Představujeme útvary AČR


reklama: www.billboard.cz

6. zabezpečovací základna

Mjr. Dr. Pavel Minařík, CSc.

Znak svazku

Otištěno: Armádní technický magazín, roč. 2000, čís. 7, str. 11 (upravená verze)

         Při příležitosti 55. výročí ukončení 2. světové války propůjčil prezident republiky svým rozkazem historické názvy dalším součástem Armády České republiky.

         Počínaje dnem 8. května nese 6. zabezpečovací brigáda historický název "Pražského povstání". Svazek svoji činností navazuje na existenci celé řady provozních, štábních, automobilních i strážních útvarů a jednotek MNO.

V průběhu pražského povstání byly na straně povstalců používány i francouzské tanky Renault AMR 1935, ukořistěné německé armádě

         Nedlouho po ukončení 2. světové války, počátkem června 1945, byla pro zajištění chodu ministerstva národní obrany zřízena tzv. Štábní rota MNO. V srpnu téhož roku došlo k jejímu rozšíření na Štábní oddíl MNO. Dnem 1. března 1951 proběhla reorganizace oddílu na Štábní prapor MNO, který se k 1. listopadu 1954 přejmenoval na Strážní prapor MNO. V říjnu 1956 byl útvar rozšířen na Strážní pluk MNO, s jednotlivými prapory v Praze, Jincích a Obecnicích-Velcích.

         V letních měsících roku 1945 pro potřeby ministerstva rovněž vznikla Automobilní rota MNO. K 30.7.1945 byla reorganizována na četu, ale o rok později došlo k jejímu opětnému rozšíření na rotu. Počátkem roku 1951 byla jednotka reorganizována na Štábní automobilní prapor MNO (proto se kasárnám v dnešní ulici "Generála Píky", kde byl útvar dislokován, taktéž říká "ŠAP"). V listopadu 1954 proběhlo přejmenování útvaru na Automobilní prapor MNO.

         Dnem 1.9.1961 byly dosavadní Strážní pluk MNO a Automobilní prapor MNO zrušeny a na jejich základě vznikly 1. provozní pluk MNO v Praze a 5. provozní pluk MNO v Jincích. Počátkem následujícího roku byla stávající organizace zabezpečovacích útvarů MNO opětně změněna a k 15.2.1962 se vytvořila 1. provozní brigáda MNO, zahrnující 101. až 102. provozní prapor v Praze, 103. provozní prapor v posádce Jince a 104. automobilní prapor v Praze. V květnu 1965 svazek získal pojmenování "Pražského povstání".

         Při organizačních změnách, realizovaných k 1.9.1969, došlo ke zrušení brigády. Činnost MNO nadále zabezpečoval 1. provozní pluk MNO, zřízený na základě 103. provozního a 104. automobilního praporu, zatímco z 101. a 102. provozního praporu se v Táboře vytvořil 2. provozní pluk Západního vojenského okruhu. Provozní pluk MNO působil do roku 1974, kdy byl k 1. září zrušen. Z jeho podstaty vznikly 101. a 102. provozní prapor. Dnem 9.5.1975 obdržel 101. provozní prapor čestný název "Pražského povstání".

         Koncem roku 1991 oba prapory zanikly a místo nich se zformoval 6. provozní pluk. O dva roky později se pluk sloučil s Administrativně hospodářskou správou MO ČR a na jejich základě se konstituovala 6. zabezpečovací brigáda. Dnem 1.10.2000 proběhne reorganizace brigády na 6. zabezpečovací základnu MO.

         Název "Pražského povstání" taktéž od 3.3.1948 nesl Pěší prapor 80 (strážní) Posádkového velitelství Velká Praha, vytvořený v roce 1945 jako Strážní prapor PVVP. Koncem roku 1950 byl útvar reorganizován na 80. mechanizovaný pluk "Pražského povstání" a podřízen MNO. Pluk zanikl 1.10.1956.


Poslední aktualizace: 25.07.2001

NAVRCHOLU.cz