Čepicový znak předválečné armády

Čísla a fakta

předválečné armády

Vojenské výdaje Československa v letech 1919 až 1938 (v miliardách Kč)

A) Řádný rozpočet:

Rok

Plánované státní výdaje

Plánované výdaje MNO Poměr v %
1919 6,7141) 1,2811) 19,11)
1920 10,416 1,2122) 11,62)
1921 13,8423) 2,3373) 16,93)
1922 19,813 3,109 15,7
1923 19,371 2,775 14,3
1924 16,994 2,300 13,5
1925 9,574 1,815 19,0
1926 10,070 1,935 19,2
1927 9,704 1,370 14,1
1928 9,536 1,400 14,7
1929 9,534 1,400 14,7
1930 9,367 1,400 14,9
1931 9,839 1,400 14,2
1932 9,319 1,310 14,1
1933 8,633 1,252 14,5
1934 7,631 1,2274) 16,14)
1935 7,983 1,280 16,0
1936 8,032 1,340 16,7
1937 8,454 1,359 16,1

1938

10,117 2,098 20,7

Poznámky:

1) Plánované státní údaje byly dodatečně zvýšeny na 8,615 miliard Kč a plánované výdaje MNO na 1,739 miliard Kč, tj. 20,2 %.
2) Plánované výdaje MNO byly dodatečně zvýšeny na 2,364 miliard Kč, tj. 22,7 %.
3) Plánované státní výdaje byly dodatečně zvýšeny na 18,026 miliard Kč a plánované výdaje MNO na 2,562 miliard Kč, tj. 14,2.
4) Plánované výdaje MNO byly dodatečně sníženy na 1,212 miliard Kč, tj. 15,9 %.

 

B) Mimořádný rozpočet (úvěry):

  Podle zákona 240/1926 Sb. Podle zákona 127/1934 Sb. Zvláštní z června 1936 Zvláštní z června 1937 Souhrn
Časové období 1927 - 1937 1938 - 1947 1936 - 1939 1939 - 1942 1927 - 1947
Plánovaná celková výše 3,465 3,150 8,775 5,648 21,038
Vyčerpáno do roku 1936 3,206 1,987 0,438 - 5,631
Vyčerpáno v roce 1937 0,215 0,735 2,338 - 3,288
Vyčerpáno od 1. 1. do 31. 10. 1938 0,087 0,207 2,802 0,248 3,344
Vyčerpáno celkem do 31. 10. 1938 3,508 2,929 5,578 0,248 12,263

Poznámka:

Dalších 280 milionů Kč bylo uvolněno z Půjčky práce vypsané v roce 1933 (274 milionů do roku 1936 a 6 milionů v roce 1937). K dispozici byla dále Půjčka na obranu státu vypsaná v roce 1936, z které zatím nebyly prostředky použity.
Na rok 1939 se mimo jiné počítalo s uvolněním částky 2,500 miliardy ze zvláštního úvěru z června 1936 a 1,211 miliard ze zvláštního úvěru z června 1937.


Poslední aktualizace: 22.08.2001

NAVRCHOLU.cz