Představujeme útvary AČR


reklama: www.billboard.cz

Čestné a historické názvy vojenských útvarů
propůjčené a odejmuté v letech 1990-2002

Pplk. Dr. Pavel Minařík, CSc.

Rozkaz prezidenta republiky č. 18 z 24. dubna 2002 - Propůjčení historických názvů

         Při příležitosti oslav 57. výročí ukončení 2. světové války v Evropě a podle ustanovení § 5 písm. c) zákona č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky propůjčuji:
-    1. mechanizované divizi Velitelství pozemních sil historický název "Albrechta z Valdštejna",
-    Vojenské střední škole ve Vyškově historický název "Jana Lucemburského",
-    33. základně vrtulníkového letectva Velitelství vzdušných sil historický název "Edvarda Beneše",
-    Výcvikové základně mírových sil Velitelství pozemních sil historický název "Plukovníka Švece".

         Nechť Vás propůjčené historické a čestné názvy vedou jejich nositele k hrdosti a vysoké odpovědnosti za přípravu k obraně České republiky a za plnění úkolů, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních smluvních závazků ke společné obraně proti napadení.

         Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem 8. května 2002.

Prezident republiky
Václav HAVEL v. r.

Předseda vlády České republiky
Ing. Miloš ZEMAN v. r.


Přehled čestných a historických názvů vojenských útvarů
propůjčených a odňatých v letech 1990-2002

 

Rozkaz prezidenta ČSFR k odnětí a propůjčení čestných názvů
u příležitosti 45. výročí ukončení 2. světové války v Evropě

(platný od 8.5.1990)

odňat
-    čestný název 1. tankové divizi Slaný "Klementa Gottwalda"
-    čestný název 3. motostřelecké divizi Kroměříž "Antonína Zápotockého"
-    čestný název 6. dělostřeleckému pluku Jemnice "Klementa Gottwalda"
-    čestný název 64. tankovému pluku Levice "25. února"
-    čestný název 47. průzkumnému leteckému pluku Hradec Králové "Klementa Gottwalda"

propůjčen
-    čestný název 19. motostřelecké divizi Plzeň "Protifašistického odboje"
-    čestný název 11. protiletadlovému pluku Stříbro "Tobrucký"
-    čestný název 7. dělostřelecké divizi Pardubice "Generálporučíka Viléma Sachera"
-    čestný název 3. dopravnímu leteckému pluku Praha "T. G. Masaryka"
-    čestný název 3. leteckému školnímu Piešťany "M. R. Štefánika"
-    čestný název 11. stíhacímu leteckému pluku Žatec "Invazní"
-    čestný název 20. stíhacímu bombardovacímu leteckému pluku Náměšť nad Oslavou "Biskajský"
-    čestný název 51. vrtulníkovému pluku Prostějov "Dr. E. Beneše"

 

Rozkaz prezidenta ČSFR k odnětí a propůjčení historických názvů
u příležitosti 72. výročí vzniku samostatného čs. státu

(platný od 28.10.1990)

odňat
-    historický název 38. dělostřeleckému pluku Kynšperk nad Ohří "Ladislava Zápotockého"
propůjčen
-    historický název 57. motostřeleckému pluku Stříbro "Františka Palackého"

 

Rozkaz prezidenta ČSFR k odnětí čestného názvu svazku čs. armády
(platný od 16.5.1991)

odňat
-    čestný název 13. tankové divizi Topolčany "Československo - sovětského přátelství"

 

Rozkaz prezidenta ČSFR k odnětí a propůjčení čestných a historických názvů
u příležitosti 73. výročí vzniku samostatného čs. státu
(platný od 28.10.1991)

odňat
-    historický název 13. tankové divizi Topolčany "Kyjevská, Dukelská, Ostravská"

propůjčen
-    čestný název 1. tankové divizi Slaný "Generála Heliodora Píky"
-    historický název 13. tankové divizi Topolčany "Dukelská, Ostravská"
-    čestný název 2. dělostřelecké brigádě Pardubice "Generálporučíka Viléma Sachera"
-    čestný název 11. železniční brigádě Valašské Meziříčí "Bachmačská"
-    historický název 33. tankovému pluku Přáslavice "Hanácký"
-    čestný název 5. motostřeleckému pluku Mikulov "Mista Jana Husa"
-    historický název 47. průzkumnému leteckému pluku Hradec Králové "Atlantický"
-    čestný název 71. výsadkovému údernému praporu Chrudim "Československých parašutistů"
-    čestný název 81. samostatné stíhací letce Zvolen "Slovenského národního povstání"

 

Rozkaz ministra obrany ČSFR k propůjčení čestných a historických názvů útvarům čs. armády
(platný od 20.10.1992)

propůjčen
- historický název 3. spojovací brigádě Ružomberok "Ružomberská"
-    čestný název 1. leteckému školnímu pluku Přerov "generála Karla Janouška"

 

Rozkaz prezidenta ČR k udělení historických názvů
u příležitosti 80. výročí vzniku samostatného čs. státu
(platný od 28.10.1998)

udělen
-    historický název 31. výcvikovému středisku Velká Hleďsebe "Jiřího z Poděbrad"
-    historický název 33. výcvikovému středisku Stříbro "Františka Palackého"
-    historický název 7. průzkumnému praporu Kroměříž "Jana Žižky z Trocnova"
-    historický název 6. základě dopravního letectva Praha "T. G. Masaryka"
-    historický název 32. základně taktického letectva Náměšť nad Oslavou "Biskajská"

 

Rozkaz prezidenta ČR k udělení historických názvů
u příležitosti 54. výročí ukončení 2. světové války v Evropě
(platný od 8.5.1999)

udělen
-    historický název Výcvikové základně logistiky Opava "Generála Píky"
-    historický název 6. speciální brigádě Prostějov "Generála Moravce"
-    historický název 1. výcvikové a mobilizační základně dělostřelectva Jince "Jaselská"
-    historický název 2. mechanizované brigádě Písek "Dunkerská"
-    historický název 7. mechanizované brigádě Kroměříž "Dukelská"
-    historický název 4. brigádě rychlého nasazení Havlíčkův Brod "Obrany národa"
-    historický název 23. mechanizovanému praporu Strašice "Sokolovský"
-    historický název 62. výcvikovému středisku Mikulov "Bardějovské"
-    historický název 4. základně stíhacího letectva Čáslav "Zvolenská"
-    historický název 42. protiletadlové raketové brigádě Brno "Tobrucká"

 

Rozkaz prezidenta ČR k udělení historických názvů
u příležitosti 81. výročí vzniku samostatného čs. státu

(platný od 28.10.1999)

udělen
-    historický název Vojenské akademii Vyškov "Hranických akademiků"
-    historický název 3. výcvikové a mobilizační základně Velká Hleďsebe "Karla IV."

 

Rozkaz prezidenta ČR k propůjčení historických názvů
u příležitosti 55. výročí ukončení 2. světové války v Evropě
(platný od 8.5.2000)

propůjčen
-    historický název 6. zabezpečovací brigádě Praha "Pražského povstání"
-    historický název 7. ženijnímu praporu Lipník nad Bečvou "Uralský"

 

Rozkaz prezidenta ČR k propůjčení historických názvů
u příležitosti 82. výročí vzniku samostatného čs. státu
(platný od 28.10.2000)

propůjčen
-    historický název 42. mechanizovanému praporu Tábor "Svatováclavský"

 

Rozkaz prezidenta ČR k propůjčení historických názvů
u příležitosti 56. výročí ukončení 2. světové války v Evropě
(platný od 8.5.2001)

propůjčen
-    historický název 46. dělostřeleckému oddílu Pardubice "Generála Netíka"
-    historický název 21. mechanizovanému praporu Janovice "Pětatřicátníků"

 

Rozkaz prezidenta ČR k propůjčení historických názvů
u příležitosti 57. výročí ukončení 2. světové války v Evropě
(platný od 8.5.2002)

propůjčen
-    historický název 1. mechanizované divizi Brno "Albrechta z Valdštejna"
-    historický název Vojenské střední škole Vyškov "Jana Lucemburského"
-    historický název 33. základně vrtulníkového letectva Přerov " Edvadra Beneše"
-    historický název Výcvikové základně mírových sil historický název "Plukovníka Švece"


Komentář pplk. Dr. Pavla Minaříka, CSc.


Poslední aktualizace: 26.08.2002

NAVRCHOLU.cz