Čepicový znak předválečné armády

Personální přehledy

předválečné armády

Funkcionáři řídící odbornou činnost druhů vojsk

 

• Přednosta 1. oddělení (pěchoty) I. odboru (všeobecně vojenského) MNO

• Přednosta 2. oddělení (jezdectva, veterinářství a remontnictva) I. odboru MNO
• Přednosta 7. oddělení (útočné vozby) I. odboru MNO
• Přednosta II. odboru (dělostřeleckého a zbrojního) MNO
• Přednosta 6. oddělení (zvláštních bojových prostředků) II. odboru MNO
• Přednosta III. odboru (leteckého) MNO
• Přednosta 1. oddělení (ženijního) IV. odboru (technického) MNO
• Přednosta 2. oddělení (telegrafního) IV. odboru (technického) MNO

Pozn.: Přednostové uvedených složek MNO zodpovídali především za organizaci jednotlivých druhů vojsk (dobově zbraní), jejich přípravu na mobilizaci, výcvik, ustanovování velitelů útvarů (dobově vojskových těles) druhů vojsk, jejich vyzbrojování, zpracování předpisů a zřizování odborných škol a kurzů.


Přednosta 1. oddělení (pěchoty) I. odboru (všeobecně vojenského) MNO
pplk. pěch. Karel URBÁNEK * ) 1921
gen. V. hodn. tř. Maxmilián KRAJCZA 1922 - 1924
gen. V. hodn. tř. František KAUTECKÝ 1925
brig. gen. Čeněk PANZNER 1925 - 1929
brig. gen. Antonín HASAL 1929 - 1932
brig. gen. Josef VÁŇA 1932 - 1934
brig. gen. Josef ZMEK 1934 - 1937
brig. gen. František KRAVÁK 1937 - 1939

Přednosta 2. oddělení (jezdectva, veterinářství a remontnictva) I. odboru MNO **)
brig. gen. Bohumil BINKO 1921 - 1931
brig. gen. JUDr. Josef KOUTŇÁK 1931 - 1935
brig. gen. Jaroslav EMINGER 1935 - 1936
brig. gen. Josef DOSTÁL 1936 - 1939

Přednosta 7. oddělení (útočné vozby) I. odboru MNO
plk. gšt. Oleg Václav PROCHÁZKA 1937 - 1939

Přednosta II. odboru (dělostřeleckého a zbrojního) MNO ***)
pplk. děl. Lev KNISPEL 1918 - 1921
gen. V. hodn. tř. Alois WACH 1921 - 1923
div. gen. JUDr. Rudolf KROUTIL 1923 - 1929
div. gen. Jan NETÍK 1929 - 1939

Přednosta 6. oddělení (zvláštních bojových prostředků) II. odboru MNO
pplk. gšt. František HRUBIŠ 1936 - 1939

Přednosta III. odboru (leteckého) MNO ****)
kpt. let. Karel HUPPNER 1918 - 1919
kpt. let. Robetr SCHWARZ 1919 - 1920
plk. let. Lev NÁDHERNÝ 1920
mjr. let. Vlastimil FIALA 1920 - 1921
mjr. let. Augustin DANĚK 1921 - 1922
gen. V. hodn. tř. Dr. Ing. František KOLAŘÍK 1922 - 1924
gen. IV. hodn. tř. Stanislav ČEČEK 1924 - 1927
div. gen. Jaroslav FAJFR 1927 - 1939

Přednosta 1. oddělení (ženijního) IV. odboru (technického) MNO *****)
pplk. gšt. Augustin ČERVÁK 1919 - 1922
brig. gen. Ing. Václav NOSEK 1922 - 1931
brig. gen. František HAVEL 1931 - 1939

Přednosta 2. oddělení (telegrafního) IV. odboru (technického) MNO *****)
brig. gen. Ing. Josef DVOŘÁK             1919 - 1939

*) Zatímní přednosta.
**) Do roku 1926 oddělení jezdectva, v letech 1926 až 1936 oddělení jezdectva a remontnictva.
***) Do roku 1919 dělostřelecké oddělení Vojenského odboru "B".
****) Do roku 1919 oddělení aviatické Vojenského odboru "B", v letech 1919 až 1920 oddělení aviatické IV. (technického) odboru, v letech 1920 až 1921 oddělení aviatické Všeobecně vojenského odboru, v letech 1921 až 1922 oddělení vzduchoplavecké (mimo svaz odborový), v letech 1922 až 1924 vzduchoplavecký odbor.
*****) V letech 1921 až 1922 technicko-dopravní odbor.

Poslední aktualizace: 09.08.2001

NAVRCHOLU.cz