Představujeme útvary AČR


reklama: www.billboard.cz

Letecké základny

Mjr. Dr. Pavel Minařík, CSc.

Otištěno: Armádní technický magazín, roč. 2000, čís. 3, str. 35 (upravená verze)

         V průběhu 90. let získala historické názvy rovněž celá řada útvarů letectva, které tak navázaly na tradice vojenského letectva prvorepublikového Československa a slavné kapitoly, vytvořené příslušníky našich vojenských jednotek na frontách 2. světové války.

Znak 4. ZTL - stará verze

Bojová zástava 4. ZTL

Znak 4. ZTL - nová verze

 

Velitel 1. čs. stíhacího leteckého pluku škpt. František Fajtl na letišti Tri Duby u Zvolena v září 1944

         Na základě rozkazu prezidenta České republiky byl dnem 8. května 1999 4. základně taktického letectva v Čáslavi udělen historický název "Zvolenská". Zmíněná základna je přímým historickým nástupcem 22. stíhacího leteckého pluku, vytvořeného v roce 1957 na letišti v Čáslavi - Chotusicích. V létě 1958 útvar převzal označení po zrušeném 28. bitevním leteckém pluku z Brna - Slatiny jako 28. stíhací bombardovací letecký pluk. Přitom rovněž administrativně přejal i "historický" název "Těšínský", který 28. bitevní letecký pluk zřízený v roce 1951 získal 9.5.1955. V rámci postupného omezování frontového letectva a stíhacího letectva PVO, realizovaného v 1. polovině 90. let, byl do 28. stíhacího bombardovacího pluku nejprve včleněn 47. průzkumný letecký pluk "Atlantický" (jako 3. letka k 1.7.1993) a následně i část personálu ze zrušeného 11. slp "Invazního" ze Žatce, 4. samostatné stíhací letky z Přerova a 4. základny stíhacího letectva z Českých Budějovic (dřívější 1. stíhací letecký pluk "Zvolenský", vytvořený v SSSR v roce 1944). Jako 28. stíhací bombardovací letecký pluk "Těšínský" útvar setrval až do poloviny 90. let, kdy dnem 1. ledna 1995 proběhla jeho reorganizace na 4. základnu stíhacího letectva, podřízenou velitelství 4. sboru PVO. Na sklonku roku 1997 byla 4. základna stíhacího letectva předána od 4. sboru PVO do podřízenosti Velitelství vzdušných sil a reorganizována na 4. základnu taktického letectva.

Znak 32. ZTL

Letouny Welington 311. bombardovací perutě na letišti Tallbeny ve Velké Británii na jaře 1943

         Dalším útvarem, nesoucím nový historický název, je 32. základna taktického letectva v Náměšti nad Oslavou. Základna rozkazem prezidenta republiky obdržela 28.10.1998 historický název "Biskajská". Ve své činnosti navazuje na 20. stíhací letecký pluk, vytvořený v roce 1956 v Čáslavi. Na přelomu let 1959 a 1960 se útvar přemístil na letiště v Náměšti nad Oslavou. Zde byl k 1. září 1961 reorganizován na 20. stíhací bombardovací letecký pluk. V nezměněné podobě útvar setrval až do počátku 90. let, kdy k 8.5.1990 prvně získal název "Biskajský". Tímto došlo k připomenutí působení 311. bombardovací peruti z Velké Británie v Biskajském zálivu v průběhu 2. světové války. V roce 1994 se uskutečnila reorganizace útvaru na 32. ZTL. V době svého vzniku základna podléhala velitelství 3. sboru taktického letectva. Od roku 1997 základna spadá pod Velitelství vzdušných sil.

 

Znak 33. ZVrL - stará verze

Znak 33. ZVrL - nová verze

 

         33. základna vrtulníkového letectva v Přerově svým působením navazuje na 51. vrtulníkový pluk "Dr. Edvarda Beneše". Zmíněný pluk byl vytvořen v roce 1974 v Prostějově. Čestné pojmenování "Dr. Edvarda Beneše" útvar získal 8.5.1990, čímž byla připomenuta existence Leteckého pluk 2 "Dr. Edvarda Beneše", působícího v Olomouci v letech 1920 až 1939. V roce 1994 se novým domovem vrtulníkového útvaru stalo letiště v Přerově, kde byla dnem 1.12.1994 založena výše uvedená 33. základna vrtulníkového letectva. Kromě 51. vrtulníkového pluku byl pro její zformování využit i 11. vrtulníkový pluk z Líní u Plzně, vytvořený v roce 1985 na letišti Plzeň-Bory. V době svého vzniku základna podléhala velitelství 3. sboru taktického letectva. V roce 1997 byla předána do podřízenosti Velitelství vzdušných sil. Základna rozkazem prezidenta republiky 8.5.2002 obdržela historický název "Edvarda Beneše".

Znak 34. ZŠL

         Mezi stávající útvary letectva patří i 34. základna školního letectva v Pardubicích. Základna vznikla z původního 30. bitevního leteckého pluku, dislokovaného v téže posádce. Zmíněný útvar byl vytvořen v roce 1956 jako 26. stíhací letecký pluk na letišti v Hradčanech. Na podzim 1958 byl přejmenován na 30. stíhací bombardovací letecký pluk "Ostravský". Administrativně tak převzal název a tradice zrušeného 30. bitevního leteckého pluku "Ostravského" z Piešťan, vytvořeného v roce 1945 jako 3. bitevní letecký pluk 1. čs. smíšené letecké divize v SSSR. Nový 30. stíhací bombardovací letecký pluk se v roce 1959 přesunul do Hradce Králové. V polovině 80. let proběhlo jeho přezbrojení, spojené s reorganizací na 30. bitevní letecký pluk a redislokací do Pardubic. Zde setrval až do roku 1994, kdy z jeho podstaty dnem 1. listopadu vznikla základna školního letectva. V době svého vytvoření byla základna zahrnuta mezi útvary 3. sboru taktického letectva. Od roku 1997 základna přísluší pod Velitelství vzdušných sil.

Znak 6. ZDL

         V neposlední řadě mezi existující útvary letectva patří i 6. základna dopravního letectva, pojmenovaná dne 28.10.1998 jako "T. G. Masaryka". Základna je nástupcem původního 50. spojovacího leteckého pluku, vytvořeného v roce 1951 v Klecanech. V roce 1963 se útvar přemístil do Kbel. V roce 1974 došlo k jeho reorganizaci na 3. dopravní letecký pluk. V roce 1985 byl název útvaru změněn na Dopravní letecký pluk MNO, ale již koncem 80. let se vrátil k podobě z roku 1974. Rozkazem prezidenta republiky byl útvaru 8.5.1990 poprvé udělen čestný název "T. G. Masaryka". Tímto došlo k připomenutí existence Leteckého pluku 1 "T. G. Masaryka", působícího na letišti Praha - Kbely v letech 1920 až 1939. Počátkem 90. let došlo k úpravě názvu útvaru na 6. smíšený dopravní letecký pluk. Poslední změnou byla jeho reorganizace na 6. základnu dopravního letectva, provedená k 1.7.1994. V době svého vzniku základna podléhala MO ČR. Od roku 1997 podléhá Velitelství vzdušných sil.


Poslední aktualizace: 03.08.2002

NAVRCHOLU.cz