Čepicový znak předválečné armády

Mobilizace v roce 1938

Nejvýznamnější událostí v dějinách předválečné československé armády byla bezesporu mobilizace v roce 1938. Proto jsme se jí rozhodli věnovat větší prostor. Naleznete zde všechny naše články, které jsou celé nebo z větší části věnovány této události.

 

V TÉTO SEKCI

• Reorganizace armády (2. pol. 30. let)
• Doplnění vojsk mobilizačními zálohami
• Dobrovolníci v čs. armádě (1938)
• Mobilizace září 1938
• Mobilizace na podzim 1938
• Račice - sídlo hlavního velitele (1938)
• Boje o naše hranice 1938
• Boje o naše hranice 1939
• Stráž obrany státu
• Sovětští letci v ČSR
• Československá armáda na podzim 1938
• Ferdinand Čatloš za mobilizace v září 1938
• Obrana hranic jižní Moravy na podzim 1938

DALŠÍ ODKAZY NA WWW.VOJENSTVI.CZ

• Počty čs. armády (září 1938) • Nástupová sestava ČSA
• Reorganizace armády (1933) • Materiální zabezpečení armády
• Mobilizovaná armáda 1938 I • Mobilizovaná armáda 1938 II
• Vojáci u prezidenta 30. 9. 1938 • Vojáci u prezidenta 21. 9. 1938
• Deník A. Háska • Deník A. Háska (svým dětem)
• Válečná směrnice (1938) • Vojáci o Němci navrhovaných hranicích

NAVRCHOLU.cz