Čepicový znak předválečné armády

Personální přehledy

předválečné armády

• Vedoucí funkcionáři MNO a HŠ
• Vedoucí funkcionáři druhů vojsk
• Velitelé zemských voj. velitelství
• Velitelé sborů
• Československá generalita (1938)
• Mobilizovaná armáda 1938 I
• Mobilizovaná armáda 1938 II
• Galerie náčelníků Generálního štábu
• Galerie ministrů národní obrany

 

Činnost armády vždy ovlivňovali její velitelé, především ti nejvyšší. A právě velitelský sbor československé armády zachycují tyto personální přehledy. Jedná se o přehledy průběžné, tj. sledující obsazení určité funkce v delším časovém období, i o přehledy stabilní, které sledují obsazení řady funkcí k jednomu konkrétnímu dni.

NAVRCHOLU.cz