Čepicový znak poválečné armády

Studie a materiály

od našich čtenářů

Miloslav Želazko:
Východní Němci a československý srpen 1968

         21. srpna 1968 došlo k vojenské intervenci pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko a NDR) proti tehdejší Československé socialistické republice (ČSSR). Paradoxem byla skutečnost, že šlo o „spřátelené socialistické státy,“ rezultátem byla třiadvacetiletá přítomnost Sovětské armády na našem území, období tzv. konsolidace a normalizace a vše, co s tím souviselo. Závažná fakta o zákulisí této tristní události zůstala naší veřejnosti skryta prakticky až do začátku 90. let, do rozpadu tzv. světové socialistické soustavy. Od té doby nás historikové postupně seznamují s řadou konkrétních faktů. Z dosud publikovaných badatelských výstupů v českém, německém a ruském jazyce jsou snad nejzajímavější a nejpřekvapivější informace o podílu NDR na intervenci (Německá demokratická republika, neoficiálně Východní Německo: nejvyšším státním a stranickým představitelem byl tehdy Walter Ulbricht). Vyplývá z nich totiž, že účast východoněmecké armády (oficiálně Nationale Volksarmee der DDR – v polovině 60. let měla ve zbrani necelých 120 000 mužů) na invazi byla z vojenského hlediska zanedbatelná, neboť činila 200-250 vojáků z asi 460 000 (německé zdroje uvádějí počet ještě výrazně nižší – pouhých 30 mužů!). Původně byly sice k akci proti ČSSR vyčleněny 2 divize z lipského vojenského okruhu (7. tanková divize – 7459 vojáků – velitel genmjr. Werner Winter a 11. motostřelecká divize – 9053 vojáků – velitel plk. Erich Dirwelis), které však nakonec území NDR neopustily a na území ČSSR nevstoupily. Na území ČSSR vstoupily tedy pouze malé spojovací, zpravodajské a průzkumné skupiny, které byly vřazeny do jednotek Sovětské armády (velitelem všech intervenčních vojsk byl arm. gen. Ivan G. Pavlovskij). Z území NDR však po nějakou dobu vysílal neblaze proslulý propagandistický vysílač „Vltava,“ jehož úkolem bylo ideově-propagandistické zdůvodňování vojenského zásahu. U jeho zrodu stál mj. člen ÚV SED Manfred Feist, švagr pozdějšího nejvyššího představitele NDR Ericha Honeckera. Důvod, proč bojové jednotky Národní lidové armády NDR nevstoupily na území ČSSR, dosud není přesně znám, neboť ještě nebyly zpřístupněny všechny ruské archivní materiály. Většina odborníků se však zatím shoduje v tom, že to byly patrně historické reminiscence, konkrétně zejména 2. světová válka. Byl by to totiž první poválečný zásah německých ozbrojených sil na cizím území a tuto skutečnost musela z mnoha důvodů zohlednit i jedna z  tehdejších velmocí – Sovětský svaz.

Vojáci NLA v polních stanovištích na území NDR, srpen 1968, FOTO: Volksarmee, zvláštní vydání, září 1968, s. 1, převzato z časopisu HaV 3/2006

Originální náčrtek plánovaných směrů postupu 7. td a 11. msd, červenec 1968 BA-MA, DVW 1/12826, list 18, převzato z časopisu HaV 3/2006


Poslední aktualizace: 4.7.2011

NAVRCHOLU.cz