Čepicový znak předválečné armády

Dokumenty a vzpomínky

předválečné armády

Záznam z jednání Nejvyšší rady obrany státu 28. dubna 1936

Zasedání N. Rady obrany státu

Dne 28. dubna

I) N. Rada projevila zcela nevídaný zájem o otázku opevňování republiky. Při tomto zájmu projevily se jisté symptomy:

1) Žádalo se stejně důrazně i opevnění záp. Čech. Žádali to všichni členové, nejen z pravice, ale i lidovci a Bechyně. Z hovoru s náč. štábu měl jsem pocit, že gen. Krejčí sám tím byl překvapen a že dokonce v první chvíli se proti tomu bránil. Členové Rady dokazovali, že je to třeba hlavně z psycholog. důvodů, t.j. aby se obyvatelstvu dal dojem jistoty a aby se čelilo přesvědčení, které se ujímá mezi našimi Němci, že nebudeme pohraniční kraje hájit. Také se tím něm. pohraniční území spoutá s republikou.

Jaká byla dále polemika v Radě, nemohu říci. Krejčí ještě dále jakoby vyslovil pochyby o tom, kde se najdou peníze. Tu mu bylo prohlášeno, že na opevnění se nikdy nebude šetřit a že peníze budou. Mimo to bylo prohlášeno, že se musí začít hned kopat a stavět, stavby zadat zkráceným řízením.
Náč. štábu dále sdělil, že když mu to tak bylo presentováno, jako věc psychologicky důležitá, že sám je přesvědčen o nutnosti toho a že je pro to.

Učinil ihned veškerá opatření: odložil cestu hlav. štábu, proponovanou na celý příští týden, a jede zítra s 6i důstojníky do terénu a zahájí rekognoskaci v Čechách, kterou čáru opevnit. Začnou od Labe. Mám dojem, že se zamýšlí lehká opevnění.

Bude se jednati o nějaká betonová kulometná hnízda. Mají zabezpečovati proti přepadu. Tato lehká opevnění nemohou se srovnávati s vážným opevňováním, zamýšleném na sev. Moravě. Měla by politický význam a zesílila by úlohu krytu.
Gen. Krejčí nakonec znovu mi řekl, že iniciativu NROS vítá.
Při všem tom mi sdělil, že je rád, že o debatě gen. Čížek učinil přesný zápis, aby se mu jednou nevytýkalo, že zakopal peníze.

***

Voj. kancelář dovoluje si zcela otevřeně sděliti, jak o věci smýšlí. Praví předem, že byla vždy pro opevňování a pro ně razila cestu. Má tyto připomínky:

1) Nelze zavrhovati, toto rozhodnutí, jako zásadně špatné. Vážná opevnění to ovšem nemohou býti. Ta mají zcela jinou funkci. Lze však připustiti, že lehké opevňovací práce mohou mít význam pro kryt a též nepopiratelný význam politický.

2) Proto je možno připustit i tu okolnost, že k opevnění záp. české hranice dávají popud politici a že opevnění je imposováno v této koncepci vojákům.

Vysl. Osuský loni žádal rozsáhlá opevnění na maďarské hranici - věc vojensky pochybenou, měl však pro ni politické důvody, které třebas nutno uznati.

3) Jest však nutno dobře si uvědomiti, že psychosa opevňovací ujala se u našich politiků z mnoha příčin, ke kterým nutno velmi pečlivě přihlédnouti:

a) Politici dobře neznají, který je vlastní význam opevnění pro stát jejich jako náš. Nebyli dosud ani dobře orientováni. Uvažují-li o opevňování, vede je reflex laika.

b) Chtějí za každou cenu něco zázračného v naší dosti těžké posici a jsou pod dojmem významu linie Maginotovy a snad i budoucího opevňování na Rýně.

c) Zobrazují obavy civ. obyvatelstva, které nemyslí na to, jak se zhostí polní armáda svého úkolu - nýbrž volají po krytech a pevnostech pro sebe.

Bylo by nesprávné, kdyby se civilní koncepce vnutila přes míru.

***

II) Finanční požadavky.

Gen. Krejčí mi řekl, že Rada uznala požadavek peněz. Finanční řešení, že není její věcí. Snad to půjde do polit. ministrů ještě tento týden a bude se hledati program uhrazení.

III) Censura.

Že Rada na to není. Aby se hlásili s tím u vlády. Obchod i vnitro projevili předem zásadní souhlas.

IV) Průmysl se má řešiti příště.

V úterý má býti zase zasedání NROS.

***

V) Konečně mi Krejčí řekl, že bude provedena reorganisace četnické i finanční služby dle rozkazu min. předsedy a že též min. předseda je pro to, aby se zvýšil kontingent o 30 000 mužů pro lepší vyřešení krytu.
Gen. Krejčí mi dále mluvil o tom, aby se aktivovalo naše spojenectví s Ruskem.
Pravil v celkovém závěru, že poslední zasedání mělo linii.

***

Gen. Syrový sdělil mi o zasedání pár dojmů "en passant".
Řekl mi, že prošly jen "zvýšené stavy" a ostatní všechno, že se vlastně odložilo.
Krejčí se ještě vyjádřil, že Syrový v Radě vůbec nemluvil.

***

Navrhuji:

1) Aby si dal p. president referovati min. předsedou při nejbližší příležitosti.

2) Aby, jakmile se gen. Krejčí vrátí, byla voj. audience a pan president si dal referovati o odborné stránce opevnění a o rázu tohoto opevnění. Vyvolat odpovědnost vojáků.

3) Aby p. president buď předsedal min. radě aneb ROS, které bude projednávati velký finanční program.

4) Abychom si hned všimli otázky přemístění průmyslu. Půjdu s tím za Friedmannem.

 

Vojenský ústřední archiv Praha, fond Silvestr Bláha


Poslední aktualizace: 31.05.2003

NAVRCHOLU.cz