Čepicový znak poválečné armády

Chronologie výstavby

poválečné armády

Pozemní vojsko

• velitelské orgány pozemního vojska

ministerské složky
operační velitelství
• pěchota (motostřelecké vojsko)
• tankové a mechanizované vojsko
• dělostřelectvo (raketové vojsko a dělostřelectvo)
polní dělostřelectvo
protitankové dělostřelectvo
protiletadlové dělostřelectvo (1945-1950)
raketové vojsko pozemního vojska
• vojsková protivzdušná obrana
protiletadlové dělostřelectvo (1950-1992)
radiotechnické vojsko (1950-1992)
• ženijní vojsko
• spojovací vojsko
• chemické vojsko
• výsadkové vojsko
• vojskové letectvo
• automobilní vojsko
• železniční vojsko
• silniční vojsko
• pracovní (pomocné technické) útvary
• pohraniční stráž
• vnitřní stráž
• civilní obrana


• velitelské orgány pozemního vojska

ministerské složky

léto 1945 - vytvořeny v rámci Hlavního štábu:
* Velitelství pěchoty
* Velitelství tankového vojska
* Velitelství dělostřelectva
* Velitelství ženijního vojska
* Velitelství spojovacího vojska
- převedeny:
* velitelství druhů vojsk do přímé podřízenosti ministra národní obrany
1.6.1946 - vytvořeno:
* Velitelství zvláštních bojových prostředků
15.8.1948 - vytvořeno:
* Velitelství výsadkového vojska
1.1.1950 - reorganizováno:
* Velitelství zvláštních bojových prostředků na Velitelství chemického vojska
léto 1950 - zrušeno:
* Velitelství pěchoty
- vytvořena:
* Správa bojové přípravy
- reorganizováno:
* Velitelství tankového vojska na Velitelství tankového a mechanizovaného vojska
- převedeny:
* velitelství druhů vojsk do přímé podřízenosti ministra národní obrany (spojovací vojsko pro přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu čs. armády)
1.10.1951 - vyjmuta:
* Správa bojové přípravy ze složení Generálního štábu a převedena do přímé podřízenosti ministra národní obrany
1.9.1955 - vyjmuto:
* Velitelství spojovacího vojska z přímé podřízenosti ministra národní obrany a převedeno do složení Generálního štábu
1.11.1955 - zrušeno:
* Velitelství výsadkového vojska
1.10.1956 - reorganizováno:
* Velitelství tankového a mechanizovaného vojska na Velitelství tankového vojska
1.10.1957 - zrušeno:
* Velitelství tankového vojska
1.9.1960 - vytvořeno:
* Velitelství vojska protivzdušné obrany
1.9.1965 - reorganizováno:
* Velitelství dělostřelectva na Velitelství raketového vojska a dělostřelectva
1.11.1966 - vytvořena:
* Hlavní správa pozemních vojsk
- reorganizovány a podřízeny Hlavní správě pozemních vojsk:
* Správa bojové přípravy na Správu operační a bojové přípravy
* Velitelství raketového vojska a dělostřelectva na Správu raketového vojska a dělostřelectva
* Velitelství vojska protivzdušné obrany na Správu vojska protivzdušné obrany
* Velitelství spojovacího vojska na Správu spojovacího vojska
* Velitelství ženijního vojska na Správu ženijního vojska
* Velitelství chemického vojska na Správu chemického vojska
1.9.1969 - zrušena:
* Hlavní správa pozemních vojsk
- reorganizována:
* Správa operační a bojové přípravy na Správu bojové přípravy
- předány do přímé podřízenosti ministra národní obrany:
* Správa bojové přípravy
* Správa raketového vojska a dělostřelectva
* Správa vojska protivzdušné obrany
* Správa ženijního vojska
* Správa chemického vojska
- předána do přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu čs. lidové armády:
* Správa spojovacího vojska
1.1.1989 - vytvořena:
* Hlavní správa pozemního vojska:
- podřízeny Hlavní správě pozemního vojska:
* Správa bojové přípravy
* Správa raketového vojska a dělostřelectva
* Správa vojska protivzdušné obrany
* Správa ženijního vojska
* Správa chemického vojska

operační velitelství

15.5.1945 - reorganizováno:
* velitelství 1. čs. armádního sboru v SSSR na velitelství 1. armády
25.5.1945 - reorganizováno velitelství 1. armády na:
* velitelství 1. oblasti - Praha
- vytvořeno:
* velitelství 2. oblasti - Tábor
* velitelství 3. oblasti - Brno
* velitelství 4. oblasti - Bratislava
- vytvořeno:
* velitelství I. sboru - Praha
* velitelství II. sboru - Hradec Králové
* velitelství III. sboru - Plzeň
* velitelství IV. sboru - Tábor
* velitelství V. sboru - Brno
* velitelství VI. sboru - Olomouc
* velitelství VII. sboru - Trenčín
* velitelství VIII. sboru - Banská Bystrica
1.4.1946 - redislokováno:
* velitelství I. sboru z Prahy do Litoměřic
* velitelství IV. sboru z Tábora do Českých Budějovic
1.10.1947 - zrušeno:
* velitelství IV. sboru - České Budějovice
* velitelství VI. sboru - Olomouc
- přečíslováno:
* velitelství V. sboru na velitelství IV. sboru - Brno
* velitelství VII. sboru na velitelství V. sboru - Trenčín
* velitelství VIII. sboru na velitelství VI. sboru - Banská Bystrica
31.5.1948 - zrušeno:
* velitelství VI. sboru - Banská Bystrica
15.12.1948 - zaniklo:
* velitelství 2. oblasti - Tábor
- redislokováno:
* velitelství I. sboru z Litoměřic do Karlových Varů
* velitelství II. sboru z Hradce Králové do Písku
1.5.1949 - zrušeno:
* velitelství V. sboru - Trenčín
20.9.1950 - reorganizováno:
* velitelství 1. oblasti - Praha na velitelství 1. vojenského okruhu - Praha
* velitelství 4. oblasti - Bratislava na velitelství 2. vojenského okruhu - Trenčín
- zrušeno:
* velitelství 3. oblasti - Brno
září 1950 - redislokováno:
* velitelství I. sboru z Karlových Varů do Banské Bystrice
1.1.1951 - přejmenována:
* velitelství sborů na velitelství armádních sborů
(současně se k jejich číslování začalo používat arabských číslic)
1.11.1954 - přejmenována:
* velitelství armádních sborů na velitelství střeleckých sborů
1.10.1956 - zrušeno:
* velitelství 1., 2., 3. střeleckého sboru
1.10.1957 - redislokováno:
* velitelství 4. střeleckého sboru z Brna do Olomouce
15.7.1958 - vytvořeno:
* na základě dosavadního velitelství 1. vojenského okruhu - Praha velitelství 1. armády - Praha
* na základě dosavadního velitelství 4. střeleckého sboru - Olomouc velitelství 4. armády - Tábor
1.10.1960 - redislokováno:
* velitelství 1. armády z Prahy do Příbrami
1.9.1965 - reorganizováno:
* velitelství 1. armády na velitelství Západního vojenského okruhu
* velitelství 4. armády na velitelství Středního vojenského okruhu
* velitelství 2. vojenského okruhu na velitelství Východního vojenského okruhu, jako velitelství okruhů tzv. armádního typu
1.9.1966 - vytvořeno:
* Velitelství silničního sboru - Olomouc
1.9.1969 - reorganizováno:
* velitelství Západního vojenského okruhu na velitelství 1. armády
* velitelství Středního vojenského okruhu na velitelství 4. armády
(současně se přemístilo z Tábora do Písku)
- vytvořeno nově:
* velitelství Západního vojenského okruhu - Tábor,
jako okruhu tzv. frontového typu
- zrušeno:
* Velitelství silničního sboru - Olomouc
1.12.1991 - zrušeno:
* velitelství 1. armády Příbram
* velitelství 4. armády Písek
1.1.1992 - reorganizováno:
* dosavadní velitelství Západního vojenského okruhu na Vojenské velitelství ZÁPAD
* dosavadní velitelství Východního vojenského okruhu na Vojenské velitelství VÝCHOD
1.3.1992 - vytvořeno nově:
* Vojenské velitelství STŘED - Olomouc

• pěchota (motostřelecké vojsko)

15.5. až 1.6.1945 - reorganizována:
* 1. čs. samostatná pěší brigáda na 1. divizi Praha
* 2. čs. samostatná pěší brigáda na 2. divizi Praha
(od října 1945 Zvolen, od 1946 Banská Bystrica)
* 3. čs. samostatná pěší brigáda na 3. divizi Praha, později Kroměříž
* 4. čs. samostatná pěší brigáda na 4. divizi Praha
(Šala, od října 1945 Žilina)
červen 1945 - vytvořena:
* 5. divize České Budějovice * 6. divize Brno
* 7. divize Olomouc
* 8. divize Hranice
* 9. divize Nitra (od října 1945 Trnava)
* 10. divize Košice
* 11. divize Plzeň
* 12. divize Litoměřice
* 13. divize Mladá Boleslav (od října 1945 Kolín, od 1946 Mladá Boleslav)
* 14. divize Hradec Králové (od 1947 Mladá Boleslav)
* 15. divize Kolín (od října 1945 Benešov, od 1946 Kolín)
* 16. divize Písek (od října 1945 Karlovy Vary)
1.10.1945 - reorganizována:
* 4. divize na 4. rychlou divizi
* 8. divize Hranice na 8. rychlou divizi Nový Jičín
* 13. divize na 13. rychlou divizi
* 15. divize na 15. rychlou divizi
* 1. divize na 1. motorizovanou divizi
* 3. divize na 3. motorizovanou divizi
1.3.1946 - reorganizována:
* 1. divize (motorizovaná) na 1. divizi (rychlou)
* 3. divize (motorizovaná) na 3. divizi (rychlou)
1.10.1947 - reorganizována:
* 2. divize Banská Bystrica na 2. brigádu Banská Bystrica (od května 1948 Písek, od prosince 1948 Sušice)
* 7. divize Olomouc na 7. brigádu Nový Jičín
* 16. divize Karlovy Vary na 13. brigádu Karlovy Vary
- zrušena:
* 8. divize (rychlá) Nový Jičín
* 13. divize (rychlá) Mladá Boleslav
- přečíslovány:
* 15. divize (rychlá) Kolín na 8. divizi (rychlou) Kolín
1.3.1948 - přečíslována:
* 1. divize (rychlá) Praha na 5. divizi (rychlou) Praha
* 5. divize České Budějovice na 1. divizi České Budějovice
15.4.1949 - zrušena:
* 4. divize (rychlá) Žilina
1.10.1949 - reorganizována:
* 2. brigáda Sušice na 2. divizi Sušice
* 7. brigáda Nový Jičín na 7. divizi Nový Jičín
* 13. brigáda Karlovy Vary na 13. divizi Karlovy Vary
XI-XII/1950 - reorganizována:
* 1. divize České Budějovice na 1. pěší divizi České Budějovice
* 2. divize Sušice na 2. pěší divizi Sušice
* 3. divize (rychlá) Kroměříž na 13. pěší divizi Kroměříž
* 5. divize (rychlá) Praha na 5. mechanizovanou divizi Slaný
* 6. divize Brno na 6. pěší divizi Brno
* 7. divize Nový Jičín na 7. pěší divizi Opava
* 8. divize (rychlá) Kolín na 8. mechanizovanou divizi Kolín
* 9. divize Trenčín na 9. pěší divizi Trnava
* 10. divize Košice na 10. pěší divizi Košice
* 11. divize Plzeň na 11. pěší divizi Plzeň
* 12. divize Litoměřice na 12. pěší divizi Karlovy Vary
* 14. divize Hradec Králové (do 1949 Mladá Boleslav) na 14. pěší divizi Olomouc
- předána Ministerstvu národní bezpečnosti:
* 13. divize Karlovy Vary pro potřebu výstavby Pohraniční stáže
1.5.1951 - reorganizována:
* 13. pěší divize Kroměříž na 13. mechanizovanou divizi Kroměříž
* 14. pěší divize Olomouc na 14. mechanizovanou divizi Olomouc
15.4.1952 - vytvořena:
* 8. pěší (pevnostní) brigáda Rajhrad
1.11.1954 - přejmenovány:
* pěší divize na střelecké divize
* pěší (pevnostní) brigáda na střeleckou brigádu
9.5.1955 - přečíslovány:
* 1. střelecká divize na 15. střeleckou divizi České Budějovice
* 6. střelecká divize na 16. střeleckou divizi Brno
* 7. střelecká divize na 17. střeleckou divizi Opava
* 9. střelecká divize na 4. střeleckou divizi Trnava
* 10. střelecká divize na 18. střeleckou divizi Košice
* 11. střelecká divize na 19. střeleckou divizi Plzeň
* 12. střelecká divize na 20. střeleckou divizi Karlovy Vary
1.11.1955 - zrušena:
* 8. střelecká brigáda Rajhrad
1.10.1958 - reorganizována:
* 2. střelecká divize Sušice na 2. motostřeleckou divizi Sušice
* 15. střelecká divize České Budějovice na 15. motostřeleckou divizi České Budějovice
* 16. střelecká divize Brno na 4. motostřeleckou divizi Havlíčkův Brod
* 18. střelecká divize Košice na 18. motostřeleckou divizi Košice (od 1960 Prešov)
* 19. střelecká divize Plzeň na 19. motostřeleckou divizi Plzeň
* 20. střelecká divize Karlovy Vary na 20. motostřeleckou divizi Karlovy Vary
* 3. mechanizovaná divize Kroměříž na 3. motostřeleckou divizi Kroměříž
* 14. mechanizovaná divize Olomouc na 14. motostřeleckou divizi Olomouc
- přečíslována:
* 16. střelecká divize Brno na 4. motostřeleckou divizi Havlíčkův Brod
- zrušeny:
* 4. střelecká divize Trnava
* 17. střelecká divize Opava
1.10.1960 - reorganizována:
* 4. motostřelecká divize Havlíčkův Brod na 4. tankovou divizi Havlíčkův Brod
1.9.1962 - reorganizována:
* 14. motostřelecká divize Olomouc na 14. tankovou divizi Olomouc
1.9.1966 - reorganizována:
* 18. motostřelecká divize Prešov na 14. tankovou divizi Prešov
31.10.1990 - reorganizována na motostřeleckou divizi:
* 14. tanková divize Prešov 14. motostřeleckou divizi Prešov
31.10.1991 - reorganizována:
* 2. motostřelecká divize na 2. mechanizovanou divizi Sušice
* 3. motostřelecká divize na 3. mechanizovanou divizi Kroměříž
* 14. motostřelecká divize na 14. mechanizovanou divizi Prešov
* 20. motostřelecká divize na 20. mechanizovanou divizi Karlovy Vary
28.2.1992 - zrušena:
* 19. motostřelecká divize Plzeň
31.10.1992 - reorganizována:
* 4. skladová základna na 4. motorizovanou divizi Havlíčkův Brod
* 15. motostřelecká divize na 15. pěší divizi České Budějovice

• tankové a mechanizované vojsko

1.6.1945 - reorganizována:
* Čs. samostatná obrněná brigáda z Velké Británie na 1. tankový sbor (Stříbrné Hory) a zůstává pod spojeneckým velením
1.9.1945 - předán:
* 1. tankový sbor (Stříbrné Hory) do podřízenosti čs. armády
17.9.1945 - reorganizována:
* 1. čs. tanková brigáda ze SSSR (Moravská Ostrava) na Tankový sbor (Moravská Ostrava, od října 1945 Moravská Třebová)
1.10.1945 - vyjmuty:
* tankové brigády ze složení 1. tankového sboru (Stříbrné Hory) a předány rychlým divizím
- sloučeno:
* velitelství 1. tankového sboru (Stříbrné Hory) s velitelstvím Tankového sboru (Moravská Třebová)
15.4.1949 - vytvořen:
* 1. tankový pluk přímé podpory Milovice (od srpna 1949 Strašice)
1.10.1949 - vytvořen:
* 351., 352. tankový samohybný pluk Jince a Plzeň
XI-XII/1950 - zrušen:
* Tankový sbor Olomouc (do 1947 Moravská Třebová)
- vytvořena:
* 3. tanková divize Mladá
* 4. tanková divize Tábor
- reorganizovány:
* 5. divize (rychlá) Praha na 5. mechanizovanou divizi Slaný
* 8. divize (rychlá) Kolín na 8. mechanizovanou divizi Kolín
* 1. tankový pluk přímé podpory pěchoty Strašice na 1. těžký tankosamohybný pluk Strašice
- zrušen:
* 351., 352. tankosamohybný pluk Jince a Plzeň
- vytvořen:
* 80. mechanizovaný pluk zvláštního určení Praha
1.5.1951 - reorganizována:
* 13. pěší divize Kroměříž na 13. mechanizovanou divizi Kroměříž
* 14. pěší divize Olomouc na 14. mechanizovanou divizi Olomouc
9.5.1955 - přečíslována:
* 3. tanková divize Mladá na 13. tankovou divizi Mladá
* 4. tanková divize Tábor na 9. tankovou divizi Tábor
* 5. mechanizovaná divize Slaný na 1. mechanizovanou divizi Slaný
* 13. mechanizovaná divize Kroměříž na 3. mechanizovanou divizi Kroměříž
1.10.1956 - zrušen:
* 1. těžký tankový samohybný pluk Strašice
* 80. mechanizovaný pluk zvláštního určení Praha
1.10.1958 - reorganizována:
* 1. mechanizovaná divize Slaný na 1. tankovou divizi Slaný
- reorganizována:
* 3. mechanizovaná divize Kroměříž na 3. motostřeleckou divizi Kroměříž
* 14. mechanizovaná divize Olomouc na 14. motostřeleckou divizi Olomouc
- zrušena:
* 8. mechanizovaná divize Kolín
1.10.1960 - reorganizována:
* 4. motostřelecká divize Havlíčkův Brod na 4. tankovou divizi Havlíčkův Brod
1.9.1962 - reorganizována:
* 14. motostřelecká divize Olomouc na 14. tankovou divizi Olomouc
31.5.1966 - zrušena:
* 14. tanková divize Olomouc
1.9.1966 - reorganizována:
* 18. motostřelecká divize Prešov na 14. tankovou divizi Prešov
31.10.1990 - reorganizována:
* 4. tanková divize Havlíčkův Brod na 4. skladovou základnu Havlíčkův Brod
* 14. tanková divize Prešov 14. motostřeleckou divizi Prešov
31.10.1992 - reorganizována:
* 4. skladová základna Havlíčkův Brod na 4. motorizovanou divizi Havlíčkův Brod

• dělostřelectvo (raketové vojsko a dělostřelectvo)

polní dělostřelectvo

léto 1945 - vytvořeno:
* velitelství 1. těžké dělostřelecké brigády Rakovník (červen 1945 – dočasně Moravská Ostrava) 1. oblasti s dělostřeleckými oddíly 301, 302, 303
* velitelství 2. těžké dělostřelecké brigády Tábor (?) 2. oblasti s dělostřeleckými oddíly 304, 305, 306
* velitelství 3. těžké dělostřelecké brigády Olomouc 3. oblasti s dělostřeleckými oddíly 307, 308, 309
* velitelství 4. těžké dělostřelecké brigády Malacky (od srpna 1945 Žilina) 4. oblasti s dělostřeleckými oddíly 310, 311, 312
* velitelství 1. minometné brigády Slaný (od července 1945 Louny) 1. oblasti s dělostřeleckými pluky 251, 252, 253, 254
* velitelství 2. minometné brigády Tábor 2. oblasti s dělostřeleckými pluky 255, 256, 257, 258
* velitelství 3. minometné brigády Brno (?) 3. oblasti s dělostřeleckými pluky 259, 260, 261, 262
* velitelství 4. minometné brigády Oremov Laz 4. oblasti s dělostřeleckými pluky 263, 264, 265, 266
* velitelství 4. horské dělostřelecké brigády Košice
1.10.1945 - zrušena:
* velitelství 1. až 4. těžké dělostřelecké brigády
* velitelství 1. až 4. minometné brigády
* 4. horská dělostřelecká brigáda
- vytvořena:
* velitelství 2. dělostřelecké brigády Hoštka
* velitelství 3. dělostřelecké brigády Louny
* velitelství 5. dělostřelecké brigády Tábor (od 1946 Rakovník)
* velitelství 6. dělostřelecké brigády Plzeň
* velitelství 8. dělostřelecké brigády Olomouc
* velitelství 9. dělostřelecké brigády Brno (od 1946 Opava)
* velitelství 11. dělostřelecké brigády Košice
* velitelství 12. dělostřelecké brigády Kežmarok
- reorganizovány:
* dělostřelecké oddíly 301, 302, 303 na dělostřelecký pluky 301, 302
* dělostřelecké oddíly 304, 305, 306 na dělostřelecký pluky 303, 304
* dělostřelecké oddíly 307, 308, 309 na dělostřelecký pluky 305, 306
* dělostřelecké oddíly 310, 311, 312 na dělostřelecký pluky 307, 308
* dělostřelecké pluky 251 a 252 na dělostřelecký pluk 351
* dělostřelecké pluky 253 a 254 na dělostřelecký pluk 352
* dělostřelecké pluky 255 a 256 na dělostřelecký pluk 353
* dělostřelecké pluky 257 a 258 na dělostřelecký pluk 354
* dělostřelecké pluky 259 a 260 na dělostřelecký pluk 355
* dělostřelecké pluky 261 a 262 na dělostřelecký pluk 356
* dělostřelecké pluky 263 a 264 na dělostřelecký pluk 357
* dělostřelecké pluky 265 a 266 na dělostřelecký pluk 358
- podřízeny:
* velitelství 2. a 3. dělostřelecké brigády velitelství 1. oblasti
* velitelství 5. a 6. dělostřelecké brigády velitelství 2. oblasti
* velitelství 8. a 9. dělostřelecké brigády velitelství 3. oblasti
* velitelství 11. a 12. dělostřelecké brigády velitelství 4. oblasti
* dělostřelecký pluk 301 a 302 velitelství 2. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 303 a 304 velitelství 5. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 305 a 306 velitelství 8. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 307 a 308 velitelství 11. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 351 a 352 velitelství 3. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 353 a 354 velitelství 6. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 355 a 356 velitelství 9. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 357 a 358 velitelství 12. dělostřelecké brigády
- vytvořeny:
* velitelství dělostřelecké divize Praha (od 1946 Kolín) a podřízena Velitelství dělostřelectva MNO
* 21. dělostřelecká brigáda Svitavy (od 1946 Olomouc) s dělostřeleckými pluky 54, 55 a podřízena velitelství dělostřelecké divize
* 22. dělostřelecká brigáda Olomouc (od 1946 Žilina) s dělostřeleckými pluky 101, 102 a podřízena velitelství dělostřelecké divize
* 23. dělostřelecká brigáda Praha (od 1946 Kolín) s dělostřeleckými pluky 309, 310 a podřízena velitelství dělostřelecké divize
1.10.1947 - zrušeny:
* velitelství 3. dělostřelecké brigády Louny
* velitelství 6. dělostřelecké brigády Plzeň
* velitelství 9. dělostřelecké brigády Opava
* velitelství 12. dělostřelecké brigády Kežmarok
- přečíslováno:
* velitelství 4. dělostřelecké brigády Příbram na velitelství 3. dělostřelecké brigády Příbram
* velitelství 5. dělostřelecké brigády Rakovník na velitelství 4. dělostřelecké brigády Rokycany
* velitelství 7. dělostřelecké brigády Bučovice na velitelství 5. dělostřelecké brigády Bučovice
* velitelství 8. dělostřelecké brigády Olomouc na velitelství 6. dělostřelecké brigády Olomouc
* velitelství 10. dělostřelecké brigády Ružomberok na velitelství 7. dělostřelecké brigády Ružomberok
* velitelství 11. dělostřelecké brigády Košice na velitelství 8. dělostřelecké brigády Košice
- sloučeny:
* dělostřelecké pluky 351 a 352 do dělostřeleckého pluku 101
* dělostřelecké pluky 353 a 354 do dělostřeleckého pluku 105
* dělostřelecké pluky 355 a 356 do dělostřeleckého pluku 107
* dělostřelecké pluky 357 a 358 do dělostřeleckého pluku 103
- zrušeny:
* dělostřelecké pluky 301 až 308
- vytvořeny:
* dělostřelecké oddíly 301 až 308, 311, 313, 315, 317
- podřízeny:
* dělostřelecký oddíl 301, 302, 311 velitelství 2. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký oddíl 303, 304, 313 velitelství 4. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký oddíl 305, 306, 315 velitelství 6. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký oddíl 307, 308, 317 velitelství 8. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 101 velitelství 2. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 105 velitelství 4. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 107 velitelství 6. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 103 velitelství 8. dělostřelecké brigády
- zachovány:
* dělostřelecké pluky 54 a 55 podřízené velitelství 21. dělostřelecké brigády
- přečíslovány:
* dělostřelecké pluky 101 a 102, podřízené velitelství 22. dělostřelecké brigády Žilina, na dělostřelecké pluky 109 a 110
- zrušeny:
* dělostřelecké pluky 309 a 310 doposud podřízené velitelství 23. dělostřelecké brigády Kolín
- zřízeny:
* dělostřelecké oddíly 309, 310, 319, 320 a podřízeny velitelství 23. dělostřelecké brigády
15.12.1948 - předány:
* velitelství 4. dělostřelecké brigády Rokycany s dělostřeleckými oddíly 303, 313 a dělostřeleckým plukem 105 do podřízenosti velitelství 1. oblasti
* dělostřelecký oddíl 304 velitelství 6. dělostřelecké brigády
1.10.1949 - zrušeno:
* velitelství 2. dělostřelecké brigády Brandýs nad Labem (do 1947 Hoštka)
- předán:
* dělostřelecký pluk 101 do podřízenosti velitelství 4. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký oddíl 301 do podřízenosti velitelství 3. dělostřelecké brigády
- sloučeny:
* dělostřelecké oddíly 302 a 311 v dělostřelecký pluk 330, předaný do složení 23. dělostřelecké brigády
- předány od velitelství 4. dělostřelecké brigády:
* dělostřelecké oddíly 303 a 313 do podřízenosti velitelství 3. dělostřelecké brigády
- zůstává v podřízenosti velitelství 4. dělostřelecké brigády Rokycany (od 1949 Plzeň):
* dělostřelecký pluk 105
- zrušeny:
* velitelství 6. dělostřelecké brigády Olomouc
* dělostřelecké oddíly 304, 305, 306, 315
- předán:
* dělostřelecký pluk 107 do složení 22. dělostřelecké brigády
- vytvořen:
* dělostřelecký pluk 326 a podřízen velitelství 3. oblasti
* dělostřelecký pluk 501 a podřízen velitelství 3. oblasti
- zrušeny:
* velitelství 8. dělostřelecké brigády Košice
* dělostřelecký pluk 103
* dělostřelecké oddíly 307, 317
- předán:
* dělostřelecký oddíl 308 do podřízenosti velitelství 4. oblasti
- zrušeny:
* dělostřelecké pluky 54 a 55 doposud podřízené velitelství 21. dělostřelecké brigády (od 1949 Přerov)
- zřízeny:
* dělostřelecké pluky 324, 325 a podřízeny velitelství 21. dělostřelecké brigády
- zachován:
* dělostřelecký pluk 110 v podřízenosti velitelství 22. dělostřelecké brigády (od 1949 Trenčín)
- zrušen:
* dělostřelecký pluk 109 doposud podřízený velitelství 22. dělostřelecké brigády
- převzat:
* dělostřelecký pluk 107 do podřízenosti velitelství 22. dělostřelecké brigády
- zrušeny:
* dělostřelecké oddíly 309, 310, 319 a 320 doposud podřízené velitelství 23. dělostřelecké brigády (od 1949 Stará Boleslav)
- zřízeny:
* dělostřelecké pluky 329, 330 a podřízeny velitelství 23. dělostřelecké brigády
XI-XII/1950 - reorganizovány:
* velitelství dělostřelecké divize Mladá Boleslav
* 21. dělostřelecká brigáda Přerov na 21. těžkou dělostřeleckou brigádu Jičín
* 22. dělostřelecká brigáda Rokytnice na 22. minometnou brigádu Turnov
* 23. dělostřelecká brigáda Stará Boleslav na 23. těžkou dělostřeleckou brigádu Stará Boleslav
- vytvořeny nově:
* 31. těžká dělostřelecká brigáda Dědice a podřízena Velitelství dělostřelectva MNO
* 24. raketometná brigáda Liberec a podřízena velitelství dělostřelecké divize
* 3. těžká dělostřelecká brigáda Strašice a podřízena velitelství 1. vojenského okruhu
* 6. těžká dělostřelecká brigáda Kežmarok (od 1951 Senica) a podřízena velitelství 2. vojenského okruhu
* 42. dělostřelecký pluk Písek a podřízen velitelství 2. armádního sboru
* 43. dělostřelecký pluk Rokycany a podřízen velitelství 3. armádního sboru
* 44. dělostřelecký pluk Holešov a podřízen velitelství 4. armádního sboru
- reorganizovány:
* dělostřelecký pluk 56 Brezno na 41. dělostřelecký pluk Brezno a podřízen velitelství 1. armádního sboru
- zrušeny jako samostatné útvary:
* všechny pluky a oddíly, které doposud podléhaly velitelství jednotlivých dělostřeleckých brigád, které byly nadále tvořeny oddíly očíslovanými průběžně jako 1. až 3.
1.10.1951 - vytvořeny:
* 32. těžká dělostřelecká brigáda Kostelec nad Orlicí a podřízena Velitelství dělostřelectva MNO
* 96. raketometný oddíl Jelšava a podřízen velitelství 1. armádního sboru
* 97. raketometný oddíl Písek a podřízen velitelství 2. armádního sboru
* 98. raketometný oddíl Rokycany a podřízen velitelství 3. armádního sboru
* 99. raketometný oddíl Holešov a podřízen velitelství 4. armádního sboru
9.5.1955 - očíslováno:
* velitelství dělostřelecké divize na velitelství 5. dělostřelecké divize Mladá Boleslav
1.11.1955 - reorganizována:
* 21. těžká dělostřelecká brigáda Jičín na 25. houfnicovou dělostřeleckou brigádu Jičín
1.10.1956 - zrušeny:
* 6. a 31. těžká dělostřelecká brigáda Senica a Vyškov
* 41. až 44. dělostřelecký pluk Brezno, Písek, Rokycany a Holešov
* 96. až 99. raketometný oddíl Jelšava, Písek, Rokycany a Holešov
- vytvořeny:
* velitelství 4. dělostřelecké divize Jince a podřízeno velitelství 1. vojenského okruhu
* 321.a 322. těžká dělostřelecká brigáda Jince a Strašice a podřízeny velitelství 4. dělostřelecké divize
* 323. raketometná brigáda Příbram a podřízena velitelství 4. dělostřelecké divize
* velitelství 6. dělostřelecké divize Holešov a podřízeno velitelství 2. vojenského okruhu
* 311. a 312. těžká dělostřelecká brigáda Vyškov (od 1957 Hranice) a Senica a podřízeny velitelství 6. dělostřelecké divize
* 313. raketometná brigáda Holešov a podřízena velitelství 6. dělostřelecké divize
* 31. těžká dělostřelecká brigáda Brezno a podřízena velitelství 2. vojenského okruhu
- předána:
* 5. dělostřelecká divize Mladá Boleslav do podřízenosti velitelství 1. vojenského okruhu
* 32. těžká dělostřelecká brigáda Kostelec nad Orlicí do podřízenosti velitelství 5. dělostřelecké divize
- reorganizována:
* 32. těžká dělostřelecká brigáda Kostelec nad Orlicí na 32. těžkou houfnicovou dělostřeleckou brigádu Kostelec nad Orlicí
* 23. těžká dělostřelecká brigáda Mladá Boleslav na 23. těžkou houfnicovou dělostřeleckou brigádu Mladá Boleslav
* 22. minometná brigáda Turnov na 22. těžkou minometnou brigádu Turnov
1.10.1958 - zrušeny:
* 22. těžká minometná brigáda Turnov
* 322. těžká dělostřelecká brigáda Strašice
- podřízena velitelství 1. armády:
* 4. dělostřelecká divize Jince
- podřízena velitelství 4. armády:
* 5. dělostřelecká divize Mladá Boleslav
- reorganizovány:
* 3. těžká dělostřelecká brigáda Strašice na 322. těžkou dělostřeleckou brigádu Strašice a podřízena 4. dělostřelecké divizi
* 312. těžká dělostřelecká brigáda Senica na 3. dělostřelecký pluk Senica, podřízený 3. motostřelecké divizi
* 29. dělostřelecký pluk Přerov podřízený 14. mechanizované divizi na 312. těžkou dělostřeleckou brigádu Lipník nad Bečvou, podřízenou 6. dělostřelecké divizi
* 31. těžká dělostřelecká brigáda Brezno na 49. dělostřelecký pluk Brezno, podřízený 18. motostřelecké divizi
1.10.1960 - zrušeny:
* 24., 313., 323. raketometná brigáda Liberec, Holešov a Příbram
* 23. těžká houfnicová dělostřelecká brigáda Mladá Boleslav
- reorganizována:
* 25. houfnicová dělostřelecká brigáda Jičín na 25. těžkou dělostřeleckou brigádu Jičín
* 32. těžká houfnicová dělostřelecká brigáda Kostelec nad Orlicí na 23. těžkou dělostřeleckou brigádu Kostelec nad Orlicí
1.9.1961 - zrušeny:
* velitelství 6. dělostřelecké divize (od 1960 Přerov)
* 311. těžká dělostřelecká brigáda Hranice
- reorganizována:
* 312. těžká dělostřelecká brigáda Lipník nad Bečvou na 312. kanónovou dělostřeleckou brigádu Lipník nad Bečvou, přímo podřízenou velitelství 2. vojenského okruhu
1.5.1962 - zrušeny:
* velitelství 4. dělostřelecké divize Jince
* 321. těžká dělostřelecká brigáda Jince
- reorganizována:
* 322. těžká dělostřelecká brigáda Strašice na 322. kanónovou dělostřeleckou brigádu Strašice, přímo podřízenou velitelství 1. armády
1.5.1963 - zrušeny:
* velitelství 5. dělostřelecké divize Nové Město nad Metují
* 23. těžká dělostřelecká brigáda Kostelec nad Orlicí
- reorganizována:
* 25. těžká dělostřelecká brigáda Jičín na 332. kanónovou dělostřeleckou brigádu Jičín, přímo podřízenou velitelství 4. armády
1.2.1964 - zrušena:
* 312. kanónová dělostřelecká brigáda Lipník nad Bečvou
1.9.1974 - zřízeny:
* velitelství 7. dělostřelecké divize Žamberk a podřízeno velitelství Západního vojenského okruhu
* 71. kanónová dělostřelecká brigáda Žamberk a podřízena 7. dělostřelecké divizi
1.11.1985 - zřízena:
* 75. těžká houfnicová dělostřelecká brigáda Pardubice a podřízena 7. dělostřelecké divize Pardubice
30.11.1991 - reorganizovány:
* 322. kanónová dělostřelecká brigáda (od 1983 Dobřany) na 1. dělostřeleckou brigádu Jince určenou pro Vojenské velitelství ZÁPAD
* 75. těžká houfnicová dělostřelecká brigáda Pardubice na 2. dělostřeleckou brigádu Pardubice určenou pro Vojenské velitelství STŘED
* 332. kanónová dělostřelecká brigáda Jičín na 3. dělostřeleckou brigádu Jičín určenou pro Vojenské velitelství VÝCHOD
- zrušeny:
* velitelství 7. dělostřelecké divize Pardubice
* 71. kanónová dělostřelecká brigáda Žamberk
do 30.4.1992 - předány:
* 2. dělostřelecká brigáda Pardubice do podřízenosti Vojenského velitelství STŘED
* 3. dělostřelecká brigáda Jičín do podřízenosti Vojenského velitelství VÝCHOD a přemístěna do Jelšavy

protitankové dělostřelectvo

léto 1945 - vytvořena:
* 1. protitanková brigáda Brandýs nad Labem s dělostřeleckými pluky 101, 102, 103 a podřízena velitelství 1. oblasti
* 2. protitanková brigáda Tábor (?) s dělostřeleckými pluky 104, 105, 106 a podřízena velitelství 2. oblasti
* 3. protitanková brigáda Bučovice (?) s dělostřeleckými pluky 107, 108, 109 a podřízena velitelství 3. oblasti
* 4. protitanková brigáda Malacky s dělostřeleckými pluky 110, 111, 112 a podřízena velitelství 4. oblasti
1.10.1945 - zrušeno:
* velitelství 1. až 4. protitankové brigády
- vytvořeno:
* velitelství 1. dělostřelecké brigády Lovosice (od 1946 Slaný) a podřízeno velitelství 1. oblasti
* velitelství 4. dělostřelecké brigády Tábor (od 1946 Příbram) a podřízeno velitelství 2. oblasti
* velitelství 7. dělostřelecké brigády Bučovice a podřízeno velitelství 3. oblasti
* velitelství 10. dělostřelecké brigády Ružomberok a podřízeno velitelství 4. oblasti
- reorganizovány:
* dělostřelecké pluky 101, 102, 103 na dělostřelecké pluky 201 a 202
* dělostřelecké pluky 104, 105, 106 na dělostřelecké pluky 203 a 204
* dělostřelecké pluky 107, 108, 109 na dělostřelecké pluky 205 a 206
* dělostřelecké pluky 110, 111, 112 na dělostřelecké pluky 207 a 208
- podřízen:
* dělostřelecký pluk 201 Lovosice (od 1946 Litoměřice a 1946 Slaný) velitelství 1. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 202 Hradec Králové velitelství 1. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 203 Příbram velitelství 4. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 204 Tábor (později Pacov) velitelství 4. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 205 Vyškov (později Bučovice) velitelství 7. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 206 Frenštát velitelství 7. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 207 Topolčany (od 1946 Nitra) velitelství 10. dělostřelecké brigády
* dělostřelecký pluk 208 Ružomberok velitelství 10. dělostřelecké brigády
1.10.1947 - přečíslováno:
* velitelství 4. dělostřelecké brigády Příbram na velitelství 3. dělostřelecké brigády Příbram
* velitelství 7. dělostřelecké brigády Bučovice na velitelství 5. dělostřelecké brigády Bučovice
* velitelství 10. dělostřelecké brigády Ružomberok na velitelství 7. dělostřelecké brigády Ružomberok
- přečíslovány a reorganizovány:
* dělostřelecký pluk 201 Slaný na dělostřelecký pluk 207 Slaný
* dělostřelecký pluk 202 Hradec Králové na dělostřelecký pluk 208 Hradec Králové
* dělostřelecký pluk 207 Nitra na dělostřelecký pluk 202 Nitra
* dělostřelecký pluk 208 Ružomberok na dělostřelecký pluk 201 Ružomberok
- reorganizovány:
* dělostřelecký pluk 203 Příbram
* dělostřelecký pluk 204 Pacov
* dělostřelecký pluk 205 Bučovice
* dělostřelecký pluk 206 Frenštát
- vytvořen:
* dělostřelecký pluk 209 Přerov a podřízen velitelství Tankového sboru
15.12.1948 - předána:
* 3. dělostřelecká brigáda Příbram s dělostřeleckým plukem 203 Příbram a dělostřeleckým plukem 204 Pacov velitelství 1. oblasti
1.10.1949 - předán:
* dělostřelecký pluk 203 Příbram velitelství 1. dělostřelecké brigády (od 1949 Rokycany) a přemístěn do Rokycan
- zrušeny:
* dělostřelecký pluk 204 Pacov
* velitelství 7. dělostřelecké brigády Ružomberok
* dělostřelecký pluk 201 Ružomberok
* dělostřelecký pluk 202 Nitra
XI-XII/1950 - reorganizováno a podřízeno MNO:
* velitelství 1. dělostřelecké brigády Rokycany (do 1949 Slaný) na velitelství 33. protitankové brigády Lešany
- reorganizovány a podřízeny velitelství 33. protitankové brigády:
* dělostřelecký pluk 207 Slaný na 207. protitankový pluk Lešany
* dělostřelecký pluk 208 Hradec Králové na 208. protitankový pluk Lešany
* dělostřelecký pluk 205 Bučovice na 209. protitankový pluk Lešany
- reorganizován a podřízen velitelství 1. vojenského okruhu:
* dělostřelecký pluk 203 Rokycany na 203. protitankový pluk Rokycany
- reorganizován a podřízen velitelství 2. vojenského okruhu:
* dělostřelecký pluk 209 Holešov na 205. protitankový pluk Štúrovo
- reorganizovány:
* velitelství 3. dělostřelecké brigády Příbram na velitelství 3. těžké dělostřelecké brigády Strašice
* dělostřelecký pluk 206 Frenštát na 14. protitankový oddíl Šternberk
- zrušeno:
* velitelství 5. dělostřelecké brigády Bučovice
1.5.1951 - vytvořeny:
* 41. protitankový oddíl Rimavská Sobota a podřízen velitelství 1. armádního sboru
* 44. protitankový oddíl Bučovice (od 1952 Moravský Krumlov a od 1955 Pohořelice) a podřízen velitelství 4. armádního sboru
1.10.1951 - vytvořeny:
* 42. protitankový oddíl Písek a podřízen velitelství 2. armádního sboru
* 43. protitankový oddíl Příchovice a podřízen velitelství 3. armádního sboru
9.5.1955 - přečíslovány:
* 208. protitankový pluk na 2. protitankový pluk
* 207. protitankový pluk na 4. protitankový pluk
* 209. protitankový pluk na 7. protitankový pluk
1.11.1955 - přejmenovány:
* „protitanková“ brigáda, pluky a oddíly na „protitankovou dělostřeleckou“ brigádu, pluky a oddíly
1.10.1956 - zrušeny:
* 203. protitankový dělostřelecký pluk Rokycany
* 205. protitankový dělostřelecký pluk Štúrovo
* 41. protitankový dělostřelecký oddíl Rimavská Sobota
* 42. protitankový dělostřelecký oddíl Písek
* 43. protitankový dělostřelecký oddíl Příchovice
* 44. protitankový dělostřelecký oddíl Pohořelice
- vytvořeny:
* velitelství 203. protitankové dělostřelecké brigády Rokycany a podřízeno velitelství 1. vojenského okruhu
* 216., 217., 218. protitankový dělostřelecký pluk Rokycany a podřízeny velitelství 203. protitankové dělostřelecké brigády
* velitelství 205. protitankové dělostřelecké brigády Štúrovo a podřízeno velitelství 2. vojenského okruhu
* 219. protitankový dělostřelecký pluk Rimavská Sobota a podřízen velitelství 205. protitankové dělostřelecké brigády
* 220. protitankový dělostřelecký pluk Štúrovo a podřízen velitelství 205. protitankové dělostřelecké brigády
* 221. protitankový dělostřelecký pluk Nové Zámky a podřízen velitelství 205. protitankové dělostřelecké brigády
- předána:
* 33. protitanková dělostřelecká brigáda Lešany do podřízenosti velitelství 1. vojenského okruhu
1.10.1958 - zrušeny:
* velitelství 205. protitankové dělostřelecké brigády Štúrovo
* 219. protitankový pluk Rimavská Sobota
* 221. protitankový pluk Nové Zámky
- osamostatněn a podřízen velitelství 2. vojenského okruhu:
* 220. protitankový pluk Štúrovo
- podřízena velitelství 1. armády:
* 203. protitanková dělostřelecká brigáda Rokycany
- podřízena velitelství 4. armády:
* 33. protitanková dělostřelecká brigáda Lešany
1.9.1961 - zrušeny:
* 7. protitankový dělostřelecký pluk Lešany
* 218. protitankový dělostřelecký pluk Rokycany
- reorganizován:
* 220. protitankový dělostřelecký pluk Štúrovo na 205. protitankovou dělostřeleckou brigádu Topolčany (s 219. a 220. protitankovým dělostřeleckým plukem Topolčany), podřízenou velitelství 2. vojenského okruhu
* 217. protitankový dělostřelecký pluk Rokycany na 217. samohybný protitankový pluk Rokycany
- přejmenovány:
* „protitankové dělostřelecké“ brigády a pluky na „protitankové“ brigády a pluky
1.9.1963 - zrušeno:
* velitelství 203. protitankové brigády Rokycany
- osamostatněn a podřízen velitelství 1. armády:
* 216. protitankový pluk a přemístěn z Rokycan do Dobřan
- reorganizován a předán do složení 33. protitankové brigády:
* 217. samohybný protitankový pluk Rokycany na 217. protitankový pluk Lešany
1.9.1967 - reorganizována:
* 33. protitanková brigáda Lešany
- zrušen:
* 2., 4. protitankový pluk u 33. protitankové brigády Lešany
- vytvořen:
* 2., 4., 6., 7. protitankový oddíl u 33. protitankové brigády Lešany
- zachován:
* 217. protitankový pluk u 33. protitankové brigády Lešany
- zrušeny:
* velitelství 205. protitankové brigády Topolčany
* 219. protitankový pluk Topolčany
- osamostatněn a podřízen velitelství Východního vojenského okruhu:
* 220. protitankový pluk Topolčany
15.10.1968 - zrušen:
* 220. protitankový pluk Topolčany
1.9.1969 - zrušeny:
* velitelství 33. protitankové brigády Lešany
* 2., 4., 6., 7. protitankový oddíl Lešany
- osamostatněn a podřízen velitelství 4. armády:
* 217. protitankový pluk Lešany
30.11.1991 - zrušeny:
* 216. protitankový pluk Most (do 1981 Dobřany)
* 217. protitankový pluk Lešany
- vytvořeny a podřízeny velitelství Západního vojenského okruhu:
* 11. protitankový oddíl Jince
* 21. protitankový oddíl Žamberk
* 31. protitankový oddíl Lešany
do 30.4.1992 - předány:
* 21. protitankový oddíl Žamberk Vojenskému velitelství STŘED
* 31. protitankový oddíl Lešany Vojenskému velitelství VÝCHOD a přemístěn do Jelšavy

protiletadlové dělostřelectvo

červen 1945 - vytvořeny:
* dělostřelecký pluk 151 Praha a podřízen velitelství 1. oblasti
* dělostřelecký pluk 152 Plzeň a podřízen velitelství 2. oblasti
* dělostřelecký pluk 153 Olomouc a podřízen velitelství 3. oblasti
* dělostřelecký pluk 154 Piešťany (od srpna 1945 Hlohovec, od března 1946 Bratislava) a podřízen velitelství 4. oblasti
1.11.1945 - vytvořen:
* dělostřelecký oddíl 181 (světlometný) Hradec Králové a podřízen Velitelství dělostřelectva MNO
1.10.1946 - vytvořeny:
* dělostřelecké oddíly 182 Bílina
* dělostřelecké oddíly 183 Pardubice
* dělostřelecké oddíly 184 Teplá (od října 1947 České Budějovice)
* dělostřelecké oddíly 185 Golčův Jeníkov (od prosince 1948 Beroun)
* dělostřelecké oddíly 186 Prostějov
* dělostřelecké oddíly 187 Dědice (od prosince 1948 Brno)
* dělostřelecké oddíly 188 Liptovský Mikuláš (od prosince 1948 Žilina)
* dělostřelecké oddíly 189 Trenčín (od prosince 1948 Malacky)
- podřízeny:
* dělostřelecké oddíly 182 až 183 velitelství 1. oblasti
* dělostřelecké oddíly 184 až 185 velitelství 2. oblasti
* dělostřelecké oddíly 186 až 187 velitelství 3. oblasti
* dělostřelecké oddíly 188 až 189 velitelství 4. oblasti
1.10.1947 - přečíslován:
* dělostřelecký pluk 152 Plzeň na dělostřelecký pluk 155
* dělostřelecký pluk 153 Olomouc na dělostřelecký pluk 152
* dělostřelecký pluk 154 Bratislava na dělostřelecký pluk 153
- vytvořen:
* dělostřelecký oddíl 190 (instrukční) Praha a podřízen Učilišti dělostřelectva proti letadlům Praha
15.12.1948 - podřízen:
* dělostřelecký pluk 155 Plzeň velitelství 1. oblasti
* dělostřelecký oddíl 185 Beroun velitelství 1. oblasti
* dělostřelecký oddíl 184 České Budějovice velitelství 3. oblasti
1.10.1949 - podřízen:
* dělostřelecký oddíl 190 Praha velitelství 1. oblasti
* dělostřelecký oddíl 188 (instrukční) Žilina Učilišti obrany proti letadlům Žilina
15.12.1950 - podřízeny Velitelství PLOSÚ:
* dělostřelecké pluky 151 a 152
* dělostřelecké oddíly 181 až 190
- podřízen velitelství 1. vojenského okruhu
* 155. protiletadlový pluk
- podřízen velitelství 2. vojenského okruhu
* 153. protiletadlový pluk

• raketové vojsko pozemního vojska

1.9.1961 - zřízeny v podřízenosti Velitelství dělostřelectva MNO:
* 311. technická brigáda Hranice (od 1962 Stará Boleslav)
* 321. technická brigáda Hranice
15.1.1962 - zřízeny v podřízenosti Velitelství dělostřelectva MNO:
* 11. pohyblivá technická základna Hranice
* 41. samostatný technický dopravní oddíl Humenné
* Výcvikové technické středisko Hranice
1.9.1962 - přejmenovány:
* 311. a 321. technická brigáda na 311. a 321. těžkou dělostřeleckou brigádu
* 11. pohyblivá technická základna na 11. dělostřeleckou základnu
* 41. samostatný technický dopravní oddíl na 41. samostatný dopravní oddíl
* Výcvikové technické středisko na Výcvikové dělostřelecké středisko
1.1.1963 - zřízena v podřízenosti Velitelství dělostřelectva MNO:
* 331. těžká dělostřelecká brigáda Hranice
* 21. dělostřelecká základna Žamberk
* 31. dělostřelecká základna Kostelec nad Orlicí
1.12.1963 - předána:
* 311. těžká dělostřelecká brigáda Stará Boleslav velitelství 1. armády
* 321. těžká dělostřelecká brigáda Rokycany (do 31.5.1963 Hranice) velitelství 4. armády
1.9.1969 - předána velitelství Západního vojenského okruhu:
* 331. těžká dělostřelecká brigáda Hranice
* 11. dělostřelecká základna Hranice
* 41. samostatný dopravní oddíl Dašice (do 1964 Humenné)
* Výcvikové dělostřelecké středisko Hranice
- předána velitelství 4. armády:
* 21. dělostřelecká základna Žamberk
- předána velitelství 1. armády:
* 31. dělostřelecká základna Kostelec nad Orlicí
1.9.1976 - předány od velitelství Západního vojenského okruhu k velitelství 4. armády:
* 331. těžká dělostřelecká brigáda Hranice
* 11. dělostřelecká základna Hranice
- předány od velitelství 1. armády k velitelství Západního vojenského okruhu:
* 311. těžká dělostřelecká brigáda Stará Boleslav (od 1980 Jince)
* 31. dělostřelecká základna Kostelec nad Orlicí
- předány od velitelství 4. armády k velitelství 1. armády:
* 321. těžká dělostřelecká brigáda Rokycany
* 21. dělostřelecká základna Kostelec nad Orlicí (do 1974 Žamberk)
31.10.1985 - předána od velitelství 4. armády k velitelství Západního vojenského okruhu:
* 11. dělostřelecká základna Hranice (od 1986 Jince)
- předána od velitelství Západního vojenského okruhu k velitelství 4. armády:
* 31. dělostřelecká základna Kostelec nad Orlicí
31.10.1989 - přečíslovány:
* 11. dělostřelecká základna Jince na 31. dělostřeleckou základnu Jemčina
* 31. dělostřelecká základna Kostelec nad Orlicí na 11. dělostřeleckou základnu Kostelec nad Orlicí
31.10.1991 - zrušeny:
* 311. těžká dělostřelecká brigáda Jince
* 331. těžká dělostřelecká brigáda Hranice
* 11. dělostřelecká základna Kostelec nad Orlicí
* 31. dělostřelecká základna Jemčina
30.11.1991 - podřízeny ministerstvu obrany a reorganizovány:
* 321. těžká dělostřelecká brigáda Rokycany na 6. raketový pluk Rokycany
* 21. dělostřelecká základna Kostelec nad Orlicí na 6. pohyblivou raketovou technickou základnu Kostelec nad Orlicí

• vojsková protivzdušná obrana

protiletadlové dělostřelectvo

15.12.1950 - předán:
* 155. protiletadlový pluk Plzeň velitelství 1. vojenského okruhu
* 153. protiletadlový pluk Brno velitelství 2. vojenského okruhu
1.10.1951 - zrušen:
* 153. protiletadlový pluk Brno
* 155. protiletadlový pluk Plzeň
- vytvořeny a podřízeny Velitelství dělostřelectva MNO:
* velitelství 82. protiletadlové divize Jaroměř
* velitelství 83. protiletadlové divize Brno
- vytvořeny a podřízeny velitelství 82. protiletadlové divize Jaroměř:
* 251. protiletadlový pluk Jaroměř (od 1958 Vysoké Mýto, od 1968 Jaroměř, od 1969 Chrudim)
* 252. protiletadlový pluk Trutnov
* 253. protiletadlový pluk Nové Město nad Metují
* 254. protiletadlový pluk Jaroměř
- vytvořeny a podřízeny velitelství 83. protiletadlové divize Brno:
* 255. protiletadlový pluk Brno
* 256. protiletadlový pluk Brno
* 257. protiletadlový pluk Brno
* 258. protiletadlový pluk Brno
- vytvořen a podřízen velitelství 1. vojenského okruhu:
* 259. protiletadlový pluk Plzeň
- vytvořen:
* 260. protiletadlový pluk Bučovice a podřízen velitelství 2. vojenského okruhu
- vytvořen a podřízen velitelství 1. armádního sboru:
* 41. protiletadlový oddíl Jelšava
- vytvořen a podřízen velitelství 2. armádního sboru:
* 42. protiletadlový oddíl Písek
- vytvořen a podřízen velitelství 3. armádního sboru:
* 43. protiletadlový oddíl Biřkov (od 1955 Plzeň)
- vytvořen a podřízen velitelství 4. armádního sboru:
* 44. protiletadlový oddíl Brno
1.11.1955 - přejmenovány:
* "protiletadlové" divize, pluky a oddíly na "protiletadlové dělostřelecké" divize, pluky a oddíly
- podřízena velitelství 1. vojenského okruhu:
* 82. protiletadlová dělostřelecká divize Jaroměř
- podřízena velitelství 2. vojenského okruhu:
* 83. protiletadlová dělostřelecká divize Brno
1.10.1956 - zrušeny:
* 41. protiletadlový dělostřelecký oddíl Jelšava
* 42. protiletadlový dělostřelecký oddíl Písek
* 43. protiletadlový dělostřelecký oddíl Plzeň
* 44. protiletadlový dělostřelecký oddíl Brno
- vytvořeno a podřízeno velitelství 4. střeleckého sboru Brno:
* velitelství 262. protiletadlové dělostřelecké brigády Banská Bystrica
- vytvořeny a podřízeny velitelství 262. protiletadlové dělostřelecké brigády Banská Bystrica:
* 141. protiletadlový dělostřelecký pluk Banská Bystrica
* 142. protiletadlový dělostřelecký pluk Kremnica
- reorganizován:
* 259. protiletadlový dělostřelecký pluk Plzeň na 259. protiletadlovou dělostřeleckou brigádu Plzeň
- vytvořeny a podřízeny velitelství 259. protiletadlové dělostřelecké brigády Plzeň
* 171. protiletadlový dělostřelecký pluk Plzeň
* 173. protiletadlový dělostřelecký pluk Plzeň
- reorganizován:
* 260. protiletadlový dělostřelecký pluk Bučovice na 260. protiletadlovou dělostřeleckou brigádu Bučovice
- vytvořeny a podřízeny velitelství 260. protiletadlové dělostřelecké brigády Bučovice
* 175. protiletadlový dělostřelecký pluk Bučovice
* 177. protiletadlový dělostřelecký pluk Pohořelice
1.10.1958 - zrušeny:
* velitelství 262. protiletadlové dělostřelecké brigády Banská Bystrica
* 141. protiletadlový dělostřelecký pluk Banská Bystrica
* 142. protiletadlový dělostřelecký pluk Kremnica
* velitelství 260. protiletadlové dělostřelecké brigády Bučovice
* 175. protiletadlový dělostřelecký pluk Bučovice
* 177. protiletadlový dělostřelecký pluk Pohořelice
- reorganizováno:
* velitelství 83. protiletadlové dělostřelecké divize Brno na velitelství 260. protiletadlové dělostřelecké brigády Brno
- zrušeny:
* 256. protiletadlový dělostřelecký pluk Brno
* 258. protiletadlový dělostřelecký pluk Brno
- podřízeny:
* 259. protiletadlová dělostřelecká brigáda Plzeň velitelství 1. armády
* 82. protiletadlová dělostřelecká divize Jaroměř velitelství 4. armády
* 260. protiletadlová dělostřelecká brigáda Brno velitelství 2. vojenského okruhu
1.10.1960 - reorganizováno:
* velitelství 82. protiletadlové dělostřelecké divize Jaroměř na velitelství 82. protiletadlové dělostřelecké brigády Jaroměř
- zrušeny:
* 252. protiletadlový dělostřelecký pluk Opatovice nad Labem
* 253. protiletadlový dělostřelecký pluk Nové Město nad Metují
1.9.1961 - přejmenovány:
* "protiletadlové dělostřelecké" brigády a pluky na "protiletadlové" brigády a pluky
- vytvořeny a podřízeny velitelství vojska PVO MNO:
* 201. protiletadlový pluk Nepomuk
* 202. protiletadlový pluk Nepomuk
1.9.1962 - zrušen:
* 202. protiletadlový pluk Nepomuk
1.9.1965 - podřízen:
* 201. protiletadlový pluk Nepomuk velitelství 259. protiletadlové brigády Plzeň
1.9.1969 - zrušeny:
* velitelství 260. protiletadlové brigády Brno
* 255. protiletadlový pluk Brno
* 257. protiletadlový pluk Brno
- podřízen:
* 201. protiletadlový pluk Nepomuk velitelství Západního vojenského okruhu
- zůstávají v podřízenosti:
* 259. protiletadlová dělostřelecká brigáda Plzeň velitelství 1. armády
* 82. protiletadlová dělostřelecká brigáda Jaroměř velitelství 4. armády
1.9.1974 - vytvořen:
* 6. radiotechnický pluk Jihlava a podřízen velitelství Západního vojenského okruhu
1.2.1975 - reorganizován:
* 171. protiletadlový pluk Plzeň na 171. protiletadlový raketový pluk Rožmitál pod Třemšínem
1.9.1975 - zrušena:
* velitelství 259. protiletadlové brigády Plzeň
* velitelství 82. protiletadlové brigády Jaroměř
- reorganizován:
* 251. protiletadlový pluk Chrudim na 251. protiletadlový raketový pluk Kroměříž
- osamostatněny a podřízeny velitelství 1. armády:
* 171. protiletadlový raketový pluk Rožmitál pod Třemšínem
* 173. protiletadlový pluk Most
- osamostatněny a podřízeny velitelství 4. armády:
* 251. protiletadlový raketový pluk Kroměříž
* 254. protiletadlový pluk Jaroměř
1.9.1976 - reorganizován:
* 6. radiotechnický pluk Jihlava na 82. protiletadlovou raketovou brigádu Jihlava
1.9.1977 - zrušeny:
* 173. protiletadlový pluk Most
* 254. protiletadlový pluk Jaroměř
31.10.1986 - zrušen:
* 201. protiletadlový pluk Nepomuk
31.10.1991 - předán do složení 3. divize PVOS:
* 171. protiletadlový raketový pluk Rožmitál jako 2. protiletadlový raketový pluk
- předány do složení 2. divize PVOS:
* 82. protiletadlová raketová brigáda Jihlava
* 251. protiletadlový raketový pluk Kroměříž jako 3. protiletadlový raketový pluk
1.5.1992 - vytvořen:
* 1.oddíl PVO Drhovice a předán do podřízenosti Vojenského velitelství Západ
* 2.oddíl PVO Olomouc a předán do podřízenosti Vojenského velitelství Střed
31.10.1992 - vytvořen:
* 3.oddíl PVO Poprad a předán do podřízenosti Vojenského velitelství Východ

radiotechnické vojsko

1.10.1956 - zřízena:
* 1. radiotechnická rota Praha a podřízena velitelství 1. vojenského okruhu
* 2. radiotechnická rota Trenčín a podřízena velitelství 2. vojenského okruhu
1.10.1958 - podřízena:
* 1. radiotechnická rota velitelství 1. armády a redislokována do Berouna (od 1960 Příbram)
* 2. radiotechnická rota velitelství 4. armády, přečíslována na 4. radiotechnickou rotu a redislokována do Tábora (od 1959 Drhovice)
1.10.1960 - zřízena:
* 2. radiotechnická rota Trenčín a podřízena velitelství 2. vojenského okruhu
1.10.1962 - reorganizována:
* 1. radiotechnická rota Příbram na 1. radiotechnický prapor Příbram (od 1963 Stříbro, od 1969 Holýšov)
* 4. radiotechnická rota Drhovice na 4. radiotechnický prapor Drhovice (od 1976 Vimperk)
* 2. radiotechnická rota Trenčín na 2. radiotechnický prapor, redislokovaný do Rožmitálu pod Třemšínem a podřízený velitelství Vojska PVO
- zřízen:
* 3. radiotechnický prapor Trenčín (od 1963 Uherské Hradiště) a podřízen velitelství 2. vojenského okruhu
1.2.1964 - zrušen:
* 3. radiotechnický prapor Uherské Hradiště
1.9.1965 - reorganizován:
* 2. radiotechnický prapor na 2. radiotechnický pluk Rožmitál pod Třemšínem (od 1976 Plzeň)
1.9.1969 - podřízen:
* 2. radiotechnický pluk velitelství Západního vojenského okruhu
31.10.1986 - reorganizován:
* 2. radiotechnický pluk na 6. radiotechnickou brigádu
1.3.1992 - zrušeny:
* 6. radiotechnická brigáda Plzeň
* 1. radiotechnický prapor Holýšov
* 4. radiotechnický prapor Vimperk

• ženijní vojsko

léto 1945 - vytvořeny:
* 1. ženijní brigáda Mělník (od 1946 Terezín) u velitelství 1. oblasti
* 2. ženijní brigáda Praha (od 1946 Písek) u velitelství 2. oblasti
* 3. ženijní brigáda Kroměříž u velitelství 3. oblasti
* 4. ženijní brigáda Komárno (od 1946 Bratislava) u velitelství 4. oblasti
1.10.1947 - reorganizovány:
* 1. ženijní brigáda Terezín na ženijní pluk 1
* 2. ženijní brigáda Písek na ženijní pluk 2
* 3. ženijní brigáda Kroměříž na ženijní pluk 3
* 4. ženijní brigáda Bratislava na ženijní pluk 4 (od 1949 Sereď)
XI-XII/1950 - reorganizovány:
* ženijní pluk 2 Písek na 51. ženijní brigádu Litoměřice podřízenou MNO
* ženijní pluk 1 Terezín na 63. ženijní pluk Terezín podřízený velitelství 1. vojenského okruhu
* ženijní pluk 4 Sereď na 64. ženijní pluk Sereď podřízený velitelství 2. vojenského okruhu
- zrušen:
* ženijní pluk 3 Kroměříž
- vytvořeny:
* 52. pontonový pluk Bratislava podřízený MNO
* 21. ženijní prapor Komárno pro velitelství 1. armádního sboru
* 22. ženijní prapor Písek pro velitelství 2. armádního sboru
* 23. ženijní prapor Plzeň pro velitelství 3. armádního sboru
* 24. ženijní prapor Brno pro velitelství 4. armádního sboru
1.11.1953 - převzaty:
* 5. ženijní stavební prapor Stružná u Karlových Varů a 6. ženijní stavební prapor Fulnek od Velitelství pracovních jednotek
9.5.1955 - přečíslován:
* 63. ženijní pluk Terezín na 1. ženijní pluk
1.11.1955 - zrušeny:
* 5. a 6. ženijní stavební prapor
- vytvořen:
* 6. ženijní stavební pluk Rokytnice v Orlických Horách a podřízen MNO
1.10.1956 - předány:
* 51. ženijní brigáda Litoměřice velitelství 1. vojenského okruhu
* 52. pontonový pluk Bratislava (od 1958 Komárno) velitelství 2. vojenského okruhu
- zrušeny:
* 1. a 64. ženijní pluk
* 21. až 24. ženijní prapor
- vytvořeny:
* 1. ženijní brigáda Terezín a podřízena velitelství 1. vojenského okruhu
* 64. ženijní brigáda Sereď a podřízena velitelství 2. vojenského okruhu
* 91. pontonový prapor Plzeň a podřízen velitelství 1. vojenského okruhu
* 92. pontonový prapor Bratislava a podřízen velitelství 2. vojenského okruhu
1.10.1958 - předány:
* 51. ženijní brigáda Litoměřice velitelství 1. armády
* 1. ženijní brigáda Terezín velitelství 4. armády a redislokována do Pardubic
* 91. pontonový prapor Plzeň velitelství 1. armády a redislokován do Terezína
- reorganizována:
* 64. ženijní brigáda Sereď na 64. ženijní pluk
1.10.1959 - vytvořen:
* 1. ženijní zatarasovací pluk Chomutov a podřízen velitelství 1. armády
1.10.1960 - zrušen:
* 1. ženijní zatarasovací pluk Chomutov
1.9.1961 - vytvořen:
* 73. pontonový prapor Kostelec nad Labem a podřízen velitelství 4. armády
1.9.1963 - reorganizován:
* 6. ženijní stavební pluk Rokytnice v Orlických Horách na 6. ženijní pluk
1.2.1964 - zrušen:
* 64. ženijní pluk Sereď
1.9.1965 - předán:
* 6. ženijní pluk Rokytnice v Orlických Horách do podřízenosti velitelství Středního vojenského okruhu
1.9.1967 - předán:
* 6. ženijní pluk Rokytnice v Orlických Horách do podřízenosti velitelství Východního vojenského okruhu a redislokován do Seredě
* 73. pontonový prapor Kostelec nad Labem velitelství Západního vojenského okruhu v Písku
- vytvořen:
* 72. pontonový prapor Kamýk nad Vltavou a podřízen velitelství Středního vojenského okruhu
* 2. prapor pásových samohybných soulodí Komárno a podřízen velitelství Východního vojenského okruhu
1.9.1969 - zrušen:
* 52. pontonový pluk Bratislava (do 1968 Komárno)
* 92. pontonový prapor Bratislava
- reorganizován:
* 73. pontonový prapor Kostelec nad Labem na 73. pontonový pluk a podřízen velitelství Západního vojenského okruhu v Táboře
- přemístěn:
* 91. pontonový prapor do Litoměřic
- předán:
* 2. prapor pásových samohybných soulodí do podřízenosti velitelství Západního vojenského okruhu v Táboře a redislokován do Kamýku nad Vltavou
1.9.1977 - reorganizovány:
* 6. ženijní pluk Sereď Východního vojenského okruhu na 6. ženijní brigádu
* 91. pontonový prapor Litoměřice 1. armády na 91. pontonový pluk
* 72. pontonový prapor Kamýk nad Vltavou 4. armády na 72. pontonový pluk
* 7. silniční mostní brigáda Hodonín na 7. ženijní silniční brigádu a převedena do složení ženijního vojska
- zrušen:
* 2. prapor pásových samohybných soulodí Kamýk nad Vltavou
1.11.1986 - reorganizován:
* 73. pontonový pluk Kostelec nad Labem Západního vojenského okruhu na 10. pontonovou brigádu nadále podřízenou velitelství Západního vojenského okruhu
31.10.1990 - reorganizovány:
* 6. ženijní brigáda Sereď na 6. výcvikové středisko
* 72. pontonový pluk Kamýk nad Vltavou 72. sklad ženijního materiálu
* 91. pontonový pluk Litoměřice 91. sklad ženijního materiálu
31.10.1991 - zrušeny:
* 72. a 91. sklad ženijního materiálu
- reorganizováno:
* 6. výcvikové středisko Sereď na 3. ženijní brigádu
- přečíslována:
* 51. ženijní brigáda Litoměřice na 11. ženijní brigádu
1.1.1992 - podřízeny Vojenskému velitelství ZÁPAD:
* 1. ženijní brigáda Pardubice
* 11. ženijní brigáda Litoměřice
* 10. pontonová brigáda Kostelec nad Labem
* 7. ženijní silniční brigáda Hodonín
- podřízena Vojenskému velitelství VÝCHOD:
* 3. ženijní brigáda Sereď
do 30.4.1992 - předána:
* 7. ženijní silniční brigáda Hodonín Vojenskému velitelství STŘED
31.10.1992 - reorganizována:
* 7. ženijní silniční brigáda Hodonín na 2. ženijní brigádu

• spojovací vojsko

léto 1945: - vytvořeny:
* spojovací pluk 1 Jaroměř (od 1946 Turnov) u velitelství 1. oblasti
* spojovací pluk 2 Benešov u velitelství 2. oblasti
* spojovací pluk 3 Brno u velitelství 3. oblasti
* spojovací pluk 4 Turčanský Sv. Martin u velitelství 4. oblasti
* spojovací pluk 5 Kutná Hora u velitelství 2. oblasti (od 1947 Pardubice a podřízen MNO)
1.10.1950 - zrušen:
* spojovací pluk 2 Benešov
XI-XII/1950 - reorganizovány:
* spojovací pluk 5 Pardubice na 5. spojovací pluk podřízený MNO
* spojovací pluk 1 na 1. spojovací pluk 1. vojenského okruhu a přemístěn z Turnova do Prahy
* spojovací pluk 4 na 4. spojovací pluk 2. vojenského okruhu a přemístěn z Turčanského Sv. Martina do Trenčína
- zrušen:
* spojovací pluk 3 Brno
- vytvořeny:
* 21. spojovací prapor Banská Bystrica pro velitelství 1. armádního sboru
* 22. spojovací prapor Písek pro velitelství 2. armádního sboru
* 23. spojovací prapor Plzeň pro velitelství 3. armádního sboru
* 24. spojovací prapor Brno pro velitelství 4. armádního sboru
1.4.1951 - vytvořeny:
* 57. spojovací prapor Praha pro MNO
* 59. radiový prapor Praha pro MNO
1.11.1953 - reorganizován:
* 57. spojovací prapor Praha na Spojovací uzel GŠ
1.6.1955 - reorganizován:
* 59. radiový prapor na 59. prapor směrových stanic a přemístěn Prahy do Zbirohu (od 1957 Hradce Králové a od 1961 Praha-Ruzyň)
- vytvořen:
* 60. radiový prapor Uhhošť-Čeperka
1.10.1956 - zrušeny:
* 21. až 24. spojovací prapor
- vytvořen:
* 2. spojovací pluk Brno (od 1957 Olomouc) pro velitelství 4. střeleckého sboru
1.10.1958 - podřízeny:
* 1. spojovací pluk velitelství Praha 1. armády (od 1959 Kralovice a od 1960 Beroun)
* 2. spojovací pluk velitelství 4. armády a přemístěn z Olomouce do Tábora
1.9.1961 - zřízen:
* 52. linkový stavební prapor Dašice a podřízen MNO
- reorganizován:
* 60. radiový prapor Unhošť-Čeperka na 60. spojovací prapor
1.9.1962 - reorganizován:
* 52. linkový stavební prapor Dašice na 52. kabelosměrový pluk (od 1964 Lipník nad Bečvou)
* 59. prapor směrových stanic Praha-Ruzyň na 59. pluk dálkových spojů
1.5.1964 - zrušen:
* 4. spojovací pluk Trenčín 2. vojenského okruhu
- vytvořen:
* 42. spojovací prapor Trenčín 2. vojenského okruhu
1.9.1965 - předán:
* 5. spojovací pluk Pardubice velitelství Středního vojenského okruhu
- vytvořen:
* 55. kabelosměrový prapor Nové Město nad Metují a podřízen MNO
1.9.1969 - předány velitelství Západního vojenského okruhu:
* 5. spojovací pluk Pardubice
* 52. kabelosměrový pluk Lipník nad Bečvou
* 59. pluk směrových stanic Praha-Ruzyně (od 1979 Beroun)
* 60. spojovací prapor Unhošť-Čeperka
- přemístěn:
* 2. spojovací pluk z Tábora do Písku
- zrušen:
* 55. kabelosměrový prapor Nové Město nad Metují
1.10.1979 - přemístěn:
* 1. spojovací pluk z Berouna do Plzeň-Bory
1.11.1982 - reorganizován:
* 5. spojovací pluk Pardubice na 5. spojovací brigádu (od 1984 Strašice)
* 52. kabelosměrový pluk Lipník nad Bečvou na 52. spojovací brigádu dálkových spojů
* 59. pluk směrových stanic Beroun 59. spojovací brigádu dálkových spojů
31.10.1988 - zřízeny:
* 11. spojovací pluk dálkových spojů Plzeň a podřízen velitelství 1. armády
* 24. spojovací pluk dálkových spojů Písek a podřízen velitelství 4. armády
31.10.1991 - reorganizovány:
* 2. spojovací pluk Písek na 1. spojovací pluk
* 59. spojovací brigáda dálkových spojů Beroun na 1. pluk dálkových spojů
* 52. spojovací brigáda dálkových spojů Lipník nad Bečvou na 2. spojovací brigádu
* 1. spojovací pluk Plzeň na 3. spojovací brigádu
1.1.1992 - podřízeny Vojenskému velitelství ZÁPAD:
* 1. spojovací pluk
* 1. pluk dálkových spojů
* 2. spojovací brigáda
* 3. spojovací brigáda
30.11.1991 - zrušeny:
* 11. spojovací pluk dálkových spojů Plzeň
* 24. spojovací pluk dálkových spojů Písek
1.1.1992 - reorganizován:
* 5. spojovací brigáda Strašice na 1. výcvikové středisko spojovacích specialistů a podřízeno MNO
1.3.1992 - zrušen:
* 60. spojovací prapor Unhošť-Čiperka
- redislokována:
* 3. spojovací brigáda z Plzně do Ružomberku a podřízena Vojenskému velitelství VÝCHOD
1.4.1992 - reorganizován:
* 1. spojovací pluk Písek na 1. spojovací brigádu
do 30.4.1992 - předána:
* 2. spojovací brigáda Lipník nad Bečvou Vojenskému velitelství STŘED

• chemické vojsko

1.10.1946 - vytvořen:
* Výcvikový prapor zvláštních bojových prostředků Olomouc a podřízen hlavnímu štábu
1.10.1949 - očíslován:
* Výcvikový prapor zvláštních bojových prostředků na Prapor zvláštních bojových prostředků 103 Olomouc
1.1.1950 - přejmenován:
* Prapor zvláštních bojových prostředků 103 na chemický prapor 103 Olomouc
1.5.1950 - vytvořen:
* chemický prapor 101 Jaroměř a podřízen hlavnímu štábu
XI-XII/1950 - reorganizován:
* chemický prapor 101 na 101. chemický prapor Jaroměř a podřízen velitelství 1. vojenského okruhu
* chemický prapor 103 na 103. chemický prapor, přemístěn z Olomouce do Šafárikova (od 1953 Červená Voda) a podřízen velitelství 2. vojenského okruhu
1.11.1952 - vytvořen:
* 105. plamenometný prapor Liberec a podřízen velitelství 1. vojenského okruhu
1.11.1954 - přejmenován:
* 105. plamenometný prapor na 105. ohňometný prapor
1.11.1955 - přejmenovány:
* chemické prapory na prapory chemické ochrany
15.7.1957 - vytvořen:
* 99. prapor odmořování terénu a podřízen velitelství 1. vojenského okruhu
1.10.1957 - vytvořeno:
* velitelství 1. brigády chemické ochrany Trutnov a podřízeno velitelství 1. vojenského okruhu
- podřízeny velitelství 1. brigády chemické ochrany:
* 101. prapor chemické ochrany Jaroměř
* 99. prapor odmořování terénu Trutnov (vytvořen 15.7.1957)
1.10.1958 - reorganizován:
* 105. ohňometný prapor na 105. prapor chemické ochrany Liberec a podřízen velitelství 1. brigády chemické ochrany
- podřízeny:
* 1. brigáda chemické ochrany Trutnov velitelství 1.armády
* 103. prapor chemické ochrany Červená Voda velitelství 4.armády
1.10.1960 - zrušeno:
* velitelství 1. brigády chemické ochrany Trutnov
- vytvořen:
* 98. prapor odmořování terénu Liberec
- podřízeny:
* 105. prapor chemické ochrany Liberec a 98. prapor odmořování terénu Liberec velitelství 1.armády
* 101. prapor chemické ochrany Jaroměř a 99. prapor odmořování terénu Trutnov velitelství 4.armády
* 103. prapor chemické ochrany Červená Voda velitelství 2. vojenského okruhu
1.9.1962 - zrušeny:
* 98. a 99. prapor odmořování terénu
- reorganizovány:
* 105., 101., 103. prapor chemické ochrany na 105., 101., 103. pluk chemické ochrany
1.9.1965 - předán:
* 103. pluk chemické ochrany Červená Voda (od 1968 Jaroměř) velitelství Středního vojenského okruhu
30.6.1969 - zrušen:
* 103. pluk chemické ochrany Jaroměř
1.9.1977 - zrušeny:
* 105. pluk chemické ochrany Liberec
* 101. pluk chemické ochrany Jaroměř
- vytvořeny:
* 102. brigáda chemické ochrany Liberec a podřízena velitelství Západního vojenského okruhu
* 103. prapor chemické ochrany Liberec (od 1988 Lešany) a podřízen velitelství 1. armády
* 105. prapor chemické ochrany Jaroměř a podřízen velitelství 4. armády
31.10.1990 - reorganizovány:
* 103. a 105. prapor chemické ochrany na 103. a 105. sklad chemického materiálu
1.1.1992 - podřízeny Vojenskému velitelství ZÁPAD:
* 102. brigáda chemické ochrany Liberec
* 105. sklad chemického materiálu Jaroměř
* 103. sklad chemického materiálu Lešany
do 30.4.1992 - předán :
* 105. sklad chemického materiálu Jaroměř Vojenskému velitelství STŘED
31.10.1992 - reorganizována:
* 102. brigáda chemické ochrany na 1. brigádu chemické ochrany Liberec
- zrušeny:
* 105. sklad chemického materiálu Jaroměř
* 103. sklad chemického materiálu Lešany
- zřízeny:
* 2. brigáda chemické ochrany Jaroměř a podřízena Vojenskému velitelství STŘED
* 3. brigáda chemické ochrany Rimavská Sobota a podřízena Vojenskému velitelství VÝCHOD

• výsadkové vojsko

1.10.1947 - vytvořen:
* pěší prapor 71 (výsadkový) Zákupy
1.10.1949 - upraveno pojmenování:
* pěší prapor 71 (výsadkový) na výsadkový prapor 71
15.3.1950 - vytvořen:
* výsadkový prapor 65 Žilina (od dubna 1950 Hradčany, od června 1950 Žilina, od srpna 1950 Trenčín a od listopadu 1950 Prešov)
1.1.1951 - upraveno pojmenování:
* výsadkový prapor 71 na 71. výsadkový prapor
* výsadkový prapor 65 na 65. výsadkový prapor
1.10.1951 - vytvořen:
* 172. mechanizovaný výsadkový prapor Košice
* 173. dělostřelecký výsadkový oddíl Sabinov
1.10.1952 - reorganizován a přečíslován:
* 172. mechanizovaný výsadkový prapor na 72. výsadkový prapor
- vytvořeno:
* velitelství 22. výsadkové brigády Prešov
- podřízeny velitelství 22. výsadkové brigády:
* 65. výsadkový prapor Prešov
* 71. výsadkový prapor Zákupy (od října 1952 Prešov)
* 172. mechanizovaný výsadkový prapor Košice
* 173. dělostřelecký výsadkový oddíl Sabinov (od 1955 Prešov)
1.1.1953 - reorganizován a přečíslován:
* 172. mechanizovaný výsadkový prapor na 72. výsadkový prapor Košice (později Prešov)
1.11.1955 - podřízena:
* 22. výsadková brigáda velitelství 2. vojenského okruhu
1.10.1958 - předána:
* 22. výsadková brigáda od velitelství 2. vojenského okruhu k SBP/MNO
- zrušen:
* 173. dělostřelecký výsadkový oddíl Prešov
1.10.1959 - vytvořen:
* 22. výsadkový průzkumný prapor Prešov a podřízen velitelství 22. výsadkové brigády
1.10.1960 - redislokovány:
* velitelství 22. výsadkové brigády z Prešov do Prostějov
* 65. výsadkový prapor z Prešov do Holešov (od 1961 Prostějov)
* 71. výsadkový prapor Prešov do Prostějov
* 72. výsadkový prapor Prešov do Prostějov
* 22. výsadkový průzkumný prapor z Prešov do Holešov
1.9.1961 - vytvořen:
* 22. výsadkový protitankový oddíl Prostějov a podřízen velitelství 22. výsadkové brigády
- zrušen:
* 22. výsadkový průzkumný prapor Holešov
- vytvořen:
* 7. výsadkový pluk zvláštního určení Holešov a podřízen ZS/GŠ
1.9.1965 - předána:
* 22. výsadková brigáda Prostějov velitelství Středního vojenského okruhu
1.9.1965 - vytvořeny:
* 1. výsadková průzkumná rota Luštěnice (od 1968 Chrudim) a podřízena velitelství Západního vojenského okruhu
* 4. výsadková průzkumná rota Chrudim a podřízena velitelství Středního vojenského okruhu
1.9.1969 - reorganizováno:
* velitelství 22. výsadkové brigády na velitelství 22. výsadkového pluku
- zrušeny:
* 7. výsadkový pluk zvláštního určení Holešov
* 65. výsadkový prapor Prostějov
* 71. výsadkový prapor Prostějov
* 72. výsadkový prapor Prostějov
* 22. výsadkový protitankový oddíl Prostějov
- vytvořeny
* výsadkový prapor a výsadkový prapor zvláštního určení (oba Prostějov), které byly podřízeny velitelství 22. výsadkového pluku
- podřízeny:
* 22. výsadkový pluk velitelství Západního vojenského okruhu
* 1. výsadková průzkumná rota velitelství 22. výsadkového pluku a redislokována z Chrudim do Prostějov
* 4. výsadková průzkumná rota velitelství 22. výsadkového pluku a redislokována z Chrudim do Prostějov
1.10.1976 - reorganizován:
* 22. výsadkový pluk na 22. výsadkový pluk zvláštního učení a podřízen ZS/ZVO
1.11.1982 - přejmenován:
* 22. výsadkový pluk ZU na 22. výsadkový pluk speciálního určení
1.10.1987 - vytvořen:
* 71. úderný výsadkový prapor Chrudim
1.11.1987 - reorganizován:
* 22. výsadkový pluk SU na 22. výsadkovou brigádu SU
1.10.1989 - přejmenován:
* 71. úderný výsadkový prapor na 71. výsadkový úderný prapor
31.10.1991 - reorganizován:
* 71. výsadkový úderný prapor na 71. prapor rychlého nasazení
31.10.1991 - reorganizována:
* 22. výsadková brigáda SU na 6. speciální skupinu

• vojskové letectvo

1.10.1960 - vytvořeny:
* 1. vrtulníková letka Líně u 5. stíhacího leteckého pluku
* 4. vrtulníková letka Bechyně u 9. stíhacího leteckého pluku
* 2. vrtulníková letka Trenčín u 3. leteckého školního pluku
1.9.1961 - podřízeny:
* 1. spojovací letka Líně (od 1963 Plzeň-Bory) velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru (od 1.5.1962 velitelství 10. letecké armády)
* 4. spojovací letka Bechyně velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru (od 1.5.1962 velitelství 10. letecké armády)
* 2. spojovací letka Trenčín náměstkovi MNO pro PVOS a letectvo
1.9.1963 - přejmenovány:
* 1., 4., 2. vrtulníková letka na 1., 4., 2. spojovací letku
1.9.1964 - podřízeny:
* 1. spojovací letka Příbram velitelství 1. armády
* 4. spojovací letka Bechyně velitelství 4. armády
* 2. spojovací letka Trenčín velitelství 2. vojenského okruhu
- vytvořeny:
* 1. vrtulníková letka Slaný a podřízena velitelství 1. tankové divize
* 2. vrtulníková letka Klatovy a podřízena velitelství 2. motostřelecké divize
* 4. vrtulníková letka Havlíčkův Brod a podřízena velitelství 4. tankové divize
* 13. vrtulníková letka Mladá a podřízena velitelství 13. tankové divize
* 15. vrtulníková letka České Budějovice a podřízena velitelství 15. motostřelecké divize
* 19. vrtulníková letka Plzeň a podřízena velitelství 19. motostřelecké divize
* 20. vrtulníková letka Karlovy Vary a podřízena velitelství 20. motostřelecké divize
* 311. vrtulníkový roj Luštěnice (od 1968 Kbely) a podřízen velitelství 311. těžké dělostřelecké brigády
* 321. vrtulníkový roj Plzeň-Bory a podřízen velitelství 321. těžké dělostřelecké brigády
* 331. vrtulníkový roj Olomouc (od 1968 Prostějov) a podřízen velitelství 331. těžké dělostřelecké brigády
1.9.1965 - vytvořena:
* 9. vrtulníková letka Písek a podřízena velitelství 9. tankové divize
1.9.1969 - reorganizována:
* 4. spojovací letka Bechyně na 40. spojovací letku a podřízena velitelství Západního vojenského okruhu
* 9. vrtulníková letka Písek na 4. spojovací letku a podřízena velitelství 4. armády
- vytvořena:
* 9. vrtulníková letka Bechyně a podřízena velitelství 9. tankové divize
- zrušena:
* 13. vrtulníková letka Trenčín (do 1968 Mladá) u 13. tankové divize
1.9.1974 - zrušeny:
* 1., 4., spojovací letka
* 1., 2., 4., 9., 15., 19., 20. vrtulníková letka
* 311., 321., 331. vrtulníkový roj
- předána do podřízenosti velitelství 10. letecké armády:
* 2. spojovací letka Trenčín
- vytvořeny v podřízenosti velitelství 10. letecké armády:
* 51. vrtulníkový pluk Prostějov
* 41. spojovací letka Havlíčkův Brod (předurčena pro velitelství Západního vojenského okruhu)
* 42. spojovací letka Havlíčkův Brod (předurčena pro velitelství Západního vojenského okruhu)
* 11. vrtulníková letka Plzeň-Bory (předurčena pro velitelství 1. armády)
* 1. spojovací letka Plzeň-Bory (předurčena pro velitelství 1. armády)
* 14. vrtulníková letka Bechyně (předurčena pro velitelství 4. armády)
* 4. spojovací letka Bechyně (předurčena pro velitelství 4. armády)
30.11.1981 - předána do podřízenosti náčelníka Vysoké vojenské letecké školy:
* 2. spojovací letka Trenčín
1.7.1985 - zrušena:
* 11. vrtulníková letka Plzeň-Bory
- vytvořen a podřízen velitelství 10. letecké armády:
* 11. vrtulníkový pluk Plzeň-Bory
31.10.1985 - reorganizována:
* 1. spojovací letka Plzeň-Bory na 1. letku velení a průzkumu
* 14. vrtulníková letka Bechyně na 31. smíšenou letku velení a průzkumu
* 41. spojovací letka Havlíčkův Brod na 52. letku velení a průzkumu
- zrušena:
* 2. spojovací letka Trenčín
* 4. spojovací letka Bechyně
* 42. spojovací letka Havlíčkův Brod
- vytvořeny a podřízeny velitelství 10. letecké armády:
* 1. vrtulníkový odřad Líně (předurčen pro 1. tankovou divizi)
* 2. vrtulníkový odřad Líně (předurčen pro 2. motostřeleckou divizi)
* 3. vrtulníkový odřad Prostějov (předurčen pro 3. motostřeleckou divizi)
* 4. vrtulníkový odřad Havlíčkův Brod (předurčen pro 4. tankovou divizi)
* 9. vrtulníkový odřad Bechyně (předurčen pro 9. tankovou divizi)
* 15. vrtulníkový odřad Bechyně (předurčen pro 15. motostřeleckou divizi)
* 19. vrtulníkový odřad Líně (předurčen pro 19. motostřeleckou divizi)
* 20. vrtulníkový odřad Líně (předurčen pro 20. motostřeleckou divizi)
31.10.1987 - převedeny od 10. letecké armády do podřízenosti velitelství ZVO:
* 31. smíšená letka velení a průzkumu Bechyně
* 9. vrtulníkový odřad Bechyně (předurčen pro 9. tankovou divizi)
* 15. vrtulníkový odřad Bechyně (předurčen pro 15. motostřeleckou divizi)
- převedeny od 10. letecké armády do podřízenosti 1. armády:
* 1. letka velení a průzkumu Plzeň-Bory
* 1. vrtulníkový odřad Líně
* 2. vrtulníkový odřad Líně
* 19. vrtulníkový odřad Líně
* 20. vrtulníkový odřad Líně
- převedeny od 10. letecké armády do podřízenosti 4. armády:
* 52. letka velení a průzkumu Havlíčkův Brod
* 3. vrtulníkový odřad Havlíčkův Brod (do 1987 Prostějov)
* 4. vrtulníkový odřad Havlíčkův Brod
31.10.1989 - převedeny od 10. letecké armády do podřízenosti velitelství 1. armády:
* 11.vrp Plzeň-Bory (od 1991 Líně)
- převedeny od 10. letecké armády do podřízenosti velitelství 4. armády:
* 51.vrp Prostějov
1.11.1991 - vyjmuto:
* vojskové letectvo z podřízenosti velitelství vojskového letectva Západního vojenského okruhu a předáno Velitelství letectva a PVO
31.10.1992 - zrušeny:
* 1. letka velení a průzkumu
* 52. letka velení a průzkumu
* 1., 2., 3., 4., 9., 15., 19., 20. vrtulníkový odřad
- reorganizována:
* 31. smíšená letka velení a průzkumu Bechyně na 31. vrtulníkovou letku
- vytvořen:
* 4. vrtulníkový pluk Prešov a podřízen Velitelství letectva a PVO

• automobilní vojsko

léto 1945 - vytvořen:
* automobilní prapor 1 Praha a podřízen velitelství I. sboru
* automobilní prapor 2 Přelouč a podřízen velitelství II. sboru
* automobilní prapor 3 Plzeň a podřízen velitelství III. sboru
* automobilní prapor 4 Tábor a podřízen velitelství IV. sboru
* automobilní prapor 5 Brno a podřízen velitelství V. sboru
* automobilní prapor 6 Olomouc a podřízen velitelství VI. sboru
* automobilní prapor 7 Nitra a podřízen velitelství VII. sboru
* automobilní prapor 8 Prešov (od podzimu 1945 Košice) a podřízen velitelství VIII. sboru
1.10.1945 - předán:
* automobilní prapor 1 a 2 do podřízenosti velitelství 1. oblasti
* automobilní prapor 3 a 4 do podřízenosti velitelství 2. oblasti
* automobilní prapor 5 a 6 do podřízenosti velitelství 3. oblasti
* automobilní prapor 7 a 8 do podřízenosti velitelství 4. oblasti
1.10.1947 - vytvořen:
* automobilní prapor 12 Rakovník a podřízen velitelství 1. oblasti
- předán:
* automobilní prapor 1 Praha od velitelství 1. oblasti do podřízenosti MNO
- přemístěn:
* automobilní prapor 2 Přelouč do Dašice
1.10.1948 - přemístěn:
* automobilní prapor 2 Dašice do Vysoké Mýto
15.12.1948 - podřízen:
* automobilní prapor 3 Plzeň velitelství 1. oblasti
* automobilní prapor 4 Tábor velitelství 3. oblasti
1.10.1949 - zrušen:
* automobilní prapor 4 Tábor
* automobilní prapor 7 Nitra
- přemístěn:
* automobilní prapor 8 Košice do Banské Bystrice
listopad 1950 - reorganizován a redislokován:
* automobilní prapor 5 Brno na 2. automobilní prapor České Budějovice
* automobilní prapor 8 Banská Bystrica na 7. automobilní prapor Martin
* automobilní prapor 12 Rakovník na 4. automobilní prapor Kralovice
- zrušen:
* automobilní prapor 2 Vysoké Mýto
* automobilní prapor 6 Olomouc
- ponechán v podřízenosti MNO:
* 1. automobilní prapor Praha
- předán do podřízenosti MNO:
* 2. automobilní prapor České Budějovice
* 4. automobilní prapor Kralovice (později Rakovník, následně Čáslav)
- předán do podřízenosti velitelství 1. vojenského okruhu:
* 3. automobilní prapor Plzeň a přemístěn do Dobřany (od 1957 Česká Třebová)
- předán do podřízenosti velitelství 2. vojenského okruhu:
* 7. automobilní prapor Martin
1.10.1956 - předán od MNO do podřízenosti velitelství 1. vojenského okruhu:
* 2. automobilní prapor České Budějovice
* 4. automobilní prapor Čáslav
1.10.1958 - předán od zrušeného velitelství 1. vojenského okruhu:
* 4. automobilní prapor Čáslav do podřízenosti velitelství 1. armády
* 3. automobilní prapor Česká Třebová do podřízenosti velitelství 4. armády
* 2. automobilní prapor České Budějovice do podřízenosti velitelství 2. vojenského okruhu a redislokován do Topolčan
1.9.1961 - vytvořena v podřízenosti Hlavního týlu MNO:
* 1. automobilní brigáda Vysoké Mýto
* 2. automobilní brigáda Bílina
* 3. automobilní brigáda Jemnice (od 1966 Frenštát)
* 4. automobilní brigáda Hlohovec
- včleněn do složení 1. automobilní brigády:
* 1. automobilní prapor Vysoké Mýto (do 1957 Praha)
* 3. automobilní prapor Česká Třebová
* 4. automobilní prapor Čáslav
- předán od velitelství 2. vojenského okruhu do podřízenosti velitelství 1. armády:
* 2. automobilní prapor Topolčany a redislokován do Lešan
- vytvořeny:
* automobilní a cisternové prapory (celkem 7) v podřízenosti velitelství 1. a 4. armády
* automobilní výcvikové prapory (celkem 4) v podřízenosti MNO, velitelství 1. a 4. armády a 2. vojenského okruhu
1.9.1962 - zrušeny:
* automobilní výcvikové prapory (celkem 4) v podřízenosti MNO, velitelství 1. a 4. armády a 2. vojenského okruhu
1.5.1964 - zrušen:
* 7. automobilní prapor Hlohovec (od 1960 Martin)
1.9.1966 - předána od Hlavního týlu MNO:
* 2. automobilní brigáda Bílina velitelství 1. armády
* 1. automobilní brigáda Vysoké Mýto (od 1968 Pardubice) velitelství 4. armády
* 3. automobilní brigáda velitelství Frenštát (od 1968 Hlučín) Východního vojenského okruhu
* 4. automobilní brigáda Hlohovec velitelství Východního vojenského okruhu
1.9.1967 - vytvořeny:
* autobusové zdravotnické prapory (celkem 7) podřízenosti velitelství 1. a 4. armády a 1. až 4. automobilní brigády
1.1.1969 - předána velitelství 4. armády:
* 3. automobilní brigáda Hlučín
1.9.1969 - předána velitelství Západního vojenského okruhu:
* 1. automobilní brigáda Pardubice
* 2. automobilní brigáda Bílina
* 3. automobilní brigáda Hlučín
1.9.1978 - vytvořen:
* z části automobilních praporů 1. a 3. automobilní brigády 103. automobilní pluk Olomouc a podřízen velitelství ZVO
* z automobilních praporů 1. armády 15. automobilní pluk Terezín a podřízen velitelství 1. armády
* z automobilních praporů 4. armády 27. automobilní pluk Písek a podřízen velitelství 4. armády
31.12.1984 - reorganizovány:
* 1. automobilní brigáda Pardubice na 21. brigádu materiálního zabezpečení Pardubice, podřízenou velitelství ZVO
* 2. automobilní brigáda Bílina na 11. brigádu materiálního zabezpečení Bílina, podřízenou velitelství ZVO
* 103. automobilní pluk Olomouc na 1. automobilní brigádu Olomouc, podřízenou velitelství ZVO
* 15. automobilní pluk Terezín na 1. brigádu materiálního zabezpečení Terezín, podřízený velitelství 1. armády
* 27. automobilní pluk Písek na 4. brigádu materiálního zabezpečení Pacov, podřízený velitelství 4. armády
1.1.1992 - podřízena Vojenskému velitelství ZÁPAD:
* 1. brigáda materiálního zabezpečení Terezín
* 4. brigáda materiálního zabezpečení Pacov
1.4.1992 - přečíslována:
* 3. automobilní brigáda Hlučín na 2. automobilní brigádu Hlučín
* 4. automobilní brigáda Hlohovec na 3. automobilní brigádu Hlohovec
- reorganizována:
* 1. automobilní brigáda Olomouc na 2. brigádu materiálního zabezpečení Olomouc
1.5.1992 - předána do podřízenosti Vojenského velitelství STŘED:
* 2. automobilní brigáda Hlučín
* 2. brigáda materiálního zabezpečení Olomouc
1.7.1992 - zrušena:
* 11. brigáda materiálního zabezpečení Bílina
31.7.1992 - podřízena Vojenskému velitelství VÝCHOD:
* 4. brigáda materiálního zabezpečení Pacov a reorganizována na 3. brigádu materiálního zabezpečení Pacov (od 15.8.1992 Nemšová)
31.10.1992 - reorganizována:
* 21. brigáda materiálního zabezpečení na 1. automobilní brigádu Pardubice, podřízenou Vojenskému velitelství ZÁPAD

• železniční vojsko

léto 1945 - vytvořen:
* železniční pluk Pardubice
1.10.1945 - reorganizován:
* železniční pluk na železniční brigádu Pardubice
1.10.1947 - vytvořen:
* železniční pluk 1 Pardubice a podřízen velitelství železniční brigády Pardubice
1.10.1949 - zrušeno:
* velitelství železniční brigády Pardubice
1.11.1955 - reorganizován:
* 1. železniční pluk na 11. železniční brigádu Pardubice (od 1958 Žilina, od 1975 Valašské Meziříčí)
1.9.1965 - vytvořen:
* 8. železniční stavební pluk Jeseník
* 9. železniční mostní pluk Pohořelice
1.9.1969 - zrušen:
* 8. železniční stavební pluk Jeseník
- reorganizován:
* 9. železniční mostní pluk na 9. železniční pluk Pohořelice
1.11.1987 - zrušen:
* 9. železniční pluk Pohořelice
- vytvořena:
* 31. železniční brigáda Olomouc
1.11.1992 - přečíslovány:
* 11. železniční brigáda na 81. železniční brigádu Valašské Meziříčí
* 31. železniční brigáda na 82. železniční brigádu Olomouc
31.12.1992 - předána do podřízenosti velitelství železničního vojska Ministerstva dopravy SR:
* 81. železniční brigáda Valašské Meziříčí a redislokována do Liptovského Mikuláše

• silniční vojsko

listopad 1945 - zrušen:
* 1. stavební silniční prapor 1. čs. armádního sboru ze SSSR Vrútky (do srpna 1945 Praha)
listopad 1950 - vytvořena:
* 1. silniční rota Dobřany (později Kadaň) a podřízena velitelství 1. vojenského okruhu
* 2. silniční rota Martin (později Libavá) a podřízena velitelství 2. vojenského okruhu
1.11.1955 - zrušena:
* 1. silniční rota Kadaň
* 2. silniční rota Libavá
1.9.1961 - vytvořena v podřízenosti Ministerstva dopravy:
* 5. silniční brigáda Sázava (od 1962 Liberec)
* 7. silniční mostní brigáda Hodonín
- vytvořena v podřízenosti Hlavního týlu MNO:
* 31. silniční brigáda Česká Třebová
- vytvořen a podřízen velitelství 1. armády:
* 11. silniční prapor Stříbro
- vytvořen a podřízen velitelství 4. armády:
* 14. silniční prapor Vimperk
- vytvořen a podřízen velitelství 2. vojenského okruhu:
* 17. silniční prapor Bzenec
1.9.1963 - předány do podřízenosti Hlavního týlu MNO:
* 5. silniční brigáda Liberec
* 31. silniční brigáda Česká Třebová
* 7. silniční mostní brigáda
- vytvořena v podřízenosti Hlavního týlu MNO:
* 32. silniční brigáda Horní Počáply
- zrušen:
* 17. silniční prapor Bzenec
1.2.1964 - předán:
* 11. silniční prapor Stříbro (od 1967 Záluží u Mostu) od velitelství 1. armády k 5. silniční brigádě
* 14. silniční prapor Vimperk od velitelství 4. armády k 32. silniční brigádě
1.9.1966 - podřízeny velitelství Silničního sboru:
* 5. silniční brigáda Liberec
* 31. silniční brigáda Česká Třebová (od 1968 Ústí nad Orlicí)
* 32. silniční brigáda Horní Počáply
* 7. silniční mostní brigáda Hodonín
1.6.1968 - předán:
* 11. silniční prapor Záluží u Mostu (od 1971 do Ústí nad Labem, od 1974 Jince–Velcí) od 5. silniční brigády k velitelství 1. armády
* 14. silniční prapor Vimperk od 32. silniční brigády k velitelství 4. armády
1.5.1969 - zrušena:
* 31. silniční brigáda Ústí nad Orlicí
1.9.1969 - předány velitelství Západního vojenského okruhu:
* 5. silniční brigáda Liberec
* 32. silniční brigáda Horní Počáply
* 7. silniční mostní brigáda Hodonín
1.10.1975 - vytvořena v podřízenosti Hlavní stavební a ubytovací správy MNO:
* 2. silniční stavební brigáda Bratislava
1.1.1976 - vytvořena v podřízenosti Hlavní stavební a ubytovací správy MNO:
* 1. silniční stavební brigáda Pardubice
1.9.1976 - zrušena:
* 5. silniční brigáda Liberec
1.9.1977 - reorganizována:
* 7. silniční mostní brigáda na 7. ženijní silniční brigádu Hodonín a převedena do složení ženijního vojska
31.10.1990 - reorganizován:
* 14. silniční prapor Vimperk na 14. sklad silničního materiálu Vimperk
31.10.1991 - reorganizována:
* 1. silniční stavební brigáda na 6. stavební základnu Pardubice
* 2. silniční stavební brigáda na 60. stavební základnu Bratislava
- zrušen:
* 14. sklad silničního materiálu Vimperk
1.4.1992 - zrušen:
* 11. silniční prapor Jince–Velcí
31.10.1992 - zrušena:
* 32. silniční brigáda Horní Počáply

• pracovní (pomocné technické) útvary

1.9.1946 - vytvořeny:
* Kombinované báňské oddíly Ostrava, Kladno, Zbůch, Trutnov, Rosice a Most pro výpomoc při těžbě uhlí
1.10.1947 - přejmenovány:
* Kombinované báňské oddíly na Skupiny vojenských báňských oddílů
1.10.1948 - vytvořeny:
* IV. prapory (silniční) u ženijního pluku 1 až 4 (Mimoň, Svatá Dobrotivá, Město Libavá, Komárno)
15.11.1948 - zrušena:
* SVBO Rosice
1.9.1950 - reorganizovány:
* IV. prapory ženijních pluků na lehké pomocné technické prapory (51. až 54. – Mimoň, Svatá Dobrotivá, Město Libavá, Komárno), předurčené k výpomoci ve stavebnictví
1.10.1950 - vytvořeny:
* čtyři těžké pomocné technické prapory (55. až 58. – Ostrava-Radvanice, Horní Suchá, Kladno, Most), předurčené k výpomoci při těžbě uhlí
1.11.1950 - zrušeny:
* SVBO Kladno, Trutnov, Most
- reorganizována:
* SVBO Ostrava na Kombinovaný báňský oddíl Ostrava
31.11.1950 - zrušena:
* SVBO Zbůch
15.4.1951 - vytvořeny:
* tři lehké pomocné technické prapory (59. až 61. – Most, Děčín, Rumburk)
15.5.1951 - vytvořeny:
* dva technické prapory (1. a 2. – Zelená Hora u Nepomuku, Jezeří u Chomutova), předurčené pro práce na stavbách utajovaného charakteru
1.6.1951 - vytvořeno:
* velitelství 55. pomocné technické skupiny (Orlová)
- podřízeny:
* 55., 56. a 58. pomocný technický prapor velitelství 55. pomocné technické skupiny
15.6.1951 - přejmenovány:
* 55. pomocný technický prapor na I. pomocný technický prapor (Ostrava-Radvanice)
* 56. pomocný technický prapor na III. pomocný technický prapor (Horní Suchá)
* 58. pomocný technický prapor na II. pomocný technický prapor (Karviná)
1.10.1951 - vytvořeny:
* dva těžké pomocné technické prapory (IV. až V. – Orlová, Horní Suchá), předurčené k výpomoci při těžbě uhlí a podřízeny velitelství 55. pomocné technické skupiny
* jeden lehký pomocný technický prapor (62. – Děčín)
1.11.1951 - zrušen:
* Kombinovaný báňský oddíl Ostrava
1.12.1951 - vytvořeny:
* tři lehké pomocné technické prapory (63. až 65. – Komárno, Varnsdorf, Dolní Životice)
1.9.1952 - vytvořeny:
* tři lehké pomocné technické prapory (66. až 68. – Bílina, Zdechovice, Komárno)
1.11.1952 - vytvořeny:
* čtyři technické prapory (3. až 6. – Dvůr Šternberk, Podolinec, Kysíbl, Fulnek), předurčené pro práce na stavbách utajovaného charakteru
1.7.1953 - vytvořeny:
* tři technické prapory (7. až 9. – Orlová / od srpna 1953 Libkovice u Mostu, Karviná, Karviná), předurčené k výpomoci při těžbě uhlí
- podřízeny velitelství 55. pomocné technické skupiny:
* 8. a 9. technický prapor (Karviná, Karviná)
1.11.1953 - reorganizovány:
* 5. a 6. technický prapor (Kysíbl, Fulnek) na 5. a 6. ženijní stavební prapor a podřízeny velitelství ženijního vojska
- přečíslovány:
* I. pomocný technický prapor na 13. pomocný technický prapor (Ostrava-Radvanice)
* II. pomocný technický prapor na 10. pomocný technický prapor (Karviná)
* III. pomocný technický prapor na 14. pomocný technický prapor (Karviná)
* IV. pomocný technický prapor na 11. pomocný technický prapor (Orlová)
* V. pomocný technický prapor na 12. pomocný technický prapor (Horní Suchá)
- přejmenovány:
* 51., 53., 59., 60., 61., 64., 66. (Mimoň, Rajhrad, Bílina, Děčín, Rumburk, Varnsdorf, Bílina) pomocný technický prapor na technický prapor
1.1.1954 - zrušen:
* 54., 62. (Komárno, Štoky) pomocný technický prapor
1.3.1954 - přejmenovány:
* velitelství 55. pomocné technické skupiny na velitelství 55. technické skupiny (Orlová)
* 10. až 14. pomocný technický prapor na 10. až 14. technický prapor (Karviná, Orlová, Horní Suchá, Ostrava, Karviná)
* 52. pomocný technický prapor na 52. technický prapor (Svatá Dobrotivá)
- zrušen:
* 63. pomocný technický prapor (Košice)
- vytvořeny:
* velitelství 1., 2., 3. technické skupiny
- podřízeny velitelství 1. technické skupiny (Praha):
* 51., 59., 61., 66. technický prapor (Mimoň, Bílina, Rumburk, Bílina)
* 67. pomocný technický prapor (Zdechovice)
- podřízeny velitelství 2. technické skupiny (Dvůr Šternberk):
* 1., 2., 52., 60., 64. technický prapor (Zelená Hora u Nepomuku, Kynžvart, Svatá Dobrotivá, Děčín, Varnsdrorf)
- podřízeny velitelství 3. technické skupiny (Rajhrad):
* 3., 4., 53. technický prapor (Velké Losiny, Podolinec, Rajhrad)
* 65., 68. pomocný technický prapor (Dolní Životice, Komárno)
- ponechány v podřízenosti velitelství 55. technické skupiny (Orlová):
* 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. technický prapor (Karviná, Karviná, Karviná, Orlová, Horní Suchá, Ostrava, Karviná)
- ponechány v podřízenosti Velitelství vojenských pracovních jednotek:
* 7. technický prapor (Libkovice u Mostu)
* 57. pomocný technický prapor (Kladno)
30.4.1954 - přejmenovány:
* 57., 65., 67., 68. pomocný technický prapor na 57., 65., 67., 68. technický prapor (Kladno, Dolní Životice, Zdechovice, Komárno)
1.11.1955 - reorganizován:
* 4. technický prapor na 4. technický pluk (Podolinec)
* 52. technický prapor na 52. technický pluk (Teplá u Mariánských Lázní)
22.12.1955 - zrušen:
* 7., 8., 57. technický prapor (Šumná-Litvínov, Bludovice, Kladno)
1.10.1956 - reorganizován:
* 3. technický prapor na 137. silniční stavební prapor (Fulnek)
* 60. technický prapor na 79. mostní stavební prapor (Děčín)
* 61. technický prapor na 3. silniční stavební prapor (Zákupy)
* 64. technický prapor na 59. silniční stavební prapor (Varnsdorf)
* 66. technický prapor na 79. silniční stavební prapor (Bohosudov)
* 68. technický prapor na 157. mostní stavební prapor (Komárno)
1.1.1957 - zrušen:
* 9. technický prapor (Karviná)
1.10.1957 - reorganizován:
* 59. silniční stavební prapor na 1. technický pluk (Jemnice)
* 53. technický prapor na 2. technický pluk (Rajhrad)
* 157. mostní stavební prapor na 3. technický pluk (Komárno)
* 3. silniční stavební prapor na 5. technický pluk (Zákupy)
* 79. silniční stavební prapor na 6. technický pluk (Bohosudov)
* 67. technický prapor na 7. technický pluk (Zdechovice)
* 1. technický prapor na 8. technický pluk (Zelená Hora u Nepomuku)
* 52. technický pluk na 9. technický pluk (Teplá u Mariánských Lázní)
- podřízeny velitelství 2. technické skupiny (Plzeň)
* 5., 6., 7., 8., 9. technický pluk
- podřízeny velitelství 3. technické skupiny (Přerov)
* 1., 2., 3., 4. technický pluk
- zrušen:
* 51. technický prapor (Praha)
* 79. mostní stavební prapor (Děčín)
20.12.1957 - zrušen:
* 2., 59., 65. technický prapor (Stříbro, Bílina, Podolinec)
* 137. silniční stavební prapor (Fulnek)
31.12.1957 - zrušeno:
* velitelství 1. technické skupiny (Praha)
1.10.1958 - zrušeny:
* velitelství 2. a 3. technické skupiny (Plzeň, Přerov)
* 3., 4., 8., 9. technický pluk (Fulnek, Nový Jičín, Nepomuk, Teplá u Mariánských Lázní)
- podřízeny Správě vojenských staveb Praha:
* 1., 2., 5., 6., 7. technický pluk (Jemnice, Rajhrad, Zákupy, Bohosudov, Zdechovice)
1.12.1958 - zrušeny:
* 10. až 14. technický prapor (Karviná, Havířov, Horní Suchá, Ostrava-Radvanice, Karviná)
28.2.1958 - zrušeno:
* velitelství 55. technické skupiny (Orlová)
1.10.1960 - zrušen:
* 7. technický pluk (Zdechovice)
- reorganizovány:
* 1., 2., 5., 6.. technický pluk na 1., 2., 5., 6. skupinu vojenských staveb (Krnov, Rajhrad, Zákupy, Bohosudov)
1.9.1963 - zrušeny:
* 1., 2., 5., 6. skupina vojenských staveb (Krnov, Rajhrad, Zákupy, Bohosudov)

• pohraniční stráž

1.1.1966 - převedeny od ministerstva vnitra:
* 19. brigáda pohraniční stráže Děčín
* 3. brigáda pohraniční stráže Vykmanov
* 5. brigáda pohraniční stráže Cheb
* 12. brigáda pohraniční stráže Planá u Mariánských Lázní
* 9. brigáda pohraniční stráže Domažlice
* 7. brigáda pohraniční stráže Sušice
* 15. brigáda pohraniční stráže České Budějovice
* 4. brigáda pohraniční stráže Znojmo
* 11. brigáda pohraniční stráže Bratislava
1.4.1966 - zrušeny:
* 19. brigáda pohraniční stráže Děčín
* 3. brigáda pohraniční stráže Vymakov
1.1.1972 - převedeny k ministerstvu vnitra:
* 5. brigáda pohraniční stráže Cheb
* 12. brigáda pohraniční stráže Planá u Mariánských Lázní
* 9. brigáda pohraniční stráže Domažlice
* 7. brigáda pohraniční stráže Sušice
* 15. brigáda pohraniční stráže České Budějovice
* 4. brigáda pohraniční stráže Znojmo
* 11. brigáda pohraniční stráže Bratislava

• vnitřní stráž

1.1.1966 - převedeny od ministerstva vnitra:
* 2. pluk vnitřní stráže Praha
* 1. prapor vnitřní stráže Strážské
* 6. prapor vnitřní stráže Příbram
* 8. prapor vnitřní stráže Semtín
* 14. prapor vnitřní stráže Trnava
* 16. prapor vnitřní stráže Záluží
* 17. prapor vnitřní stráže Brno
1.4.1966 - zrušeny:
* 2. pluk vnitřní stráže
* 1., 8., 14., 16., 17. prapor vnitřní stráže
- reorganizován:
* 6. prapor vnitřní stráže na 6. strážní prapor a podřízen velitelství 1. armády
1.9.1969 - podřízen
* 6. strážní prapor Příbram velitelství Západního vojenského okruhu

• civilní obrana

1.2.1976 - převeden od ministerstva vnitra a podřízen Štábu civilní obrany ČSSR:
* 1. pluk civilní obrany Kutná Hora
* 4. pluk civilní obrany Varnsdorf
* 6. pluk civilní obrany Malacky
* 7. výcvikový pluk civilní obrany Bučovice
1.10.1976 - podřízen velitelství Západního vojenského okruhu:
* 1., 4., 7. pluk civilní obrany
- podřízen velitelství Východního vojenského okruhu:
* 6. pluk civilní obrany
1.1.1977 - zřízen a podřízen velitelství Východního vojenského okruhu:
* 5. pluk civilní obrany Žilina
31.10.1991 - reorganizován:
* 1. pluk civilní obrany na 1. vojenský záchranný pluk civilní ochrany Kutná Hora
* 4. pluk civilní obrany na 11. vojenský záchranný pluk civilní ochrany Varnsdorf
* 5. pluk civilní obrany na 3. vojenský záchranný pluk civilní ochrany Žilina
* 6. pluk civilní obrany na 31. vojenský záchranný pluk civilní ochrany Malacky
* 7. pluk civilní obrany na 2. vojenský záchranný pluk civilní ochrany Bučovice
- vytvořen:
* 21. vojenský záchranný pluk civilní ochrany Kozlov a podřízen velitelství Západního vojenského okruhu
31.10.1992 - vytvořen:
* 12. vojenský záchranný pluk civilní ochrany Jindřichův Hradec a podřízen Vojenskému velitelství ZÁPAD
* 32. vojenský záchranný pluk civilní ochrany Humenné a podřízen Vojenskému velitelství VÝCHOD
do 30.4.1992 - předán Vojenskému velitelství STŘED:
* 2. vojenský záchranný pluk civilní ochrany Bučovice
* 21. vojenský záchranný pluk civilní ochrany Kozlov

Poslední aktualizace: 27.09.2005

NAVRCHOLU.cz