Čepicový znak poválečné armády

Studie a materiály

od našich čtenářů

Ing. Petr Krist
Bojový rozkaz 35. as Národní lidové armády DDR podle jejich údajů při cvičení NORDWIND 28. 6. 1962

Č.j. … nečitelné / 62

Přísně tajné !
---------
...vyhotovení
...vyhotovení = 4 listy
...příloh = ...listů
----------------------------
celkem = 4 listy

Bojový rozkaz 35. armádnímu sboru číslo 001.

Velitelské stanoviště - les 3 km jihozápadně RHEINSBERG dne ....... 21.00 Mapa 200 000

1. [Situace nepřítele]

V prostoru MEYENBURG, DANNENBERG, GARDELEGEN, BRANDENBURG, NAUEN zaujímají svazky I. armádního sboru (černých) výchozí postavení a připravují se na agresi.
Svazky I. armádního sboru (černých) se soustřeďují v prostorech:
3. tanková divize PRITZWALK, KYRITZ, BAD WILSNACK; 1. mechanizovaná divize RATHENOW, BRANDENBURG, GENTHIN; 11. mechanizovaná divize pravděpodobně v prostoru SCHNACKENBURG, SEEHAUSEN, ARENDSEE.
Rozvinutí prostředků jaderného napadení je možné v prostorech WITTENBERGE, KLETZKE, HAVELBERG; GADOW, NEURUPPIN, RÄGELIN, RÜTHNICK, GREMENDORF, KREMMEN. Se začátkem agrese je možno počítat v ranních hodinách dne .......

2. [Situace vlastní]

35. armádní sbor za využití raketových a jaderných zbraní zahájí útok z chodu v pásmu RECHLIN (mimo), FRIEDRICHSTHAL (mimo), provede hlavní úder ve směru NEURUPPIN, RATHENOW, porazí ve střetném boji hlavní uskupení I. armádního sboru (černých), překročí řeku HAVEL z chodu a obsadí ke konci dne ........ prostor HAVELBERG (mimo), WUDICKE, PRITZERBE, RHINOW. Dále rozvíjí útok ve směru RATHENOW, LETZLINGEN, překročí z chodu řeku ELBE [Labe] a obsadí ke konci dne ........ prostor GARDELEGEN, COLBITZ, STENDAL.

3. [Sousedé]

Vpravo útočí ... motostřelecká divize 6. armády ve směru GOLDBERG, KAROW, PARCHIM, LUDWIGSLUST.
Rozhraní: GRAMBOW, WOLDECK (mimo), RECHLIN (mimo), HAVELBERG, KLÖTZE.
Vlevo se nachází 2. samostatná motostřelecká divize s úkolem zajišťovat prostor BERLIN a vést útok s omezeným cílem ve všeobecném směru POTSDAM, BRANDENBURG.
Rozhraní: BAD FREIENWALDE, FRIEDRICHSTHAL (mimo), BRANDENBURG, ZIESAR, ROTHENSEE (mimo), OFFLEBEN (mimo).

4. [Jaderné údery]

V útočném pásmu armádního sboru provede Přímořský front následující jaderné údery:
06.30 [dne ...] jedna letecká puma 50 kt s epicentrem ALTRUPPIN;
04.07 [dne ...] jedna raketa 30 kt s epicentrem 2 km západně NENNHAUSEN;
04.07 [dne ...] jedna raketa 50 kt s epicentrem letiště 2 km severozápadně BRANDENBURG, vzdušný výbuch.
04.02 [dne ...] jedna raketa 50 kt s epicentrem 3 km severozápadně STENDAL, pozemní výbuch.

5.

45. samostatný raketový oddíl musí být připraven:
před zahájením útoku:
              -zničit prostředky jaderného napadení nepřítele v prostorech: GADOW, NEURUPPIN, RÄGELIN; RÜTHNICK, GREMENDORF, KREMMEN

při zahájení palebné přípravy:
              -jadernými údery zničit tanky a místa velení nepřítele v prostorech: WITTSTOCK, BLUMENTHAL, FRETZDORF; RÜTHNICK, SOMMERFELD, TESCHENDORF,

v průběhu palebné podpory útoku:
              - zničit místo velení nepřítele v prostoru 8 km jihovýchodně NEUSTADT;
              - zničit nepřítele jaderným úderem v prostoru BUSCHOW, GARLITZ, BARNEWITZ
              při zasazení druhého nepřátelského sledu do boje;
              - podpořit dvěma jadernými údery taktické vzdušné výsadky.

Od 07.00 [dne ...] musí být jedna baterie 45. samostatného raketového oddílu ve stálé bojové pohotovosti.

6.

39. tanková divize s 3. oddílem 35. dělostřelecké brigády, 35. protiletadlovým plukem, 55. pontonovým plukem (ode [dne ...]) má [bližší úkol]: vést útok ve směru ZECHLIN, NEUSTADT, zničit uskupení nepřítele v prostoru WITTSTOCK, WUSTERHAUSEN, NEURUPPIN a ovládnout prostor VEHLOW, WUSTERHAUSEN, WILDBERG.

Dále [další úkol] rozvíjet útok ve směru NEUSTADT, KLIETZ, zničit uskupení nepřítele v prostoru WUSTERHAUSEN, HAVELBERG, RATHENOW (mimo), z chodu násilně překročit řeku HAVEL a ke konci dne ... ovládnout prostor HAVELBERG (mimo), WUDICKE.

Dále [směr dalšího útoku] útočit ve směru KLIETZ, GARDELEGEN a s využitím taktických vzdušných výsadků z chodu násilně překročit řeku ELBE [Labe].

Divizi jsou přiděleny 4 jaderné hlavice - jedna o mohutnosti 5 kt, dvě po 10 kt a jedna 20 kt.

Rozhraní se sousedy: Vlevo WARTHE (mimo), MENZ (mimo), NEURUPPIN, RATHENOW (mimo), TANGERMÜNDE, LETZLINGEN (mimo).

7.

38. motostřelecká divize s 35. dělostřeleckou brigádou (bez 3. oddílu), 45. pontonovým plukem (ode [dne ...]) má [bližší úkol]: vést útok ve směru GRANSEE, KREMMEN, FRIEDENSHORST, zničit protistojící nepřátelské uskupení v prostoru ALTRUPPIN, FEHRBELLIN, BÖRNICKE, SCHWANTE, RÜTHNICK a ovládnout prostor PROTZEN, FRIEDENSHORST, GRUNEFELD.

Dále [další úkol] rozvíjet útok ve směru FRIEDENSHORST, SCHLAGENTHIN, zničit uskupení nepřítele v prostoru FRIESACK, PREMNITZ, NAUEN, z chodu násilně překročit řeku HAVEL, ovládnout prostor RATHENOW, SCHLAGENTHIN, PLAUE.

Dále [směr dalšího útoku] útočit ve směru SCHLAGENTHIN, TANGERHÜTTE a s využitím taktických vzdušných výsadků z chodu násilně překročit řeku ELBE [Labe].

Divizi jsou přiděleny 3 jaderné hlavice - jedna o mohutnosti 5 kt, dvě po 10 kt.

8.

31. motostřelecká divize tvoří druhý sled připravený v prostorech:
č. 1 VINZELBERG, COLBITZ;
č. 2 FRIESACK, GOHLITZ
k zasazení v útočném pásmu 38. motostřelecké divize.
Divizi jsou přiděleny 3 jaderné hlavice - dvě o mohutnosti 10 kt, jedna 20 kt.

9.

Letectvo:
- [dne ...] zničit nově zjištěné prostředky jaderného napadení nepřítele;
- na podporu střetného boje 39. tankové divize provést dva plukovní bojové vzlety;
- na podporu 39. tankové divize a 38. motostřelecké divize při násilném přechodu řeky ELBE [Labe] provést jeden plukovní bojový vzlet;
- na podporu 31. motostřelecké divize při zasazení do boje provést jeden plukovní bojový vzlet;
- zabránit přísunu záloh nepřítele z prostoru SCHNACKENBURG, ARENDSEE, SEEHAUSEN.

10.

Protitankovou zálohu a mobilní zatarasovací oddíl přeskupit při zahájení útoku ve směru NEURUPPIN, RATHENOW.

11.

Doba pohotovosti vojsk.
[den ........., hodina .............]

12.

Velitelské stanoviště - les 3 km jihozápadně RHEINSBERG

Velitel 35. armádního sboru
- hodnost - (jméno)
Náčelník štábu
- hodnost - (jméno)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přísně tajné !
---------
Příloha č. 3
Č.j. ...nečitelné/62
4 listy

Veliteli dělostřelectva 35. armádního sboru

Bojové nařízení číslo 01
raketovým vojskům a dělostřelectvu Přímořského frontu (výtah).
Velitelské stanoviště JÄGERBRÜCK (4242). 27. 10. 1962,
mapa 100 000, 1. vydání 1960

_______________________________________________________________

1.
K zajištění činnosti raketových oddílů budou 35. armádnímu sboru od 28. 10., 06.00, přiděleny 28. mobilní raketová základna (R-30 [FROG 3 u raketových oddílů jednotlivých divizí]) a jeden roj vrtulníků (4 Mi-1),
od 29. 10., 00.00, 45. samostatný raketový oddíl (R-170 [SCUD A]) a jeden roj letadel dělostřeleckého průzkumu (3 Il-28R).

V době přidělení budou jednotky soustředěny v následujících prostorech:
- 28. mobilní raketová základna 8 km severozápadně SCHWEDT (8052); STENDEL (9044) mimo - kóta 37,8 (8644) mimo - TORFBRUCH (8846) mimo,
- 45. samostatný raketový oddíl - jihozápadně STRASBURG (3016); GR. DABERKOW (3010) mimo - kóta 106,6 (2614) mimo - MARIENHÖH (2814) včetně.

Až do počátku aktivní bojové činnosti není povoleno použití dělostřeleckého průzkumného letectva v zóně 5 km podél státní hranice.

Velitelé 28. mobilní raketové technické základny a vrtulníkového roje se budou hlásit 28. 10., 04.00, velitelé 45. samostatného raketového oddílu a roje letadel dělostřeleckého průzkumu v 22.00 na velitelském stanovišti velitele dělostřelectva k vydání úkolů.

Bojové zajištění 28. mobilní raketové základny a 45. samostatného raketového oddílu provést silami a prostředky 35. armádního sboru.

 

2.
Pro první a druhý den bojů je 35. armádnímu sboru přiděleno 20 raket, z toho:

(1) R - 30

a) s jadernou náloží 2         po 5 kt
6         po 10 kt
2         po 20 kt

-------------------------------------------------------------

celkem:  

      

20 raket

 

b) s chemickou náloží 2 rakety

---------------------------------------------------------------------------------------

celkem R - 30 12 raket

==================================================

(2) R - 170

a) s jadernou náloží 1         po 20 kt
2         po 40 kt
1         po 100 kt

-------------------------------------------------------------

celkem:

  

4 rakety

 

b) s chemickou náloží 1 raketa

---------------------------------------------------------------------------------------

celkem R - 170 5 raket

==================================================

 

(3) Z toho se v čase přidělení jednotek nachází:

              a) ve stavu 28. mobilní raketové technické základny

Rakety

Bojové

hlavice

5 kt

10 kt

20 kt

celkem jaderné

chemické

celkem

-

1

2

1

4

1

5

              b) ve stavu 45. samostatného raketového oddílu

---------------------------------------------------------------------------------------

Připraveno k okamžitému použití: 1 raketa 20 kt
1 raketa s chemickou náloží

 

(4) Dodávky raket a bojových hlavic

              a) 28. mobilní raketové technické základně

Den bojů

Rakety

 

Bojové

 

hlavice

   
   

5 kt

10 kt

20 kt

celkem jaderné

chemické

celkem

D 1

5

-

2

1

3

1

4

D 2

2

1

2

-

3

-

3

Pro dodávku bojových hlavic připravovaných 28. 10. v 28. mobilní raketové technické základně předložit do 28. 10., 17.00 veliteli raketových vojsk a dělostřelectva Přímořského frontu požadavek na dopravní prostředky a hlásit místa předání raketovým oddílům.

              b) 45. samostatnému raketovému oddílu

do 12.00 dne D1 1 raketa 40 kt
1 raketa 100 kt
do 12.00 dne D2 1 raketa 40 kt

              c) Další dodávky raket a bojových hlavic se uskuteční podle plánu frontu.

              d) Podle požadavku jsou k dispozici 35. armádnímu sboru následující raketojaderné údery provedené prostředky frontu:

dne D1 1 raketa 40 kt
1 raketa 100 kt
dne D2 1 raketa 100 kt

3.
Během 1. úderu budou provedeny frontem v zájmu 35. armádního sboru raketojaderné údery. Souřadnice úderů budou předány zvláštním kurýrem.

4.
Topografické a meteorologické zabezpečení střelby raketových jednotek a dělostřelectva organizovat vlastními silami a prostředky.

5.
Spotřeba munice pro dělostřelectvo a raketomety:

1. den bojů = 0,7 palebného průměru
2. den bojů = 0,4 palebného průměru

6.
Hlášení:
- Hlášení situace na začátku bojové činnosti denně v 06.00 podle stavu v 04.00 a v 18.00 podle stavu v 16.00;
- operativní souhrnná zpráva denně ve 24.00 podle stavu v 18.00.

Okamžitá hlášení:
a) Použití vlastních raket a změny v bojové sestavě raketových jednotek a mobilní raketové technické základny;
b) poruchy raketové techniky;
c) průzkumem zjištěné operačně-taktické prostředky jaderného napadení nepřítele;
d) zvláště významné změny situace.

 

Náčelník štábu Přímořského frontu
- hodnost - (jméno)
 

Velitel raketových vojsk

 

 

a dělostřelectva Přímořského frontu
- hodnost - (jméno)

 


Poslední aktualizace: 22.01.2006

NAVRCHOLU.cz