Recenze


reklama: www.billboard.cz

Jančar, M. - Václavík, L.:
Vojenský útvar 2478 Žatec (1950-2000)

Mjr. Dr. Pavel Minařík, CSc

Obal knihy

Jančar, Miroslav - Václavík, Ladislav:
Vojenský útvar 2478 Žatec (1950 - 2000)
50. výročí založení útvaru (17. listopad 2000)

Žatec, Agros 2000. 108 s.

         Jednou z publikací, připomínajících historii útvarů naší armády, je i pojednání o dějinách 1. výcvikové základny protiletadlového vojska v Žatci. Knížka věnovaná minulosti útvaru vznikla přičiněním jeho příslušníků na základě několikaletého shromažďování potřebných podkladových materiálů, a to jak z vojenského archivu v Olomouci, tak přímo v místech jeho dřívějšího i dnešního působení.

         Na prvních stranách knihy se čtenář nejprve seznámí s dějinami čs. protiletadlového dělostřelectva od roku 1919 do roku 1945 (s. 3 až 4). Stručně je zde popsán vývoj protiletadlových útvarů prvorepublikové čs. armády, protiletadlové baterie působící v letech občanské války ve Španělsku a samozřejmě i protiletadlových útvarů a jednotek čs. zahraniční armády v letech 2. světové války. Bohužel na těchto stránkách se koncentruje i většina faktografických nepřesností, spojených především s popisem organizace a výzbroje čs. protiletadlového dělostřelectva.

         Následující stránky jsou již věnovány vlastní historii vojenského útvaru 2478 Žatec. Vstupní část tvoří přehled velitelů, kteří stáli v jeho čele v letech 1950 až 2000 (s. 5 až 16). Každý velitel zde má svůj krátký životopis, doplněný fotografií a zpravidla i přehledem udělených vyznamenání. Dále pokračuje pojednání o vlastní historii útvaru (s. 17 až 33), který vznikl 20.11.1950 ve Slaném jako 5. protiletadlový oddíl. Formou chronologie je zde zachycen život útvaru v jednotlivých letech jeho existence. Autoři knihy seznamují čtenáře s běžnými i slavnostními okamžiky v jeho historii, jako bylo např. udělení bojové zástavy dne 22.4.1953. Z vyprávění o minulosti útvaru je zřejmé jak se měnila místa jeho působení (od roku 1953 sídlil v Chomutově, po pěti letech se vrátil do Slaného a v roce 1969 odešel do Žatce), vyvíjela jeho organizace (v roce 1969 byl reorganizován na pluk a v roce 1997 na výcvikovou základnu), modernizovala výzbroj (např. raketová technika byla zavedena v roce 1984) nebo uskutečňoval výcvik od nástupu nováčků až po ostré střelby případně účast na velkých vojenských cvičení.

         Vhodným doplněním publikace je zařazení vzpomínek několika příslušníků útvaru (s. 34 až 39), které jsou věnovány především ostrým bojovým střelbám z protiletadlových kanonů a raketových kompletů.

         Velmi rozsáhlá je přílohová část, která zahrnuje celou řadu schémat, nákresů, přehledů a tabulek (s. 40 až 79). Ocenění si zaslouží především téměř kompletní přehled protiletadlové techniky používané u útvaru v letech 1950 až 2000, zahrnující jak klasické kanony a velkorážné kulomety (sovětské, německé či československé), tak raketovou techniku (komplety OSA AKM a S-10M) či radiolokátory, ústřední zaměřovače, dálkoměry a dalekohledy. Zde bych pouze podotknul, že 85 mm PLK vz. 44S se v ČSR licenčně vyráběl již od roku 1953 a nikoliv od roku 1959 (s. 60) a 57 mm PLK vz. ČS dosáhl ve výzbroji čs. armády většího rozšíření než 57 mm PLK S-60 (s. 58), o čemž svědčí i více než 230 používaných čs. kanonů oproti necelým 180 sovětským kanonů. Součástí příloh je i popis útvarové symboliky, zahrnující jak prapor darovaný městem Žatec v roce 1995, tak útvarový znak (ve variantách z roku 1995 i 1997) či pamětní odznaky z roku 1985 a 1995.

         Na závěr knihy je zařazen soubor fotografií (s. 80 až 106), zahrnující více než 50 černobílých a barevných snímků. Na nich jsou zachyceni příslušníci útvaru nejenom při různých slavnostních příležitostech, ale i při běžném výcviku či ostrých střelbách.

         Celkový dojem z prezentované publikace je velmi příznivý a nezbývá než doufat, že i další útvary naší armády podobným způsobem zachytí svoji historii.


Poslední aktualizace: 24.11.2002

NAVRCHOLU.cz