Naše knihy

• Pavel Minařík: Vznik a organizační výstavba vojska PVO pozemního vojska v 60. letech
Pavel Minařík: Vznik a organizační výstavba vojska PVO pozemního vojska v 60. letech

Praha, Správa sociálního řízení Ministerstva obrany ČR 1993, 48 stran, mapy, tabulky
formát A5, brožované, náklad 1000 kusů

• Martin Ráboň, Tomáš Svoboda a kolektiv: Československá zeď. Stálá opevnění z let 1935-1938. Průvodce dělostřeleckou tvrzí Bouda
Martin Ráboň, Tomáš Svoboda a kolektiv: Československá zeď. Stálá opevnění z let 1935-1938. Průvodce dělostřeleckou tvrzí Bouda

Brno, ing. Jan Škoda - Fortprint 1993, 244 stran, fotografie, tabulky, plány
formát A5, brožované, náklad 2000 kusů

• Pavel Šrámek: Československá armáda v roce 1938
Pavel Šrámek: Československá armáda v roce 1938

Brno-Náchod, Nakladatelství a vydavatelství Společnost přátel čs. opevnění 1996, 78 stran, fotografie, mapy, tabulky
formát A5, vázané, náklad 1000 kusů

• Pavel Šrámek a kolektiv: Když zemřít, tak čestně. Československá armáda v září 1938
Pavel Šrámek a kolektiv: Když zemřít, tak čestně. Československá armáda v září 1938

Brno, Nakladatelství a vydavatelství Společnost přátel čs. opevnění 1998, 134 stran, fotografie, mapy, tabulky
formát A4, vázané i brožované, náklad 1500 kusů

• Kolektiv autorů: K-S 14. Pevnost a člověk v zrcadle dějin
Kolektiv autorů: K-S 14. Pevnost a člověk v zrcadle dějin

Brno, Nakladatelství a vydavatelství Společnost přátel čs. opevnění 1999, 96 stran, fotografie, plány
formát A4, brožované, náklad 2000 kusů

• Pavel Šrámek, Martin Ráboň: Armádní generál Ludvík Krejčí v dokumentech a fotografiích
Pavel Šrámek, Martin Ráboň: Armádní generál Ludvík Krejčí v dokumentech a fotografiích

Brno, Nakladatelství a vydavatelství Spolek přátel čs. opevnění 2000, 95 stran, fotografie, dokumenty
formát A4, brožované, náklad 1000 kusů

• Kolektiv autorů: Utajené pevnosti. Československé opevnění z let 1936-1938 na jižní Moravě
Kolektiv autorů: Utajené pevnosti. Československé opevnění z let 1936-1938 na jižní Moravě

Brno, Nakladatelství a vydavatelství Spolek přátel čs. opevnění 2003, 163 stran, tabulky, kresby, fotografie, plány
formát A5, brožovaný, 2500 kusů

• Pavel Šrámek, Ivo Šulc: Letecká Chrudim 1939 - 2004
Pavel Šrámek, Ivo Šulc: Letecká Chrudim 1939 - 2004

Chrudim, PORS 52, s.r.o., 59 stran, fotografie, tabulky
formát A6, brožovaný, 500 kusů

• Kolektiv autorů: Val na obranu republiky. Československé opevnění z let 1935-1938 na Králicku
Pavel Šrámek, Ivo Šulc: Letecká Chrudim 1939 - 2004

Brno, Nakladatelství a vydavatelství Spolek přátel čs. opevnění 2005, 527 stran, tabulky, kresby, fotografie, plány
formát A5, vázaný, 2800 ks

• Karel Štěpánek a Pavel Minařík: Československá lidová armáda na Rýnu
Karel Štěpánek a Pavel Minařík: Československá lidová armáda na Rýnu

Praha, Naše vojsko 2007, 350 stran, fotografie, mapy, tabulky, formát B4, vázané, náklad 2000 kusů

• Martin Dubánek, Jan Lakosil a Pavel Minařík: Utajená obrana železné opony. Československé opevnění 1945-1964
Martin Dubánek, Jan Lakosil a Pavel Minařík: Utajená obrana železné opony. Československé opevnění 1945-1964

Praha, Mladá fronta 2008, 216 stran, fotografie, mapy, plány, tabulky, barevné přílohy, formát A5, vázaný

• Jiří Bílek, Jaroslav Láník, Pavel Minařík, Daniel Povolný a Jan Šach: Historie československé armády 7. Československá lidová armáda v koaličních vaznách Varšavské smlouvy (květen 1955-srpen 1968)
Jiří Bílek, Jaroslav Láník, Pavel Minařík, Daniel Povolný a Jan Šach: Historie československé armády 7. Československá lidová armáda v koaličních vaznách Varšavské smlouvy (květen 1955-srpen 1968)

Praha, Ministerstvo obrany ČR 2008, 257 stran, fotografie, mapy, plány, tabulky, formát A4, vázaný

• Pavel Šrámek: Ve stínu Mnichova. Z historie československé armády 1932-1939
Pavel Šrámek: Ve stínu Mnichova. Z historie československé armády 1932-1939

Praha, Mladá fronta 2008, 160 stran, fotografie, mapy, tabulky, formát A5, vázaný

Naše články

• Historie a vojenství
Historie a vojenství
Historie a vojenství
Historie a vojenství

Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Několik poznámek k mobilizované čs. armádě v září 1938. (diskuse k článku Rudolfa Sandera) Historie a vojenství, roč. 45, 1996, č. 3, s. 139 - 146
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Skutečně za všechno může nepochopení? (diskuse k článku Rudolfa Sandera) Historie a vojenství, roč. 45, 1996, č. 4, s. 185 - 187
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Dokumenty čs. armády z podzimu 1938. Rozkazy hlavního velitelství od 24. do 28. září. Historie a vojenství, roč. 45, 1996, č. 5, s. 83 - 110
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Dokumenty čs. armády z podzimu 1938. Operační dokumentace vyšších velitelství od 24. do 28. září. I. armáda. Historie a vojenství, roč. 46, 1997, č. 1, s. 131 - 158
Minařík, Pavel: Ztracená příležitost? (recenze knihy Miloslava Johna) Historie a vojenství, roč. 46, 1997, č. 2, s. 182 - 184
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Dokumenty čs. armády z podzimu 1938. Operační dokumentace vyšších velitelství od 26. do 30. září. II. a IV. armáda. Historie a vojenství, roč. 46, 1997, č. 3, s. 141 - 174
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize ústřední orgány a vyšší velitelství. Historie a vojenství, roč. 46, 1997, č. 5, s. 94 - 130
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Dokumenty čs. armády z podzimu 1938. Anketa "Armáda v roce 1938" - ústřední orgány. Historie a vojenství, roč. 46, 1997, č. 6, s. 87 - 133
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Dokumenty čs. armády z podzimu 1938. Anketa "Armáda v roce 1938" - vyšší velitelství. Historie a vojenství, roč. 47, 1998, č. 2, s. 103 - 136
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: John M. - Září 1938. (recenze knihy Miloslava Johna) Historie a vojenství, roč. 47, 1998, č. 2, s. 162 - 168
Šrámek, Pavel: Račice - sídlo hlavního velitele čs. branné moci v září 1938. Historie a vojenství, roč. 47, 1998, č. 5, s. 86 - 90
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Dokumenty čs. armády z podzimu 1938. Anketa "Armáda v roce 1938" - velitelství divizí a vojskových těles zbraní. Historie a vojenství, roč. 47, 1998, č. 6, s. 94 - 124
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize - vojsková tělesa. Historie a vojenství, roč. 48, 1999, č. 1, s. 154 - 177
Minařík, Pavel: Lengál, M. - Sloužil jsem u „pětatřicítky“ (recenze knihy) a Lengál, M. s autorským kolektivem - Pětatřicítka. Almanach k 50. výročí založení 45. dpzlp (recenze knihy). Historie a vojenství, roč. 50, 2001, č. 2, s. 489-490
Minařík, Pavel: Loukota, L. - 5. stíhací letecký pluk, Vzpomínka k 55. výročí vzniku (recenze knihy). Historie a vojenství, roč. 50, 2001, č. 2, s. 491-492
Minařík, Pavel: Osudy československého stálého opevnění v letech 1945 až 1950. Historie a vojenství, roč. 50, 2001, č. 4, s. 832 - 860
Minařík, Pavel: Plk. pěch. Antonín Kostrhún – vlastenec nebo zrádce? Historie a vojenství, roč. 56, 2007, č. 3, s. 76 – 86
Minařík, Pavel – Šrámek, Pavel: Československé vojenské letectvo v době vyvrcholení mnichovské krize. Historie a vojenství, roč. 57, 2008, č. 2, s. 43 – 52
Minařík, Pavel – Šrámek, Pavel: Dělostřelectvo československé armády v době vyvrcholení mnichovské krize. Historie a vojenství, roč. 59, 2010, č. 1, s. 46 - 55

• Vojenská história
Vojenská história

Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Představy velení československé armády o obraně Slovenska za mnichovské krize na podzim 1938. Vojenská história, roč. 2, 1998, č. 3, s. 77 - 103
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Slovensko v anketě "Armáda v roce 1938". Vojenská história, roč. 3, 1999, č. 2, s. 91 - 118
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Průvodce po mobilizované čs. branné moci v době mnichovské krize na území Slovenska a Podkarpatské Rusi. Vojenská história, roč. 4, 2000, č. 2, s. 89 - 106
Friedl, Jiří – Šrámek, Pavel: Pokus o československo-polské vojenské sblížení v březnu 1938. Vojenská história, roč. 9, 2005, č. 4, s. 92 – 101
Šrámek, Pavel: Ferdinand Čatloš za mobilizace v září 1938. Vojenská história, roč. 14, 2010, č. 1, s. 89 - 93

• Vojenské rozhledy
Vojenské rozhledy

Minařík, Pavel: Názory na úkoly a strukturu teritoriálního vojska ve druhé polovině 60. let. Vojenské rozhledy, roč. 2 (34), 1993, č. 6, s. 133 - 139
Minařík, Pavel: Konstituování struktury motostřeleckých divizí v letech 1957 až 1958. Vojenské rozhledy, roč. 2 (34), 1993, č. 9, s. 93 - 99
Minařík, Pavel: Československá armáda v letech 1945 - 1969. Vojenské rozhledy, roč. 3 (35), 1994, č. 9, s. 141 - 150
Šrámek, Pavel: Dobrovolníci v čs. armádě za mobilizace v září 1938. Vojenské rozhledy, roč. 7 (39), 1998, č. 2, s. 158 - 161

• Vojenský profesionál
Vojenský profesionál

Minařík, Pavel: Výstavba motostřeleckých pluků (1. část). Vojenský profesionál, roč. 1993, č. 1, s. 26 - 27.
Minařík, Pavel: Výstavba motostřeleckých pluků (2. část). Vojenský profesionál, roč. 1993, č. 2, s. 32 - 33.

• Novodobé fortifikace
Novodobé fortifikace

Šrámek, Pavel: Tanky versus opevnění aneb jak to vlastně bylo. Novodobé fortifikace, 2001, č. 8, s. 52 - 54

• Vojenské obzory
Vojenské obzory

Minařík, Pavel: Výstavba vojsk PVOŠ na Slovensku v rokoch 1945 až 1992. Teoretický časopis Ministerstva obrany Slovenské republiky, Vojenské obzory, roč. 2, 1996, č. 3, s. 117 - 136

• A-revue
A-revue

Minařík, Pavel: Počátek odhalil nepřipravenost. A-revue, roč. 45, 1992, č. 6, s. 34 - 36

• Armádní technický magazín
Armádní technický magazín

Minařík, Pavel: 60. výročí mobilizace čs. armády v roce 1938. Armádní technický magazín, roč. 30, 1998, č. 10, s. 6 - 9
Minařík, Pavel: Představujeme držitele historických názvů v AČR - 2. mechanizovaná brigáda. Armádní technický magazín, roč. 31, 1999, č. 8, s. 40 - 41
Minařík, Pavel: Představujeme držitele historických názvů v AČR - 4. brigáda rychlého nasazení. Armádní technický magazín, roč. 31, 1999, č. 9, s. 38 - 39
Minařík, Pavel: Představujeme držitele historických názvů v AČR - 7. mechanizovaná brigáda. Armádní technický magazín, roč. 31, 1999, č. 11, s. 30 - 31
Minařík, Pavel: Představujeme držitele historických názvů v AČR - 3. výcviková a mobilizační základna. Armádní technický magazín, roč. 31, 1999, č. 12, s. 8 - 9
Minařík, Pavel: Představujeme držitele historických názvů v AČR - 6. výcviková a mobilizační základna. Armádní technický magazín, roč. 32, 2000, č. 1, s. 31
Minařík, Pavel: Představujeme držitele historických názvů v AČR - Přímo podřízené svazky a útvary MNO a operačních velitelství. Armádní technický magazín, roč. 32, 2000, č. 2, s. 35
Minařík, Pavel: Představujeme držitele historických názvů v AČR - Vojenské letectvo. Armádní technický magazín, roč. 32, 2000, č. 3, s. 35
Minařík, Pavel: Představujeme držitele historických názvů v AČR - Protivzdušná obrana. Armádní technický magazín, roč. 32, 2000, č. 4, s. 35
Minařík, Pavel: Představujeme držitele historických názvů v AČR - 6. zabezpečovací základna a 7. ženijní prapor. Armádní technický magazín, roč. 32, 2000, č. 7, s. 11
Šrámek, Pavel: Mobilizace na podzim 1938. Armádní technický magazín, roč. 34, 2002, č. 10, s. 40 - 41
Šrámek, Pavel: Českoslovenští vojáci v domácím odboji. Armádní technický magazín, roč. 34, 2002, č. 12, s. 41 - 42

• Armády, technika, militaria
Armády, technika, militaria

Šrámek, Pavel: Reorganizace československé armády z roku 1933. Armády, technika, militaria, roč. 1, 2003, č. 6, s. 38 - 39
Šrámek, Pavel: Boje o československé hranice v roce 1938. Armády, technika, militaria, roč. 1, 2003, č. 11, s. 36 - 37
Šrámek, Pavel: Boje o československé hranice v roce 1939. Armády, technika, militaria, roč. 2, 2004, č. 3, s. 46 - 47
Šrámek, Pavel: Československé stálé opevnění z let 1935 až 1938. Armády, technika, militaria, roč. 3, 2005, č. 12, s. 70 – 72.

• Veda-armáda-spoločnosť
Veda-armáda-spoločnosť

Minařík, Pavel: Porážka vojsk Rudé armády v počátečním období Velké vlastenecké války - náhoda nebo nutnost? Sborník Vysoké vojenské pedagogické školy v Bratislavě VEDA-ARMÁDA-SPOLOČNOSŤ, roč. 2, 1991, č. 1, s. 83 - 97
Minařík, Pavel: Československý zahraniční vojenský odboj v letech 1914 - 1918. Část první: Na frontách světové války. Sborník Vysoké vojenské pedagogické školy v Bratislavě VEDA-ARMÁDA-SPOLOČNOSŤ, roč. 3, 1992, č. 1, s. 99 - 129
Minařík, Pavel: Československý zahraniční vojenský odboj v letech 1914 - 1918. Část druhá: Vystoupení československých legií v Rusku v roce 1918. Sborník Vysoké vojenské pedagogické školy v Bratislavě VEDA-ARMÁDA-SPOLOČNOSŤ, roč. 3, 1992, č. 2, s. 94 - 107

• Sborník vojenské akademie Brno
Sborník vojenské akademie Brno

Šrámek, Pavel: Politická situace v Evropě v letech 1918 až 1939 a ČSR. Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C-D, roč. 1999, č. 2, s. 23 - 33
Šrámek, Pavel - Minařík, Pavel: Zabezpečení válečné armády výzbrojí, technikou a materiálem. Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C-D, roč. 1999, č. 2, s. 35 - 46
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Doplnění vojsk mobilizačními zálohami a jejich připravenost na vedení boje. Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C-D, roč. 1999, č. 2, s. 47 - 64
Minařík, Pavel: Reorganizace armády ve 2. polovině 30. let a vytvoření operační sestavy vojsk po vyhlášení mobilizace. Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C-D, roč. 1999, č. 2, s. 65 - 90

• Sborník vysoké vojenské školy pozemního vojska Vyškov
Sborník vojenské akademie Brno

Minařík, Pavel: Výstavba vševojskových útvarů motostřeleckých a tankových divizí v letech 1958 až 1969. Sborník Vysoké vojenské školy pozemního vojska Vyškov, roč. 1992, č. 2, s. 106 - 126

• Historický obzor
Historický obzor

Šrámek, Pavel: Úvahy o vojenském převratu v období Mnichova 1938. Historický obzor, roč. 6, 1995, č. 7/8, s. 183 - 186

• Historie 1995
Historie 1995

Šrámek, Pavel: Osudové křižovatky generála Lva Prchaly. Celostátní studentská vědecká konference - HISTORIE 1995, Ostrava 1996, s. 93 - 108

• Z Prahy do Gulagu
Z Prahy do Gulagu

Šrámek, Pavel: K důstojníkům československé armády odvlečeným v roce 1945 do SSSR. Bystrov, Vladimír: Z Prahy do GULAGu aneb překáželi, Praha 1999, s. 330 - 333

• Dějiny a současnost
Dějiny a současnost

Šrámek, Pavel: Podíl Edvarda Beneše na výstavbě československé armády ve třicátých letech. Dějiny a současnost, roč. 22, 2000, č. 4, s. 31 - 34

• O dějinách a politice
O dějinách a politice

Šrámek, Pavel: Personální změny ve velení československé armády v roce 1933. O dějinách a politice - Janu Křenovi k sedmdesátinám, Ústí nad Labem 2001, s. 25 - 35

• Válečný rok 1944
Válečný rok 1944

Šrámek, Pavel: Smrt generála Vojtěcha Borise Luži. Válečný rok 1944, Praha 2001, s. 288 - 291

• Sborník Klubu vojenské historie Náchod
Sborník Klubu vojenské historie Náchod

Minařík, Pavel: Přípravy na válku. Československé opevnění z let 1935 - 38 na Náchodsku, Sborník Klubu vojenské historie Náchod, Náchod 2000, s. 3 - 10

• Fortsborník
Fortsborník

Šrámek, Pavel: Plukovník Bohumil Borecký. Fortsborník 4/5, Brno 1998, s. 54 - 58
Šrámek, Pavel: Výstavba opevnění ve vzpomínkách generála Ludvíka Krejčího a plukovníka Josefa Fetky. Fortsborník 7, Brno 2000, s. 21 - 24
Šrámek, Pavel: Generál Karel Husárek. Fortsborník 7, Brno 2000, s. 25 - 32
Šrámek, Pavel: Záznam z jednání Nejvyšší rady obrany státu o opevnění 28. dubna 1936. Fortsborník 7, Brno 2000, s. 54 - 56
Minařík, Pavel: Finanční náklady na výstavbu opevnění po roce 1945. Fortsborník 7, Brno 2000, s. 61 - 63
Minařík, Pavel: Osudy československého opevnění po roce 1945. Fortsborník 7/II, Brno 2002, s. 109 - 135

• Armádní zápisník
Armádní zápisník

Minařík, Pavel: Letecké učiliště v Prostějově. Armádní zápisník, roč. 2001, č. 2, s. 28 - 29
Minařík, Pavel: Vrtulníky v Prostějově. Armádní zápisník, roč. 2001, č. 6, s. 24 - 25

• Historie a plastikové modelářství
Historie a plastikové modelářství

Minařík, Pavel: Letecké učiliště 1920 až 1973 (1. část). HPM, roč. 2002, č. 6, s. 20 - 25
Minařík, Pavel: Letecké učiliště 1920 až 1973 (2. část). HPM, roč. 2002, č. 7, s. 19 - 23

• Československá armáda 1939 - 1945
Československá armáda 1939 - 1945

Šrámek, Pavel: Československá armáda a 15. březen 1939. Československá armáda 1939 - 1945 (Plány a skutečnost), Praha 2003, s. 32 - 35
Minařík, Pavel: Začlenění tankových jednotek československé armády v zahraničí do mírové organizace československé branné moci a jejich pokračovatelé v československé armádě a AČR. Československá armáda 1939 - 1945 (Plány a skutečnost), Praha 2003, s. 239 - 248

• Hraničáři pod Luží '38
Hraničáři pod Luží '38

Šrámek, Pavel: Stráž obrany státu v anketě „Armáda v roce 1938“. Hraničáři pod Luží '38, Dvůr Králové nad Labem 2003, s. 119 - 121

• Soudobé dějiny
Soudobé dějiny

Šrámek, Pavel: Odhodlání versus loajalita. Názory a postoje velení československé armády v roce 1938. Soudobé dějiny, roč. 11, 2004, č. 1-2, s. 56 - 87
Šrámek, Pavel: Rozcestí slepých uliček. Mnichov 1938. Soudobé dějiny, roč. 15, 2008, č. 2, s. 255 - 273

• Český časopis historický
Český časopis historický

Šrámek, Pavel: Obranyschopnost Československa v roce 1938 (poznámky k názorům o nepřipravenosti na válku). Český časopis historický, roč. 103, 2005, č. 1, s. 128 - 139

Poslední aktualizace: 23.2.2009