Recenze


reklama: www.billboard.cz

Lengál, M.: Sloužil jsem u "pětačtyřicítky"

Lengál, M.: Pětačtyřicítka.

Mjr. Dr. Pavel Minařík, CSc.

Obal knihy

Obal knihy

Lengál, Meta:
Sloužil jsem u "pětačtyřicítky"

Lengál, Meta s autorským kolektivem:
Pětačtyřicítka. Almanach k 50.výročí založení 45.dpzlp

Cheb, Svět křídel 2000. 247 s.

Praha, MO ČR - AVIS 2000. 251 s.

         V roce 2000 byly při příležitosti 50.výročí založení a 30.výročí zrušení (tak praví jejich autor, neboť z přísně matematického hlediska se v případě zrušení jedná o výročí 31.) vydány dvě publikace, týkající se historie bývalého 45.dělostřeleckého průzkumného leteckého pluku. Přesněji řečeno se jedná o dva sborníky vzpomínek, které mají společného editora. Obě knihy vznikly z iniciativy někdejšího příslušníka zrušeného útvaru pplk. v. v. Mětoděje Lengála. Podnětem k jejich sestavení byla snaha zachytit nejen suchou a stručnou úřední mluvou oficiální historii pluku, ale vytvořit mozaiku příběhů, úvah, zamyšlení nebo jen vzpomínek a "perliček" ze života.

         Po několika drobných počinech, jimiž byla připomenuta existence 45.dpzlp (Lengál M., Očima vzpomínek, 1994, Foud K., Křídla nad Plzní, 1995, Schneider D., Osudy letců 2, 1998) pan Lengál v roce 1998 oslovil 170 bývalých příslušníků pluku a vyzval je k napsání vzpomínek na léta strávená na letišti. Svoji "slohovou úlohu" nakonec sepsalo 41 veteránů, což umožnilo vytvořit obě uvedené publikace.

         Ač zdánlivě totožné, v lecčems jsou obě knihy rozdílné. První z nich, běžně dostupná na našem knižním trhu - Sloužil jsem u "pětačtyřicítky" - obsahuje vzpomínky od 34 autorů. Vzpomínky stručné i obsáhlé, pocházející od příslušníků létajícího i pozemního personálu, unikátní a jedinečné. Čtenář se může seznámit s osobními zážitky velitelů, pilotů, pozorovatelů, štábních pracovníků, leteckého dispečera i příslušníků inženýrsko-letecké služby. Z hlediska jejich obsahu jsou až na několik málo výjimek laděny velmi osobně a jedná se především o poutavé zachycení neformální stránky života útvaru, která byla, možná jen zdánlivě a na první pohled, spojena až příliš často s leteckou nekázní a porušování řady vojenských předpisů. Nicméně se zde můžeme např. dozvědět, kdy na území Československa došlo k prvnímu odpálení cvičné taktické rakety (18.9.1963 ve VVP Lešť, s. 211) nebo se obeznámit s novodobým příběhem soukromého leteckého muzea "AIR PARK ZRUČ" (s. 230 až 231). Každý příspěvek je doplněn o stručný životopis autora, k němuž je připojena i jeho fotografie. Součástí sborníku je stovka černobílých fotografií, zachycujících ve chvílích všedních i svátečních osoby a letouny, které u pluku sloužily. Kromě toho je na počátku knihy zařazeno stručné pojednání o historii útvaru a jeho letecké technice. Jakýsi "přídavek" na závěr tvoří popis setkání letounů L-29R s objekty UFO 8.8.1978 na trase Švihov - Horšovský Týn, vzešlý z pera Pera Nováka, člena společnosti "Sirius".

         Druhá kniha - Pětačtyřicítka. Almanach k 50.výročí založení 45.dpzlp - již bohužel našemu čtenáři volně dostupná není, protože vznikla jako neprodejná publikace, vydaná v omezeném nákladu a určená pro veterány - účastníky 5.setkání bývalých příslušníků útvaru, které se konalo 29.4.2000 v Plzni. Jejím základem jsou sice rovněž vzpomínky, tentokrát ale velmi vhodně doplněné o celou řadu příloh. Jádrem knihy 15 osobních zpovědí lidí, které buď u pluku přímo sloužily nebo s ním z titulu svých funkcí u jiných složek armády úzce spolupracovaly. V tomto případě je možné konstatovat, že výpovědní hodnota příspěvků je z hlediska jejich přínosu k poznání historie pluku, tj. jeho vnitřní organizace, personálního naplnění, procesu permanentního přezbrojování různorodou leteckou technikou a předpokládaného bojového použití, o poznání vyšší. Součástí každého příspěvku je opět stručný životopis autora. Kromě toho je do první části knihy zařazena "galerie velitelů pluku", zahrnující pět medailónků velitelů 45.dpzlp, kteří stáli v jeho čele v letech 1950 až 1969. Více než polovinu knihy následně zaplňují přílohy, tvořící její relativně samostatnou druhou část. Čtenář si tak může připomenout osudy "příslušníků útvaru, kteří zaplatili za létání daň nejvyšší", seznámit se s letouny, které byly u pluku provozovány i s historií odznaků pro pozorovatele zbraní z let 1931 až 1991 a v neposlední řadě si prohlédnout i více než tři stovky černobílých fotografií, pořízených příslušníky útvaru (jen ojediněle jsou totožné s fotografiemi z předchozí publikace).

         Po věcné stránce bych pouze jako vojenský historik dodal, že v roce 1949 na letišti v Plzni ještě nebylo dislokováno velitelství 22.stíhací letecké divize protože vzniklo až 1.6.1951 (s. 19), v roce 1954 se v Brně nacházelo velitelství 34.bitevní letecké divize a nikoliv divize stíhací bombardovací (s. 39), v roce 1965 bylo ještě předpokládáno zrušení 30.sbolp v Hradci Králové a nikoliv 18.sbolp v Pardubicích (s. 85), do zrušení 45.dpzlp v roce 1969 se velitelství armád nacházela v Příbrami a Táboře, a teprve v době jeho likvidace se velitelství 4.armády přesunulo do Písku (s. 87), cvičení "Vltava" proběhlo v roce 1966 a nikoliv v roce 1965 (s. 89), v roce 1952 se na plzeňském letišti nenacházela letka SNB, ale ani na ní navazující 2.letka 51.leteckého pluku, protože již na podzim předcházejícího roku přešla do složení 47.pzlp (s. 97) a v roce 1953 bylo Letecké učiliště umístěno v Prostějově a nikoliv v Hradci Králové, kde se naopak nacházela Vyšší škola důstojníků letectva (s. 106).

         I když oba sborníky zasluhují uznání za poctivou práci odvedenou při jejich tvorbě, jistě by bylo ku prospěchu věci, kdyby jejich autoři využili i písemností uložených ve Vojenském historickém archivu ve fondu 45.dpzlp (fond č. 119). Tím by se zajisté zvýšila přitažlivost obou publikací a vřele by to přivítali nejen bývalí příslušníci pluku, ale i ostatní zájemci o historii čs. vojenského letectva.


Poslední aktualizace: 27.08.2001

NAVRCHOLU.cz