Představujeme útvary AČR


reklama: www.billboard.cz

Protiletadlové raketové vojsko

Mjr. Dr. Pavel Minařík, CSc.

Otištěno: Armádní technický magazín, roč. 2000, čís. 4, str. 35 (upravená verze)

Výcvik příslušnic 1. čs. samostatné brigády v SSSR u 37mm protiletadlového kanónu v Novochopersku v roce 1943

         Nedílnou součást AČR představují svazky a útvary protiletadlového raketového vojska, jejichž kořeny většinou sahají do 2. poloviny 40. let a počátku 50. let. Sami se přitom hlásí k odkazu protiletadlových útvarů, vytvořených v průběhu 2. světové války.

         41. protiletadlová raketová brigáda vznikla v roce 1961 jako 71. protiletadlová raketová brigáda v Praze. Vytvořila se na základě dosavadního 159. protiletadlového raketového pluku, přičemž převzala bojovou zástavu rušeného velitelství 71. protiletadlové dělostřelecké divize. Oba zmíněné útvary vznikly v Praze počátkem dubna 1951. Počátkem 80. let se velitelství brigády přemístilo do Drnova u Slaného. V souvislosti s vytvářením armády AČR byl svazek v roce 1994 reorganizován na 41. protiletadlovou raketovou brigádu.

         Dalším protiletadlovým svazkem je 42. protiletadlová raketová brigáda. Svazek vznikl dnem 1.6.1957. Velitelství tehdejší 76. protiletadlové dělostřelecké brigády byly podřízeny 184. a 187. protiletadlový dělostřelecký pluk. První z uvedených útvarů vznikl v říjnu 1946 jako oddíl a v průběhu své existence sídlil v Teplé, Č. Budějovicích a nakonec Brně. Na pluk se rozrostl v listopadu 1954. V roce 1961 byla brigáda reorganizována na protiletadlový raketový svazek, přičemž velitelství brigády byly podřízeny protiletadlové raketové oddíly, vytvořené na základě 184. plp. Druhý klasický pluk zanikl v roce 1962. K 1.9.1969 byl svazek přeměněn na protiletadlový raketový pluk, ale vzhledem k nárůstu počtů podřízených jednotek se opětně v průběhu roku 1978 rozšířil na brigádu. V rámci transformace AČR byl svazek počátkem roku 1994 reorganizován na 42. protiletadlovou raketovou brigádu.

Příslušníci 200. čs. protiletadlového pluku při obraně Tobruku

         Rozkazem prezidenta ČR dnem 8.5.1999 u příležitosti 54. výročí ukončení 2. světové války v Evropě získala brigáda historický název "Tobrucká". Tímto byla připomenuta existence 200. protiletadlového pluku - Východního, který od května 1942 do července 1943 působil v severní Africe. Útvar se podílel na zajištění protivzdušné obrany řady měst, letišť a přístavů. Mezi ně patřil i Tobruk, kde se nepřátelskému obležení jako součást spojeneckých vojsk od 21. října do 11. prosince 1941 bránil Čs. pěší prapor 11 - Východní, na jehož základě později pluk vznikl. V létě 1943 byl útvar přesunut do Velké Británie, kde jeho příslušníci posílili čs. brigádu, reorganizovanou z pěší na obrněnou. Prvním protiletadlovým útvarem, který po společenských změnách, uskutečněných na přelomu 80. a 90. let nesl čestný název "Tobrucký", byl protiletadlový raketový pluk ve Stříbře, jež se ovšem v roce 1991 přemístil do Nitry a od 1.1.1993 se stal součástí ASR. Své pojmenování získal rozhodnutím prezident ČSFR 8.5.1990.

         Kořeny 43. protiletadlového raketového pluku sahají do roku 1946, když v Liptovském Mikuláši vznikl Dělostřelecký oddíl 188. Dne 3.3.1948 útvar obdržel název Žaškovský". Na konci téhož roku se oddíl přesunul do Žiliny a v roce 1951 do Ostravy, kde se v roce 1954 rozšířil na pluk. Na podzim 1958 byl přemístěn do Frýdku Místku, kde v roce 1961 zanikl. Na základě rozkazu prezidenta republiky název a tradice převzalo velitelství reorganizované 77. protiletadlové raketové brigády. Uvedené velitelství vzniklo 1.6.1957 v Ostravě. Dnem 1.9.1969 byla brigáda transformována na pluk. V uvedené podobě útvar setrval až do roku 1994, kdy byl reorganizován na 43. protiletadlový raketový pluk.

         44. protiletadlový raketový pluk je nejmladším útvarem protiletadlového raketového vojska. Vznikl v Plzni na podzim 1956 jako 171. protiletadlový dělostřelecký pluk. Tvořil součást nově vytvořené 259. protiletadlové brigády 1. vojenského okruhu (od roku 1958 1. armády). V roce 1975 byl předán do přímé podřízenosti velitelství 1. armády, reorganizován na protiletadlový raketový pluk a redislokován do Rožmitálu pod Třemšínem. V průběhu 1. poloviny 90. let proběhlo jeho postupné převedení do systému protivzdušné obrany státu.

         Dalším útvarem protiletadlového raketového vojska je 45. protiletadlový raketový pluk. Útvar byl vytvořen v Jaroměři v roce 1951 jako 251. protiletadlový dělostřelecký pluk. Podléhal velitelství 82. protiletadlové divize (od roku 1960 brigády) 1. vojenského okruhu (od roku 1958 4. armády). V roce 1958 se přemístil do Vysokého Mýta, ale v souvislosti s trvalým rozmístěním sovětské armády na území ČSSR se v roce 1968 nejprve vrátil do Jaroměře a o rok později byl přemístěn do Chrudimi. V roce 1975 se přesunul do Kroměříže a reorganizoval na protiletadlový raketový pluk. Současně došlo k jeho osamostatnění a podřízení velitelství 4. armády. V průběhu 1. poloviny 90. let byl předán do systému protivzdušné obrany státu.

         Tradice 46. protiletadlového raketového pluku sahají do roku 1950, na jehož konci pro potřeby 4. tankové divize vznikl v Hluboši u Příbrami 4. protiletadlový oddíl. V roce 1952 se přesunul do Příbrami a v roce 1956 do Písku. Dnem 9.5.1955 došlo k přečíslování útvaru na 9. protiletadlový oddíl. Koncem 60. let byl reorganizován na pluk a přesunul se do Lešan. Zde setrval do poloviny 80. let, kdy byl redislokován do Strakonic a přezbrojen na protiletadlovou raketovou techniku. Od vojskové protivzdušné obrany byl během 1. poloviny 90. let předán k protivzdušné obraně státu.

         Na sklonku roku 1999 byla stávající organizace protiletadlových raketových svazků a útvarů zrušena a dnem 1.1.2000 nahrazena zcela jiným organizačním učleněním jednotek protiletadlového raketového vojska.

znak 43.plrb

Znak 44. protiletadlové raketové brigády

 

         Na základě dosavadní 41. protiletadlové raketové brigády se nově zformovala 44. protiletadlová raketová brigáda, jejíž součástí se staly i protiletadlové raketové skupiny, převzaté od zrušené 42. protiletadlové raketové brigády a 43. protiletadlového raketového pluku. Další protiletadlový svazek se vytvořil z podstaty bývalých protiletadlových útvarů vojskové protivzdušné obrany. Ve Strakonicích se nově konstituovalo velitelství 43. protiletadlové raketové brigády, kterému byly podřízeny protiletadlové raketové skupiny vytvořené z původního 44. a 46. protiletadlového raketového pluku. Protiletadlová brigáda v Brně, společně s protiletadlovým plukem v Kroměříži své pokračovatele v nové organizaci již nemají.


Poslední aktualizace: 02.01.2005

NAVRCHOLU.cz