Čísla a fakta

za hranicemi Sovětského svazu

Střední skupina sovětských vojsk v Rakousku

Miloslav Želazko

         Střední skupina vojsk byla poprvé vytvořena 10. 6. 1945 z vojsk 1. ukrajinského frontu nacházejících se na území Československa, Rakouska a Maďarska. Jádrem byly 4., 5., 7. a 9. gardová armáda, 3. a 4. gardová tanková armáda, 2. letecká armáda a několik dalších menších složek. Československé území opustila sovětská vojska během listopadu 1945.

         Rakousko bylo po anšlusu v r. 1938 až do skončení 2. světové války součástí nacistického Německa. Proto se na jeho území v r. 1945 nacházelo 700 000 okupačních vojáků vítězných mocností (SSSR, USA, V. Británie, Francie). Nejvyšší moc v zemi převzala Spojenecká komise pro Rakousko. Na rozdíl od Německa nedošlo v Rakousku k umrtvení její činnosti a tento orgán fungoval až do skončení okupace.

         V r. 1946 měli Sověti v Rakousku 150 000 vojáků, Britové 55 000, Američané 40 000 a Francouzi 15 000 (od května téhož roku pouze 7 000). Tak, jak se postupně vyvíjela vnitřní politika v Rakousku i zahraničně-politická situace, docházelo k další významné redukci zahraniční vojenské přítomnosti v zemi. V r. 1954 čítal sovětský kontingent 36 000 vojáků, americký 15 000, britský 2 800 a francouzský již jen 540 mužů. V červnu 1955 tvořily Střední skupinu sovětských vojsk 2 gardové divize, 59. letecká armáda a další menší složky v Rakousku (ruské zdroje uvádějí necelých 39 000 vojáků) a 2 mechanizované divize v Maďarsku. Rovněž dislokace vojsk na rakouském území byla odlišná – Tyrolsko, Vorarlbersko a v menší míře také Korutany a Štýrsko byly ještě před definitivním odchodem okupačních vojsk bez jejich přítomnosti, Vídeň, Dolní Rakousy a Burgenland zůstaly pod vojenskou kontrolou po celou dobu okupace.

         Státní smlouva o obnovení Rakouska jako suverénního státu v hranicích z 1. 1. 1938 byla podepsána 15. 5. 1955 ve Vídni. Během léta 1955 byly z Rakouska staženy všechny okupační jednotky čtyř mocností. Dne 26. 10. 1955 byl přijat zákon o trvalé neutralitě Rakouska. Z jednotek Střední skupiny vojsk na území Maďarska byl vytvořen tzv. Zvláštní sbor (velitel genpor. Pjotr N. Laščenko), který existoval v letech 1955-1957 a v r. 1956 se podílel na potlačení maďarského povstání.

         Velitelé Střední skupiny vojsk v letech 1945 – 1955:
1945 – 1946 maršál Ivan S. Koněv
1946 – 1949 arm. gen. Vladimir V. Kurasov
1949 – 1954 genpor. Vladimir P. Sviridov
1954 – 1955 arm. gen. Sergej S. Birjuzov
1955 genplk. Alexej S. Žadov


Poslední aktualizace: 6.4.2016

NAVRCHOLU.cz