Recenze

Na této stránce najdete hodnocení knih o československé armádě, a to jak těch, které se prodávají v knihkupectvích, tak těch, které jsou distribuovány jen v rámci armády a je možné je získat jen ve vybraných knihovnách.

• Maskalík, A.: Elita armády. Československá vojenská generalita 1918-1992
Maskalík, A.: Elita armády. Československá vojenská generalita 1918-1992.

Jednou z věcí, kterou postrádali zájemci o historii československé armády, byla encyklopedická příručka československé generality. V posledních dvaceti letech se sice objevily snahy tento stav změnit, ale naplnit se je podařilo jen zčásti. Nyní se všem zájemcům konečně dostala do rukou encyklopedická příručka generálů československé armády z let 1918 až 1992. Vyšla, stejně jako zmíněný slovník slovenských generálů, na Slovensku, a to v košickém nakladatelství HWSK ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Bratislava. Jejím autorem je pracovník tohoto ústavu Alex Maskalík, který se specializuje na problematiku personální výstavby československé armády a autorsky se podílel již na předchozích biografických přehledech. Jeho nejnovější počin přitom již na první pohled naznačuje, že jde o mimořádnou práci.

• Hrbek, J. – Smetana, V. a kol.: Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944-1945. I. a II. díl
Straka, K.: Historie československé armády. 3. díl: Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932-1939.

V létě loňského roku vydal Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR dvojdílnou práci „Draze zaplacená svoboda – Osvobození Československa 1944-1945“. V roce, který se nesl především v duchu 20. výročí pádu komunistických režimů ve východní Evropě, se tak konečně objevila práce, která nabídla souhrnný pohled na velmi často diskutovaný úsek našich moderních dějin.

• Straka, K.: Historie československé armády. 3. díl: Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932-1939.
Straka, K.: Historie československé armády. 3. díl: Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932-1939.

V nové ediční řadě Historie československé armády vyšel jako druhý v pořadí díl popisující léta 1932 až 1939. Po předchozím dílu z let 1945 až 1955, který se zabýval obdobím asi nejvíce ideologicky zkresleným, tak přišel díl zabývající se asi nejdiskutovanějším obdobím naší vojenské historie.

• Fidler, J. – Sluka, V.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920–1938
Fidler, J. – Sluka, V.:
Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920–1938

Nakladatelství Libri vydalo koncem měsíce března obsáhlou „Encyklopedii branné moci Republiky československé 1920–1938“. Tento počin byl doprovázen velkým očekáváním, neboť něco podobného, byť v daleko menším rozsahu, zde vyšlo před více než dvaceti lety. Také velkorysý záměr avizovaný v edičním plánu nakladatelství dával tušit, že půjde o výjimečnou práci.

• Týc, P.: DC-3/DAKOTA/C-47 a Československo
Týc, P.: DC-3/DAKOTA/C-47 a Československo

Letoun Douglas C-47 Skytrain většina z nás zná pod názvem Dakota. Vlastně se jedná o vojenskou verzi neméně úspěšného civilního dopravního letounu Douglas DC-3 a právě tomuto letounu a jeho působení v Československu je věnována publikace Pavla Týce.

• Jančar, M. - Václavík, L.: Vojenský útvar 2478 Žatec (1950 - 2000)
Jančar, M. - Václavík, L.: Vojenský útvar 2478 Žatec (1950 - 2000)

Jednou z publikací, připomínajících historii útvarů naší armády, je i pojednání o dějinách 1. výcvikové základny protiletadlového vojska v Žatci. Knížka věnovaná minulosti útvaru vznikla přičiněním jeho příslušníků na základě několikaletého shromažďování potřebných podkladových materiálů. A tak pojďme do ní nahlédnout.

• Lengál, M.: Sloužil jsem u "pětačtyřicítky"
• Lengál, M.:  Pětačtyřicítka
Lengál, M.: Sloužil jsem u "pětačtyřicítky"

Sborník vzpomínek, které mají společného editora. Obě knihy vznikly z iniciativy někdejšího příslušníka zrušeného útvaru pplk. v. v. Mětoděje Lengála. Podnětem k jejich sestavení byla snaha zachytit nejen suchou a stručnou úřední mluvou oficiální historii pluku, ale vytvořit mozaiku příběhů, úvah, zamyšlení nebo jen vzpomínek a "perliček" ze života.

• Vobecký, P. - Kolek J.: Radiotechnické vojsko
Vobecký, P. - Kolek J.: Radiotechnické vojsko

Jedním z příspěvků k 50.výročí vzniku radiotechnického vojska se v roce 2000 stala útlá brožurka, vzešlá ze spolupráce dvojice jeho současných příslušníků. Na poměrně malém prostoru je zde stručně shrnut nejenom vývoj radiotechnického vojska naší armády, ale čtenář se zde může "v kostce" seznámit i s obecnou historií radiolokace a jejího využití ve vojenství.

• Loukota, L.: 5. stíhací letecký pluk
Loukota, L.: 5. stíhací letecký pluk

K řadě publikací věnovaných problematice čs. vojenského letectva, které se objevily v roce 2000, patří i práce věnovaná 5.stíhacímu leteckému pluku. Autorem brožurky je bývalý příslušník útvaru, náčelník štábu 3.letky mjr. Luděk Loukota. Útlá brožurka popisuje historii útvaru, který vznikl 28.10.1945 v Plané u Českých Budějovic a svoji činnost ukončil 30.11.1991 v Líních u Plzně.

• John, M.: Září 1938. I. a II. díl
John, M.: Září 1938. I. a II. díl

Členění recenzované práce, jež se na knižním trhu objevila v květnu minulého roku, do dvou relativně samostatných celků, z nichž první se týká německé a druhý československé armády v září 1938, klade na čtenáře značné požadavky.

• John, M.: Československé letectvo v roce 1938
John, M.: Československé letectvo v roce 1938

Na sklonku roku 1996 se na pultech našich knihkupectví objevila kniha Miloslava JOHNA "Československé letectvo v roce 1938". Publikace na první pohled působila velmi fundovaným a čtivým dojmem, takže rychle z prodejních stánků zmizela. Pojďme se tedy na ní podívat blíže.

Poslední aktualizace: 22.11.2002

NAVRCHOLU.cz