Čepicový znak poválečné armády

Studie a materiály

poválečné armády

ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA
(1945-1992)

VÁLEČNÉ PLÁNY VARŠAVSKÉ SMLOUVY

• Pozemní vojsko - velitelské orgány • Vojska Varšavské smlouvy na středoevropském válčišti
• Vytvoření motostřeleckých divizí • Národní lidová armáda NDR
• Teritoriální vojsko ve 2. pol. 60. let • Obranný plán polské armády (1951)
• Letecké učiliště v Prostějově • Obranný plán polské armády (1961)
• Vrtulníky v Prostějově • Baltická flotila
• Zdravotní služba (1918 - 1992) • Československá lidová armáda
• Tankové jednotky po návratu do ČSR • Operace Varšavské smlouvy na středoevropském válčišti
• Lidové milice (1948 - 1989) • Československá lidová armáda na Rýnu
• Hodnostní označení LM • Historie útvarů pěchoty Ústeckého kraje
• Válečný plán (1964)
• 90. výročí vzniku čs. vojenského archivnictví
• Historie pyrotechnické služby čs. armády
• Válečné plány čs. armády
• Železniční vojsko v čs. armádě
• Od Československé armády k AČR
• Vojenské hudby čs. armády po roce 1945


Tato část se skládá z obsáhlejších studií i kratších materiálů se vztahem k naší armádě v letech 1945 až 1992. Jedná se převážně o již publikované texty, avšak nově zaktualizované, tj. opravené a doplněné. Jsou řazeny chronologicky podle zkráceného názvu. Přímo ve studiích či materiálech je pod autorem uveden údaj o otištění (časopis či sborník, číslo, rok, strana). Pokud tento odkaz chybí, jde o dosud nepublikovaný příspěvek.


Tato část se skládá z materiálů o historii bývalé Varšavské smlouvy. Vznikla ve spolupráci s Mgr. Josefem Šolcem a Petrem Kristem. Tímto tudíž oběma spoluautorům děkujeme za zaslané materiály. Jsou zde uvedeny překlady dokumentů nalezených v archivech, nebo stati publikované v různých časopisech, knížkách a na jiných internetových stránkách s tematikou plánů činnosti armád Varšavské smlouvy v případě válečného konfliktu s armádami NATO.

NAVRCHOLU.cz