Představujeme útvary Armády České republiky

Armáda České republiky - útvary AČR - zdroj ilustrač. fotek: www.army.cz


• DEN OZBROJENÝCH SIL
• ČESTNÉ A HISTORICKÉ NÁZVY
• Albrecht z Valdštejna

POZEMNÍ SÍLY
• 1. mechanizovaná divize
• 2. mechanizovaná brigáda
• 4. brigáda rychlého nasazení
• 7. mechanizovaná brigáda
• 3. výcviková a mobilizační základna
• 6. výcviková a mobilizační základna
• Výcviková základna mírových sil
• Další svazky pozemních sil

SÍLY ÚZEMNÍ OBRANY
• Velitelství územní obrany
• Záchranné a výcvikové základny
• Výcvikové a mobilizační základny

VZDUŠNÉ SÍLY
• Vojenské letectvo
• Protiletadlové raketové vojsko
• Radiotechnické vojsko

LOGISTIKA
• Výcviková základna logistiky

PROVOZNÍ SVAZKY A ÚTVARY
• 6. zabezpečovací základna

VOJENSKÉ ŠKOLY
• Vojenská střední škola Vyškov
• Střední technická škola MO
   Moravská Třebová
• Vojenská akademie Vyškov

Na následujících stránkách se můžete seznámit s historií jednotlivých součástí Armády České republiky. Útvary jsou řazeny podle své příslušnosti k operačním velitelstvím, tj. Velitelství pozemních sil, Velitelství vzdušných sil a Velitelství logistiky. Zvláštní důraz je přitom kladen na útvary, které jsou na základě rozkazu prezidenta republiky držiteli historických názvů. V rámci jednotlivých vševojskových svazků (2., 4., 7. brigády) jsou představeny mechanizované prapory, průzkumné prapory a dělostřelecké oddíly. Ostatní útvary svazkového kompletu, jestliže nemají historický název, nejsou uváděny. Na závěr přehledu jsou zařazeny i vybrané zabezpečovací útvary a vojenské školy.

NAVRCHOLU.cz