Čepicový znak poválečné armády

Personální přehledy

poválečné armády

• Vedoucí funkcionáři MNO a GŠ
• Velitelé vojsk pozemního vojska
• Velitelé letectva a PVOS
• Náčelník Civilní obrany
• Velitelé operačních svazů
• Velitelé operačně taktických svazků
• Galerie náčelníků Generálního štábu
• Galerie ministrů národní obrany

 

Činnost armády vždy ovlivňovali její velitelé, především ti nejvyšší. A právě velitelský sbor československé armády zachycují tyto personální přehledy. Jedná se o přehledy průběžné, tj. sledující obsazení určité funkce v delším časovém období.

NAVRCHOLU.cz