Čepicový znak poválečné armády

Studie a materiály

poválečné armády


reklama: www.billboard.cz

Ministerstvo státní bezpečnosti
Č. 92/82
Berlín, 3. únor 1982
4 listy
3. výtisk
Přísně tajné!

Prosíme vrátit!

 

Informace
o protivníkových znalostech operačního plánování a průzkumu vojsk Varšavské smlouvy

 

Orgány průzkumu NATO provedly rozsáhlou analýzu vojenských cvičení pozemních sil Varšavské smlouvy, která proběhla v době od května 1979 do dubna 1981 a byla zaměřena proti oblasti hlavního velitelství NATO na středoevropském válčišti. Vyhodnotily, do jaké míry má velení Spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy hodnověrné údaje o ozbrojených silách NATO a jaké je s vysokou pravděpodobností výchozí sestava východních ozbrojených sil (Varšavské smlouvy).

 

Přitom zjistily následující:

1. Bez ohledu na údaje protivníka, které jsou vlivem opatření k dezinformaci záměrně změněné, byl potvrzen závěr, že Spojené velení ozbrojených sil Varšavské smlouvy má k dispozici údaje o operačním plánování NATO a že je využívá při cvičeních vojsk dislokovaných na území NDR a ČSSR při značkování nepřítele.

Vedle toho jsou také využívány údaje o nepříteli, které vyplývají z mírové dislokace vojsk NATO. Velení východních ozbrojených sil zásadně počítá s tím, že mírová dislokace posádek se nachází co nejblíže prostorů výchozího rozmístění vojsk.

O každé změně v organizaci a výzbroji vojsk NATO, kterou průzkum zjistí, jsou ve Varšavské smlouvě okamžitě informovány útvary. Do takového informování o nepříteli nejsou zahrnuty jenom ty síly NATO, s nimiž se očekává střetnutí v první fázi operací, ale také síly a prostředky, které mohou být nasazeny v pozdějších fázích. Tak se zabývá např. Národní lidová armáda NDR VII. armádním sborem USA a II. armádním sborem NSR, přestože tyto síly na počátku války nestojí proti ní.

Zprávy ve východních mediích o sérii podzimních cvičení NATO hovoří v souvislosti se Severoněmeckou nížinou o ideální cestě pro tanky, aniž je jasné, zda se jedná o cestu pro tanky západních nebo východních vojsk. Protože prostor mezi městy Hamburg a Braunschweig má vojenskogeograficky podmíněnou kapacitu pro 6 tankových divizí v prvním sledu, může jít i o předpokládaný útok Varšavské smlouvy.

 

2. Byly potvrzeny závěry zpracovávané od roku 1975, podle nichž budou na středoevropském válčišti nasazeny sovětské a nesovětské ozbrojené síly ve 3 strategických směrech, Sever, Západ a Jihozápad, jako fronty 1. strategického sledu.

 1. Severní front
  • 2. gardová tanková armáda (SSSR) v operačním směru – pobřeží Severního moře; první hlavní cíl – Hamburg;
  • vojska 5. armády (Vojenského okruhu V. Národní lidové armády NDR), především 8. motostřelecká divize, k vedení počáteční operace v operačním směru Schleswig-Holstein, eventuálně částí sil ve směru jižní okraj města Hamburg, pobřeží Severního moře;
  • vojska Pomořanského vojenského okruhu (Polské armády) k provedení námořních výsadků v Dánsku;
  • Spojené baltské flotily k podpoře sil Národní lidové armády NDR a Polské armády, k otevření průlivů na výstupu z Baltského moře a vytvoření podmínek pro námořní operace v Severním moři;
  • další síly Polské armády, Severní skupiny sovětských vojsk a sovětských vojenských okruhů Baltského a Běloruského ve druhém sledu.

   

  1. Západní front (3 až 4 armády v prvním sledu)
   • 3. úderná armáda (SSSR) pravděpodobně s podřízenou 1. motostřeleckou divizí (Národní lidové armády NDR) vlevo od 2. gardové tankové armády v hlavním směru Ruhrgebiet (průmyslová oblast u řeky Ruhr);
   • 3. armáda (Vojenský okruh III. Národní lidové armády NDR) pravděpodobně doplněn jednou divizí 20. gardové armády (SSSR) navazuje zleva na 3. údernou armádu;
   • 8. gardová armáda (SSSR) na levém křídle frontu v hlavním směru na Frankfurt nad Mohanem;
   • vojska 1. gardové tankové armády (SSSR), 20. gardové armády (SSSR), Slezského vojenského okruhu (Polské armády), sovětského Běloruského vojenského okruhu a mobilizované síly Národní lidové armády NDR ve druhém sledu, z toho část 20. gardové armády eventuálně proti Západnímu Berlínu.

   Pravděpodobná operační střetnutí:

    • vojska I. armádního sboru (NSR), I. armádního sboru (Nizozemska), I. armádního sboru (Velké Britanie) a síly USA proti vojskům 3. úderné armády (SSSR) a útvarům Národní lidové armády NDR;
    • I. armádní sbor (Belgie) a část III. armádního sboru (NSR) proti vojskům Národní lidové armády NDR, kterým mohou být podřízeny svazky Severní skupiny sovětských vojsk;
    • vojska V. armádního sboru (USA) a III. armádního sboru (NSR) proti 8. gardové armádě (SSSR).

    

   1. Jihozápadní front
    • 1. armáda (ČSLA) na pravém křídle v hlavním směru Nürnberg, Ingolstadt; operační cíl druhého sledu armády (po nasazení do operace) – přechody řeky Rhein;
    • 4. armáda (ČSLA) navazuje ve všeobecném směru München;
    • síly Střední skupiny sovětských vojsk ve druhém sledu;
    • nejisté je použití svazků Východního vojenského okruhu ČSLA.

    Pravděpodobná operační střetnutí:

     • vojska II. armádního sboru (NSR), VII. armádního sboru (USA) a 4. mechanizované brigádní skupiny (Kanady) proti vojskům ČSLA;
     • po nasazení druhého sledu (záloh) francouzská vojska (1) proti sovětským útvarům.

     

    Tato informace nesmí být v zájmu bezpečnosti zdroje publicisticky vyhodnocována a rozšiřována.

    S vojsky Francie uvažují orgány průzkumu NATO bez jakéhokoliv omezení nebo podmínek.

    Pozn.:

    1) Přeložil a mapu překreslil Petr Krist.

    2) Každý list dokumentu je opatřen razítkem KOPIE BStU (kopie Spolkového úřadu pro dokumentaci bezpečnostní služby bývalé NDR).

    3) Blíže viz http://www.isn.ethz.ch/php/documents/collection.


Rozmístění vojsk Spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy ve výchozích prostorech podle předpokladu nepřítele; příloha dokumentu (upravená)


Poslední aktualizace: 27.02.2005

NAVRCHOLU.cz