pluk Brno
* 7. stíhací letecký pluk Piešťany (do 1959 Košice)
* 8. stíhací letecký pluk Mošnov
- zrušeno:
* velitelství 3. stíhací letecká divize Žatec
* velitelství 22. stíhací letecká divize Brno (do 1958 Chrudim)
- podřízeny velitelství 1. stíhací letecké divize Bechyně (do 1958 České Budějovice):
* 5. stíhací letecký pluk Líně
* 9. stíhací letecký pluk Bechyně (do 1957 České Budějovice)
* 17. stíhací letecký pluk Hradčany
- reorganizovány:
* velitelství 2. stíhací letecké divize Zvolen na velitelství 2. stíhací bombardovací letecké divize
* 2. stíhací letecký pluk Bratislava na 2. stíhací bombardovací letecký pluk
* 6. stíhací letecký pluk Zvolen na 6. stíhací bombardovací letecký pluk
* 20. stíhací letecký pluk Náměšť nad Oslavou na 20. stíhací bombardovací letecký pluk

1.9.1964

- zrušen:
* 17. stíhací letecký pluk Hradčany ze složení 1. stíhací letecké divize
- převzat:
* 4. stíhací letecký pluk Pardubice od velitelství 3. sboru PVOS do podřízenosti velitelství 1. stíhací letecké divize

31.7.1989

- zrušen:
* 4. stíhací letecký pluk Pardubice ze složení 1. stíhací letecké divize

30.6.1990

- předán:
* 5. stíhací letecký pluk Líně od velitelství 1. stíhací letecké divize do podřízenosti velitelství 3. sboru PVOS
* 9. stíhací letecký pluk Bechyně od velitelství 1. stíhací letecké divize do podřízenosti velitelství 34. stíhací bombardovací letecké divize

1.10.1990

- zrušeno:
* velitelství 1. stíhací letecké divize

31.10.1991

- reorganizován :
* 9. stíhací letecký pluk Bechyně na 9. stíhací bombardovací letecký pluk


• stíhací bombardovací letectvo

1.10.1958

- reorganizováno :
* velitelství 6. stíhací letecké divize Čáslav na velitelství 34. stíhací bombardovací letecké divize Čáslav
- předán:
* od velitelství 22. stíhací letecké divize Chrudim k velitelství 34. stíhací bombardovací letecké divize Čáslav a reorganizován 18. stíhací letecký pluk Pardubice na 18. stíhací bombardovací letecký pluk Pardubice
- reorganizován :
* 22. stíhací letecký pluk Čáslav na 28. stíhací bombardovací letecký pluk Čáslav
* 26. stíhací letecký pluk Hradčany na 30. stíhací bombardovací letecký pluk Hradčany (od 1959 Hradec Králové)

1.9.1961

- reorganizováno:
* velitelství 2. stíhací letecké divize Zvolen na velitelství 2. stíhací bombardovací letecké divize Zvolen
- reorganizován:
* 2. stíhací letecký pluk Bratislava na 2. stíhací bombardovací letecký pluk Bratislava
* 6. stíhací letecký pluk Zvolen na 6. stíhací bombardovací letecký pluk Zvolen (od 1965 Přerov)
- předán:
* od velitelství 22. stíhací letecké divize Brno k velitelství 2. stíhací bombardovací letecké divize Zvolen a reorganizován 20. stíhací letecký pluk Náměšť nad Oslavou na 20. stíhací bombardovací letecký pluk Náměšť nad Oslavou

1.9.1964

- zrušen:
* 2. stíhací bombardovací letecký pluk Bratislava
- předán:
* od velitelství 1. stíhací letecké divize Bechyně k velitelství 34. stíhací bombardovací letecké divize Čáslav a reorganizován 17. stíhací letecký pluk Hradčany na 2. stíhací bombardovací letecký pluk Hradčany
* 30. stíhací bombardovací letecký pluk Hradec Králové od velitelství 34. stíhací bombardovací letecké divize Čáslav k velitelství 2. stíhací bombardovací letecké divize Zvolen (od 1965 Přerov)

1.9.1967

- zrušen:
* 18. stíhací bombardovací letecký pluk Pardubice

15.10.1968

- zrušen:
* 2. stíhací bombardovací letecký pluk Hradčany
- předán:
* 30. 30. stíhací bombardovací letecký pluk Pardubice (do června 1985 Hradec Králové) na 30. bitevní letecký pluk Pardubice a ponechán v podřízenosti velitelství 34. stíhací bombardovací letecké divize Čáslav

1.9.1969

- zrušeno:
* velitelství 2. stíhací bombardovací letecké divize Přerov
- předány:
* 20. stíhací bombardovací letecký pluk Náměšť nad Oslavou a 6. stíhací bombardovací letecký pluk Přerov od velitelství 2. stíhací bombardovací letecké divize Přerov k velitelství 34. stíhací bombardovací letecké divize Čáslav

1.11.1985

- reorganizován :
* 30. stíhací bombardovací letecký pluk Hradec Králové (od června 1985 Pardubice) na 30. bitevní letecký pluk Pardubice

31.7.1991

- zrušen:
* 6. stíhací bombardovací letecký pluk Přerov

31.10.1991

- reorganizován:
* 9. stíhací letecký pluk Bechyně na 9. stíhací bombardovací letecký pluk Bechyně

31.3.1992

- zrušeno:
* velitelství 34. stíhací bombardovací letecké divize Čáslav
- předány:
* do podřízenosti velitelství 1. smíšeného leteckého sboru Hradec Králové 9. stíhací bombardovací letecký pluk Bechyně, 20. stíhací bombardovací letecký pluk Náměšť nad Oslavou a 28. stíhací bombardovací letecký pluk Čáslav

31.10.1992

- vytvořen:
* 3. stíhací bombardovací letecký pluk Kuchyňa a podřízen Velitelství letectva a PVO

• bitevní letectvo

1.8.1945

- ponechán :
* letecký pluk 3 Kbely (od srpna 1945 Trenčanské Biskupice) ve složení 4. letecké divize Trenčín

1.2.1946

- vytvořeny:
* velitelství 6. letecké divize Havlíčkův Brod
* 1. letka leteckého pluku 24 Plzeň a podřízena velitelství 6. letecké divize
* 1. letka leteckého pluku 25 Havlíčkův Brod a podřízena velitelství 6. letecké divize

15.2.1946

- přečíslován:
* letecký pluk 3 na letecký pluk 30 Trenčanské Biskupice

1.5.1946

- vytvořeny:
* letecký pluk 24 Plzeň a letecký pluk 25 Havlíčkův Brod (od října 1946 Plzeň) a podřízeny velitelství 6. letecké divize

10.4.1948

- zrámcovány:
* velitelství 6. letecké divize Havlíčkův Brod
* letecký pluk 24, obě letky včleněny do leteckého pluku 25

31.3.1950

- zrušen:
* letecký pluk 25 Plzeň

1.1.1951

- přejmenována:
* 4. letecká divize (od září 1950 Brno) 4. bitevní leteckou divizi Brno
- přejmenován :
* letecký pluk 30 (od října 1950 Stichovice) na 30. bitevní letecký pluk

1.8.1951

- přečíslována :
* 4. bitevní letecká divize Brno na 34. bitevní leteckou divizi Brno
- ponechán:
* 30. bitevní letecký pluk Stichovice (od srpna 1953 Piešťany) ve složení 34. bitevní letecké divize

1.10.1951

- vytvořen:
* 32. bitevní letecký pluk Brno (od března 1954 Trenčín) a podřízen velitelství 34. bitevní letecké divize

1.8.1952

- vytvořen:
* 28. bitevní letecký pluk Brno a podřízen a podřízen velitelství 34. bitevní letecké divize

1.10.1958

- zrušeno:
* velitelství 34. bitevní letecké divize Brno
* 28. bitevní letecký pluk Brno
* 30. bitevní letecký pluk Piešťany
- předán:
* 32. bitevní letecký pluk Trenčín do podřízenosti velitelství 46. bombardovací letecké divize

1.10.1960

- reorganizován :
* 32. bitevní letecký pluk Trenčín na 3. letecký školní pluk Trenčín a podřízen Leteckému učilišti Košice

1.11.1985

- reorganizován:
* 30. stíhací bombardovací letecký pluk Hradec Králové Hradec Králové na 30. bitevní letecký pluk Hradec Králové a ponechán v podřízenosti velitelství 34. stíhací bombardovací letecké divize Čáslav

31.5.1990

- předán:
* 30. bitevní letecký pluk Pardubice od velitelství 34. stíhací bombardovací letecké divize do podřízenosti velitelství 10. letecké armády Hradec Králové

31.10.1992

- vytvořen:
* 2. smíšený letecký pluk Piešťany, Trenčín, Bratislava a podřízen Velitelství letectva a PVO


• bombardovací letectvo

1.9.1951

- vytvořeno:
* velitelství 46. bombardovací letecká divize Hradčany (od listopadu 1952 Zákupy, od listopadu 1955 Přerov)
- vytvořen:
* 24. bombardovací letecký pluk Hradčany (od listopadu 1955 Přerov) a podřízen velitelství 46. bombardovací letecké divize

1.11.1951

- vytvořen:
* 25. bombardovací letecký pluk Hradčany (od listopadu 1954 Přerov) a podřízen velitelství 46. bombardovací letecké divize

1.9.1952

- vytvořen:
* 29. bombardovací letecký pluk Hradčany (od listopadu 1955 Mladá) a podřízen velitelství 46. bombardovací letecké divize

1.10.1960

- zrušeny:
* velitelství 46. bombardovací letecké divize Přerov
* 24. bombardovací letecký pluk Přerov
* 29. bombardovací letecký pluk Mladá
- předán:
* 25. bombardovací letecký pluk Přerov do podřízenosti velitelství 10. letecké armády

1.9.1965

- zrušen:
* 25. bombardovací letecký pluk Přerov


• dopravní, kurýrní a vrtulníkové letectvo

26.5.1945

- zřízena:
* Letecká dopravní skupina Praha-Ruzyně a podřízena VL/HŠ

červen 1945

- zřízena:
* Cvičná a dopravní skupina Praha a podřízena velitelství 1. čs. smíšené letecké divize

31.7.1945

- zrušena:
* Cvičná a dopravní skupina Praha

1.4.1946

- zrušena:
* Letecká dopravní skupina Praha-Ruzyně
- vytvořen:
* Letecký dopravní pluk Praha-Ruzyně (od VI/1946 Kbely) a podřízena VL/HŠ

1.10.1949

- očíslován:
* Letecký dopravní pluk Kbely jako Letecký dopravní pluk 1 Kbely

1.6.1951

- vytvořen:
* 50. letecký kurýrní pluk Klecany a podřízen VL MNO

1.11.1954

- reorganizován:
* 50. letecký kurýrní pluk Klecany na 50. spojovací letecký pluk Klecany (od 1963 Kbely)
- přejmenován:
* 1. letecký dopravní pluk Kbely na 1. dopravní letecký pluk Kbely

1.10.1956

- reorganizován:
* 1. dopravní letecký pluk Kbely na 1. dopravní výsadkový letecký pluk Kbely (od 1959 Prostějov, od 1960 Mošnov)

1.10.1960

- podřízen:
* 1. dopravní výsadkový letecký pluk Mošnov a 50. spojovací letecký pluk Kbely velitelství 7. armády PVOS a letectva

1.9.1961

- podřízen:
* 1. dopravní výsadkový letecký pluk Mošnov a 50. spojovací letecký pluk Kbely velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru

1.5.1962

- podřízen:
* 1. dopravní výsadkový letecký pluk Mošnov a 50. spojovací letecký pluk Kbely velitelství 10. letecké armády

1.9.1962

- vytvořen:
* 12. vrtulníkový pluk Olomouc a podřízen velitelství 10. letecké armády

1.9.1964

- vytvořeno:
* velitelství 46. dopravní výsadkové letecké divize Olomouc
- podřízeny:
* 1. dopravní výsadkový letecký pluk Mošnov a 12. vrtulníkový pluk Olomouc velitelství 46. dopravní výsadkové letecké divize
- vytvořen:
* 24. vrtulníkový pluk Brno a podřízen velitelství 46. dopravní výsadkové letecké divize

1.9.1969

- zrušeny:
* velitelství 46. dopravní výsadkové letecké divize Olomouc
* 12. vrtulníkový pluk Prostějov (od 1968 Olomouc)
* 24. vrtulníkový pluk Brno
- přímo podřízen :
* 1. dopravní výsadkový letecký pluk Mošnov velitelství 10. letecké armády

1.9.1974

- reorganizován:
* 50. spojovací letecký pluk Kbely na 3. dopravní letecký pluk Kbely

1.11.1985

- přejmenován:
* 3. dopravní letecký pluk Kbely na Dopravní letecký pluk MNO Kbely

1.7.1986

- přejmenován:
* 1. dopravní výsadkový letecký pluk Mošnov na 1. smíšený dopravní letecký pluk Mošnov

31.12.1989

- přejmenován:
* Dopravní letecký pluk MNO Kbely na 3. dopravní letecký pluk Kbely

31.10.1990

- podřízen:
* 1. smíšený dopravní letecký pluk Mošnov velitelství 1. smíšeného leteckého sboru

31.10.1992

- reorganizován:
* 1. smíšený dopravní letecký pluk Mošnov na 1. dopravní výsadkový letecký pluk


• zpravodajské (průzkumné) letectvo

1.1.1946

- vytvořen:
* letecký pluk 41 Boží Dar a podřízen velitelství letectva 1. oblasti

1.8.1946

- vytvořen:
* letecký pluk 43 Přerov a podřízen velitelství letectva 3. oblasti

15.12.1946

- vytvořen:
* letecký pluk 44 Bratislava a podřízen velitelství letectva 4. oblasti

1.8.1947

- předány:
* letecké pluky 41, 43 a 44 do podřízenosti velitelství I., III. a IV. leteckého sboru

6.3.1948

- předán:
* letecký pluk 41 Boží Dar do podřízenosti velitelství II. leteckého sboru

31.3.1948

- předán:
* letecký pluk 44 Bratislava do podřízenosti velitelství 4. letecké divize a redislokován do Piešťan

1.7.1948

- předán:
* letecký pluk 41 Boží Dar do podřízenosti velitelství 2. letecké divize

15.2.1949

- předán:
* letecký pluk 41 Boží Dar do podřízenosti velitelství III. leteckého sboru

28.2.1949

- zrámcován:
* letecký pluk 43 Přerov
* letecký pluk 44 Piešťany
- vytvořena:
* dělostřelecká letka 1 Plzeň

10.3.1949

- včleněny:
* letky dvoumotorových letadel leteckého pluku 43 a 44 do leteckého pluku 41

14.3.1949

- předán:
* letecký pluk 41 Boží Dar (od VI/1949 Havlíčkův Brod) do podřízenosti Velitelství letectva HŠ

1.5.1950

- přečíslován a přejmenován:
* letecký pluk 41 Havlíčkův Brod na letecký zpravodajský pluk 47 Havlíčkův Brod (od VII/1950 Kbely, od IX/1950 Brno)
- zrušena:
* dělostřelecká letka 1 Plzeň
- vytvořen:
* letecký dělostřelecký pluk 45 Plzeň a podřízen Velitelství letectva HŠ

1.1.1951

- upraven název:
* letecký dělostřelecký pluk 45 na 45. letecký dělostřelecký pluk Plzeň (od III/1952 Klecany, od VIII/1952 Plzeň)
* letecký zpravodajský pluk 47 na 47. letecký zpravodajský pluk Brno (od X/1951 Hradčany, od II/1952 Kbely)

1.1.1953

- přejmenován:
* 47. letecký zpravodajský pluk na 47. letecký průzkumný pluk Kbely (od X/1954 Mladá)

1.11.1954

- přejmenován:
* 45. letecký dělostřelecký pluk na 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk Plzeň (od 1958 Líně)
* 47. letecký průzkumný pluk přejmenován na 47. průzkumný letecký pluk Mladá

1.10.1960

- podřízen:
* 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk Líně a 47. průzkumný letecký pluk Mladá velitelství 7. armády PVOS a letectva

1.9.1961

- podřízen:
* 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk Líně a 47. průzkumný letecký pluk Mladá velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru

1.5.1962

- podřízen:
* 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk Líně a 47. průzkumný letecký pluk Mladá (od 1968 Pardubice) velitelství 10. letecké armády

1.9.1969

- zrušen:
* 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk Líně

31.10.1990

- podřízen:
* 47. průzkumný letecký pluk Hradec Králové (do 1985 Pardubice) velitelství 1. smíšeného leteckého sboru


• školní letectvo

15.1.1946 - vytvořeno a podřízeno Leteckému učilišti:
* Velitelství pilotních škol a kurzů Prostějov I (PŠ-II)
* Velitelství pilotních škol a kurzů Olomouc (PŠ-I)
9.2.1946 - přejmenováno:
* Velitelství pilotních škol a kurzů Prostějov I (PŠ-II) na Velitelství pilotních škol Prostějov I (PŠ-II)
* Velitelství pilotních škol a kurzů Olomouc (PŠ-I) na Velitelství pilotních škol Olomouc (PŠ-I)
26.2.1946 - přejmenováno:
* Velitelství pilotních škol Prostějov I (PŠ-II) na Pilotní školu I (PŠ I) Prostějov I
* Velitelství pilotních škol Olomouc (PŠ-I) na Pilotní školu III (PŠ III) Olomouc
1.6.1946 - vytvořena a podřízena Leteckému učilišti:
* Pilotní škola II (PŠ II) Prostějov II-Stichovice
1.5.1950 - přečíslována:
* Pilotní škola I (PŠ I) Prostějov I na Pilotní školu III (PŠ III) Prostějov I
* Pilotní škola II (PŠ II) na Pilotní školu IV (PŠ IV) Prostějov II-Stichovice
* Pilotní škola III (PŠ III) Olomouc na Pilotní školu I (PŠ I) Olomouc
- vytvořena a podřízena Leteckému učilišti:
* Pilotní škola II (PŠ II) Piešťany
1.11.1950 - vytvořena a podřízena Leteckému učilišti:
* Pilotní škola V (PŠ V) Hájníky u Zvolena
15.3.1951 - vytvořeny a podřízeny Leteckému učilišti:
* 1. letecký školní pluk Olomouc (od 1955 Prostějov a od 1957 Prostějov-Stichovice) na základě Pilotní školy I Olomouc
* 2. letecký školní pluk Piešťany na základě Pilotní školy II Piešťany
* 3. letecký školní pluk Trenčín na základě Pilotní školy Prostějov II-Stichovice
* 4. letecký školní pluk Prostějov na základě Pilotní školy III Prostějov I
* 5. letecký školní pluk Hájníky na základě Pilotní školy V Hájníky
1.7.1951 - přečíslován:
* 2. letecký školní pluk Piešťany na 6. letecký školní pluk Piešťany
- vytvořen:
* nový 2. letecký školní pluk Pardubice (od prosince 1951 Prešov)
1.1.1953 - vytvořen:
* na základě Proudového výcvikového střediska letectva 7. letecký školní pluk Přerov
1.8.1953 - zrušen:
* 2. letecký školní pluk Prešov
* 6. letecký školní pluk Piešťany
15.1.1954 - zrušen:
* 3. letecký školní pluk Trenčín
1.10.1954 - zrušen:
* 5. letecký školní pluk Hájníky
- přečíslován:
* 4. letecký školní pluk Prostějov na 2. letecký školní pluk Prostějov (od 1955 Čáslav, od 1957 Hrade Králové a od 1959 Košice)
1.11.1954 - zrušen:
* 7. letecký školní pluk Přerov
1.10.1960 - reorganizován:
* 32. bitevní letecký pluk Trenčín na 3. letecký školní pluk Trenčín
1.9.1962 - vytvořen:
* 4. letecký školní pluk Přerov (od 1965 Zvolen a od 1968 Piešťany)
1.9.1964 - zrušen:
* 3. letecký školní pluk Trenčín
1.9.1966 - zrušen:
* 1. letecký školní pluk Prešov (do 1959 Stichovice)
1.9.1973 - přečíslován:
* 4. letecký školní pluk Piešťany na 1. letecký školní pluk Přerov (s odloučenou částí Piešťany)
1.9.1987 - vytvořen:
* 3. letecký školní pluk Piešťany
31.10.1991 - zrušen:
* 3. letecký školní pluk Piešťany
31.10.1992 - reorganizován:
* 2. letecký školní pluk Košice na 5. letecký školní pluk

• svazky a útvary letištního zabezpečení
léto 1945 - vytvořeny:
* letištní perutě
leden 1946 - vytvořena:
* velitelství leteckých základen u velitelství letectva 1. až 4. oblasti (Praha, Tábor, Brno, Bratislava)
březen 1946 - reorganizovány:
* letištní perutě na letištní základny
31.7.1947 - zrušena:
* velitelství leteckých základen u velitelství letectva 1. až 4. oblasti
1.8.1947 - zřízena:
* velitelství I. až III. leteckého okruhu (Praha, Brno, Bratislava)
XI-XII/1950 - reorganizováno:
* velitelství I. leteckého okruhu Praha na velitelství 1. letecké technické divize Praha
* velitelství II. leteckého okruhu Brno na velitelství 2. letecké technické divize Brno
* velitelství III. leteckého okruhu Bratislava na velitelství 3. letecké technické divize Piešťany
15.3.1951 - reorganizovány:
* letecké základny na letištní prapory
1.3.1955 - zrušeno:
* velitelství 2. letecké technické divize Zbiroh (do 1952 Brno)
1.11. 1955 - zrušeno:
* velitelství 1. letecké technické divize Chrudim (od 1954 Praha)
1.8.1957 - zrušeno:
* velitelství 3. letecké technické divize Piešťany
- vytvořeno:
* velitelství 1. letecké technické skupiny České Budějovice
* velitelství 2. letecké technické skupiny Zvolen
* velitelství 3. letecké technické skupiny Líně
* velitelství 5. letecké technické skupiny Žatec
* velitelství 6. letecké technické skupiny Čáslav
* velitelství 22. letecké technické skupiny Chrudim
* velitelství 34. letecké technické skupiny Brno
* velitelství 46. letecké technické skupiny Přerov
1.10.1958 - zrušeno:
* velitelství 5. letecké technické skupiny Žatec
* velitelství 34. letecké technické skupiny Brno
- přečíslováno:
* velitelství 6. letecké technické skupiny Čáslav na velitelství 34. letecké technické skupiny Čáslav
1.10.1960 - zrušeno:
* velitelství 46. letecké technické skupiny Přerov
1.9.1961 - zrušeno:
* velitelství 1. letecké technické skupiny Bechyně (do 1958 České Budějovice)
* velitelství 2. letecké technické skupiny Zvolen
* velitelství 3. letecké technické skupiny Žatec (do 1958 Líně)
* velitelství 22. letecké technické skupiny Brno (do 1958 Chrudim)
* velitelství 34. letecké technické skupiny Čáslav
- vytvořeno:
* velitelství 3. letecké technické divize Čáslav (od 1967 Pardubice)
1.9.1963 - vytvořeno:
* velitelství 5. letecké technické divize Olomouc
1.9.1969 - zrušeno:
* velitelství 5. letecké technické divize Olomouc
1.9.1975 - zrušeno:
* velitelství 3. letecké technické divize Pardubice
1991/1992 - sloučeny:
* letištní prapory s prapory radiotechnického zabezpečení v tzv. letecké základny

• útvary a jednotky radiotechnického zabezpeční

1.1.1953 - vytvořeny:
* první tři roty leteckých zabezpečovacích prostředků (1., 3., 5.) a 17 radiotechnických čet letecké zabezpečovací služby 1. až 3. třídy
1953/1954 - postupně vytvořeno:
* na základě některých rtč LZS a částečně i novou výstavbou dalších osm rot LZP
1.11.1955 - zrušeny:
* všechny rtč LZS 2. a 3. třídy (8 čet)
- vytvořeny:
* tři roty LZP a tři rtč LZS 1. třídy
- vytvořeny:
* radiotechnické roty u 3. a 22. stíhací letecké divize
1.10.1956 - vytvořena:
* radiotechnická rota u 6. stíhací letecké divize
- vytvořen:
* prapor přistávacího zařízení SP-50 u 46. bombardovací letecké divize
1.10.1957 - reorganizován:
* prapor přistávacího zařízení SP-50 na 1. prapor pozemního zabezpečení navigace
- vytvořen:
* 2. prapor PZN u 47. průzkumného leteckého pluku
- přejmenovány:
* všechny roty LZP a radiotechnické čety LZS na roty a čety pozemního zabezpečení navigace
1.10.1958 - zrušeny:
* radiotechnické roty u 3., 6. a 22. stíhací letecké divize
- reorganizovány:
* dosavadní roty a čety pozemního zabezpečení navigace na osmnáct praporů a dvě roty pozemního zabezpečení navigace
(bez svého útvaru PZN zůstaly pouze pluky 34. stíhací bombardovací letecké divize a 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk)
1.10.1959 - převzaty od jiných útvarů letectva:
* prapory PZN pro 28. a 30. stíhací bombardovací letecký pluk
1.10.1960 - reorganizována:
* rota PZN pro 1. letecký školní pluk na prapor PZN
1.9.1961 - reorganizována:
* rota PZN pro 50. spojovací letecký pluk na prapor PZN
- vytvořena:
* rota PZN pro 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk
- vytvořeny:
* radiotechnické roty u leteckých divizí (1., 2., 34.)
1.9.1962 - reorganizována:
* rota PZN pro 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk na prapor PZN
- vytvořen:
* prapor PZN pro 18. stíhací bombardovací letecký pluk
- vytvořena:
* rota PZN pro 12. vrtulníkový pluk
1.9.1963 - reorganizovány:
* prapory a rota pozemního zabezpečení navigace na prapory radiotechnického zabezpečení
- sloučeny:
* radiotechnické roty s leteckými spojovacími rotami v nové prapory spojení a radiotechnického zabezpečení u leteckých divizí (1., 2., 34.)
1.9.1964 - vytvořen:
* prapor spojení a radiotechnického zabezpečení pro 46. dopravní výsadkovou leteckou divizi
* prapor RTZ pro 24. vrtulníkový pluk
1.9.1969 - zrušeny:
* prapor RTZ pro 12. a 24. vrtulníkový pluk
* prapory spojení a radiotechnického zabezpečení pro 2. stíhací bombardovací leteckou divizi a 46. dopravní výsadkovou leteckou divizi
1.9.1974 - vytvořen:
* prapor RTZ pro 51. vrtulníkový pluk
- vytvořeny:
* roty letištního a radiotechnického zabezpečení pro samostatné vrtulníkové a spojovací letky
1.11.1985 - vytvořena:
* rota spojení a RTZ pro 11. vrtulníkový pluk
1.10.1990 - zrušen:
* prapor spojení a radiotechnického zabezpečení pro 1. stíhací leteckou divizi
1991/1992 - sloučeny:
* prapory radiotechnického zabezpečení s letištní prapory v tzv. letecké základny
31.3.1992 - zrušen:
* prapor spojení a radiotechnického zabezpečení pro 34. stíhací bombardovací leteckou divizi

Poslední aktualizace: 16.08.2011